Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

10 psl. / 1752 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio šalyse atliekamų socialinių darbuotojų darbų saugos tyrimai rodo, kad šių darbuotojų veiklai yra būdinga didesnė negu vidutiniškai profesinė rizika, todėl socialiniai darbuotojai patiria nemažą dalį streso savo darbe, kuris turi įtakos sveikatai. Apie tokią streso įtaką sveikatai nagrinėja daugelis autorių, tokių kaip N. Žemaitienė ir kt. (2011) nagrinėja streso įtaką sveikatai ir kaip tokį stresą valdyti, taip pat G. Žukauskas (1998) aprašė, kokios gali būti streso pasireiškimo formos,. o R. Lazutka ir kt. (2008) atliko tyrimą ir išsiaiškino darbuotojų, dirbančių socialinį darbą patiriamo streso įtaką darbe, taip pat J. Pacevičius ir M. Vitkovski (2007) aprašė apie streso sukeliamus veiksnius darbe. Svarbu išmokti atpažinti ir suvaldyti patiriamą stresą, kad nenukentėtų darbo kokybė ir rezultatai.

Darbo objektas: Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą.

Darbo tikslas: Susipažinti su streso patyrimu darbe bei jo įtaką sveikatai, dirbant socialinį darbą.

Darbo uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti streso sampratą ir patyrimą darbe.
  2. Sužinoti streso atsiradimo priežastis darbe.
  3. Išanalizuoti streso įtaką sveikatai, dirbant socialinį darbą.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. STRESO SAMPRATA IR PATYRIMAS DARBE4
  • 1. STRESO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS DARBE6
  • 2. STRESO ĮTAKA SVEIKATAI, DIRBANT SOCIALINĮ DARBĄ7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
solero
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 18, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbo modeliai

Socialinis darbas Konspektas 2010 m. teraja
Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine...