Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio šalyse atliekamų socialinių darbuotojų darbų saugos tyrimai rodo, kad šių darbuotojų veiklai yra būdinga didesnė negu vidutiniškai profesinė rizika, todėl socialiniai darbuotojai patiria nemažą dalį streso savo darbe, kuris turi įtakos sveikatai. Apie tokią streso įtaką sveikatai nagrinėja daugelis autorių, tokių kaip N. Žemaitienė ir kt. (2011) nagrinėja streso įtaką sveikatai ir kaip tokį stresą valdyti, taip pat G. Žukauskas (1998) aprašė, kokios gali būti streso pasireiškimo formos,. o R. Lazutka ir kt. (2008) atliko tyrimą ir išsiaiškino darbuotojų, dirbančių socialinį darbą patiriamo streso įtaką darbe, taip pat J. Pacevičius ir M. Vitkovski (2007) aprašė apie streso sukeliamus veiksnius darbe. Svarbu išmokti atpažinti ir suvaldyti patiriamą stresą, kad nenukentėtų darbo kokybė ir rezultatai.

Darbo objektas: Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą.

Darbo tikslas: Susipažinti su streso patyrimu darbe bei jo įtaką sveikatai, dirbant socialinį darbą.

Darbo uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti streso sampratą ir patyrimą darbe.
  2. Sužinoti streso atsiradimo priežastis darbe.
  3. Išanalizuoti streso įtaką sveikatai, dirbant socialinį darbą.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
1752 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. STRESO SAMPRATA IR PATYRIMAS DARBE4
  • 1. STRESO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS DARBE6
  • 2. STRESO ĮTAKA SVEIKATAI, DIRBANT SOCIALINĮ DARBĄ7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės
Referatas Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės

Problema.Šalyje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai įpareigoja socialinius darbuotojus spręsti kylančias socialines problemas ieškant naujų veiksmingų [...]

Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei
Referatas Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei

Šiuolaikinėje visuomenėje išsilavinimas tampa paklausia preke švietimo paslaugų rinkoje. Kadangi nuo jo priklauso karjera ir [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi
Kursinis darbas Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi

Smurtas, kaip teigia daugelis šią problemą tyrinėjančių specialistų, yra toli gražu ne naujas reiškinys tiek [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje
Kursinis darbas Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties.

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]

Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaiko socializacijai

ĮVADAS   Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra [...]

Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui
Referatas Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui

Ne vien nuo mokyklos priklauso vaikų elgesys ir panašiai, prie viso šito prisideda ir neformalus [...]

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai
Diplominis darbas Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Temos aktualumas. Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti [...]

Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas
Referatas Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas

¨ Tikslas – Tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbant su smurtu artimoje aplinkoje aukomis. ¨ Uždaviniai - [...]

Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis
Referatas Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis

Vertybinės nuostatos socialiniame darbe. Vertybės – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Vertybės aktualios ne tik asmeniniame [...]