Darbo jėgos migracija ES šalyse ir šių šalių namų ūkių disponuojamosios pajamos

53 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Pasaulyje vykstant globalizacijos procesams vis labiau intensyvėja darbo jėgos migracija. Esant nevienodam šalių išsivystymo lygiui, darbo jėgos kaina skirtingose šalyse yra skirtinga, taip pat nevienodi yra ir nedarbo lygiai. XXI amžiaus žinių visuomenėje šie darbo užmokesčio bei nedarbo lygio skirtumai yra žinomi darbuotojams ir skatina darbo jėgos migraciją tarp šalių ekonominiais tikslais. Tokiu atveju, yra tikslinga nagrinėti darbo jėgos migracijos poveikį disponuojamosioms namų ūkių pajamoms, kurių pagrindinis šaltinis yra darbo užmokestis.

Susikūrus Europos Sąjungai (ES), ryšiai tarp šalių narių tampa vis artimesni. Santykinai nedideli atstumai tarp šalių, bendra valiuta yra veiksniai, kurie ypač daro įtaką intensyvėjančiai migracijai ES. Ši migracija veikia ES šalių ekonomikas (BVP augimo tempus, nedarbo lygį, tarptautinę prekybą).

Tyrimui pasirinkome šias ES šalis: Vokietiją, JK, Kiprą, Lietuvą, Austriją, Švediją, ir

Italiją. Pasirinkome jas taip, kad tiriamosios šalys būtų skirtingų ekonomikos išsivystymo lygių ir skirtingų plotų.

Tyrimo objektas: darbo jėgos migracija ES šalyse ir šių šalių namų ūkių disponuojamosios pajamos.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti darbo jėgos migracijos plėtros tarp ES šalių poveikį disponuojamoms namų ūkių pajamoms.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti teorinę literatūros analizę ir nustatyti migracijos priežastis bei pasekmes, namų ūkio pajamų sudėtį bei joms įtaką darančius veiksnius.

 1. Išsiaiškinti emigracijos ir imigracijos apimtis 2001-2011 metais pasirinktose šalyse;

 1. Išsiaiškinti disponuojamąsias namų ūkių pajamas;

 1. Palyginti disponuojamųjų namų ūkių pajamų ir migracijos kitimus bei išsiaiškinti priklausomybę tarp jų;

 1. Nustatyti šiai priklausomybei įtakos turėjusius veiksnius.

Iš pradžių pateiksime teorinę problemos analizę, vėliau, remiantis statistiniais duomenimis atliktą tyrimą bei jo rezultatus, taip pat apžvelgsime galimas tiriamosios problemos sprendimų kryptis.

Metodologija:

 1. Duomenų rinkimas;

 1. Sisteminimas;

 1. Analizavimas;
 1. Rezultatų apibendrinimas.

Šį darbą mes atliksime naudodamiesi matematinės statistikos metodu, internetinėmis duomenų bazėmis bei literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. DARBO JĖGOS MIGRACIJOS PLĖTROS TARP EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ POVEIKIS DISPONUOJAMOMS
 • NAMŲ ŪKIŲ PAJAMOMS TEORINIU ASPEKTU5
 • II. DARBO JĖGOS MIGRACIJOS PLĖTROS TARP EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ POVEIKIO DISPONUOJAMOMS
 • NAMŲ ŪKIŲ PAJAMOMS TYRIMAS14
 • II.1. Darbo jėgos emigracija ir imigracija14
 • II.2. Namų ūkių disponuojamos pajamos17
 • II.3. Disponuojamųjų namų ūkių pajamų ir migracijos kitimų palyginimas20
 • II.4. Migracijos kitimų priežastys23
 • III. GALIMAS DARBO JĖGOS MIGRACIJOS PLĖTROS TARP EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ POVEIKIS
 • DISPONUOJAMOMS NAMŲ ŪKIŲ PAJAMOMS ATEITYJE27
 • IV. IŠVADOS29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI34

Reziumė

Autorius
margo92
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 19, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....