Patristikos filosofijos raida

14 psl. / 5112 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Patristikos ugdymas - laikotarpio pavadinimas, po Kristaus gimimo iki 4-5 amžiaus. Tai krikščionybės įsitvirtinimo pradžia, turėjo tik Kristaus mokslą, kultūros nebuvo. Krikščionis parodė, atkreipė dėmesį, kad žmogus yra aukštesnis už valstybę, gyvenimo prasmė nėra vien tarnauti visuomenėj. Žmogus turi savo dvasinių reikalų. Tai buvo labai veiksminga ir ugdymui. Pabrėžė, atkreipė dėmesį į socialinę sritį, kiekviename žmoguje matė Dievo paveikslą, visi žmonės lygūs. Skelbė idėją, kad visi broliai ir seserys į susitelkimą, vienijimąsi, būtent pastūmėjo atsigręžti į socialinę sritį, atkreipti dėmesį į tuos kurie kenčia. Kai kurie graikai buvo tiesos ieškotojai, jie buvo laisvi, ne vergai. O kitaip krikščionybės metais, tiesa buvo dalis gyventi teisingai, egzistencijos dalimi. Egzistencijos tikrumas, graikams būdingas skepticizmas arba bijojimas visko, jie buvo pagonys, turėjo šimtus Dievų. Krikščionybė atnešė pasauliui objektyvios tiesos pagrindą, jiems buvo aišku kodėl gyvena šiame pasaulyje. Patristinio ugdymo idealas graikų buvo estetinis sielos grožis, kūno grožis, o krikščionybėje etinis idealas šventas ir doras žmogus. Vyravo dora, šventas žmogus, nepaneigė protinių valių, auklėjimas turėjo persvarą prieš mokymą. Pasikeitė mokymosi motyvai.

Vienas iš viduramžių fenomenų patristika labiausiai susijęs Šv. Augustinas. Jam pagrindinė mąstymo kategorija yra Dievas, tik vienas esą tikroji, aukščiausioji ir amžina būtis. Jis – nematerialus Absoliutas, toks, kokį vaizduoja Šv. Rašto knygos, nes antikinis Dievas niekada absoliutus nebuvo. Todėl tikrąją laimę žmogus gali pasiekti tik pažinęs Dievą per savo sielą. Tai pasiekti galima ne išorine patirtimi, o tik vidiniu, mistiniu išgyvenimu. Kad pažintume Dievą, kad pajaustume jį šalia savęs, visų pirma turime jį pamilti. Dar daugiau: mums patiems reikia virsti meile, kadangi Dievas yra meilė. Pažinti Dievą – tai gimti meilei. Juk meilė pirmiausiai yra dovana.

  1. Įtvirtinti ir palaikyti tikėjimą, kuris buvo paskelbtas aukščiau už žinojimą, padėti žmogui siekti asmeninės laimės. Laimę esą žmogus pasiekia tik pažindamas Dievą ir savo sielą.

Uždaviniai.

Išanalizuoti Patristikos filosofijos raidą :

  1. Apibūdinti Gnostikų sistemą (II a.)
  2. Apibūdintiti Rytų Apologetų sistemą.(II a.)
  3. Parengti Aleksandrijos Tėvų – žymiausia Origeno sistema (III a.).
  4. Išsiaiškinti Kapadokijos Tėvų sistema (IV a., Grigalius Nisietis, Tertulianas)
  5. Išanalizuoti Vakarų Tėvų – Augustino sistema (IV a. pab. – V a. pr.).

Reziumė

Autorius
vaidotiene
Tipas
Referatas
Dalykas
Religija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 21, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Islamo filosofija

Religija Referatas 2013 m. lauraka
Ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje, tuo pat metu kaip ir lotyniškoji bei krikščioniškoji filosofijos, rutuliojosi ir kita filosofija – islamo filosofija. Jos raidos sąlygos...

Induizmo sąvoka, kilmė ir raidos etapai

Religija Referatas 2013 m. ausra92
Induizmas, tai vyraujanti Indijos religija, atsiradusi jos subkontinente. Šiuo metu pasaulyje yra netoli milijardo induistų (jie sudaro 80 % Indijos gyventojų). Vakarų šalyse...

Krikščionybės filosofija

Religija Prezentacija vygaudas
}Krikščionybė ir pagonybė }Žmogus ir Dievas }Kristaus misija }Dievo ir žmogaus skirtumai }Dievo vaizdinys }Žmogus Dievo akivaizdoje }Tikėjimas ir žinojimas }Didieji filosofai