Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas

10 psl. / 1211 žod.

Ištrauka

Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės galios) visuomeniniai teisiniai santykiai, kurių pagrindinė (arba viena iš reguliavimo) priemonių arba santykių dalykas yra sutartis.

1. Civilinės teisės šaka; kertinė privatinės teisės sritis; teisės normos, kuriomis reguliuojami sutartiniai teisiniai santykiai bei su jais glaudžiai susiję kiti civiliniai teisiniai santykiai (ikisutartiniai, posutartiniai ir pan.).

2. Tarptautinės teisės pošakis, reguliuojantis tarptautinių sutarčių sudarymą (žr. tarptautinė sutarčių teisė).Vežimo sutartis – sutartis, kuri numato vežti keleivius, transportą ar bagažą. Vežimo sąlygas nustato civilinis kodeksas, atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys bei kiti transporto teisės aktai.

Sutarčių teisė apima daug įvairių sutarčių tokių kaip pasaugos sutartis, lizingo sutartis, žemės nuomos sutartis, mainų sutartis ir t.t. Viena svarbiausių sutarčių yra vežimo sutartis.

Vežimo sutartis tai sutartis,kuri numato keleivių, krovinių ar bagažo pervežimą. Vežimo sąlygas nustato civilinis kodeksas, atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys bei kiti transporto teisės aktai. [1]

Darbo objektas – vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas.

Šio darbo tikslas išsiaiškinti vežimo sutarties sąvoka, jos ypatumus ir teisinį reguliavimą.

Siuntėjo darbo uždaviniai:

 1. Pateikti vežimo sutarties ypatumus ir teisinius reguliavimus
 2. Išsiaiškinti kokios yra vežimo rūšys
 3. Sužinoti vėžėjo ir krovinio teises ir pareigas.


Turinys

 • Įvadas3
 • Vežimo sutartis, jo šalys ir terminas4
 • Vežimų rūšys5
 • Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos6
 • Vežimo sutarties teisinis reguliavimas7
 • Išvados8
 • Literatūros sąrašas9
 • Priedai10

Reziumė

Autorius
deltavita
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas

Teisė Referatas 2013 m. brigita99
Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena iš svarbiausių komercinės veiklos sutarčių, taip pat viena labiausiai paplitusių civilinių sutarčių, kurią sudarius atsiranda teisinis prievolinis pirkimo –...