Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas

22 psl. / 6355 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas: Tema ,,Konfliktai organizacijose. Konfliktų valdymas” aktuali, nes šiuolaikinis žmogus gyvena nuolat kintančioje aplinkoje. Iš kasdienio gyvenimo dinamiškas ritmas ir konkurencija persikelia ir į darbo aplinką. Mums, kaip viešojo administravimo studentams svarbu suvokti šį procesą, nes jo pasekoje šiuolaikinė organizacija siekia būti atvira, besivystanti socialinė sistema, tačiau maksimaliai efektyvi ji tampa tik tada, kai sugeba prisitaikyti prie gana greitai kintančių ekonominių sąlygų bei aplinkos pokyčių – naujų technologijų, vartotojų poreikių, visuomenės požiūrio ir t.t.

Darbo problema: 1. Kokios yra pagrindinės organizacijos valdymo funkcijos? 2. Kaip galima realizuoti pagrindines organizacijos valdymo funkcijas?

Darbo objektas: Konfliktų valdymas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti kas yra konfliktas organizacijos plotmėje ir kaip jį valdyti.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti kas yra konfliktas organizacijoje ir kokios jo priežastys.
 2. Apibrėžti koks yra trečiųjų šalių vaidmuo.
 3. Išsiaiškinti kaip vyksta konfliktų valdymas.
 4. Susipažinti su naujausiais konfliktų valdymo modeliais.

Darbo metodai: Darbo problemai nagrinėti naudojamas šaltinių analizės metodas. Pagrindiniai šaltiniai tai mokomoji literatūra. Analizė – tyrimo metodas, praktiškai ar mintyse suskaidant daiktą, reiškinį, visumą į sudėtines dalis, požymius, savybes, kurios nors dalies, kuri vėliau nagrinėjama atskirai, išskyrimas iš visumos[1]. Šaltinių analizės metodas yra tinkamiausias nagrinėti šio darbo problemai, kadangi valdymo funkcijos organizacijoje yra plačiai nagrinėjamas vadybos moksle kaip teorinis aspektas, leidžiantis detaliau įsigilinti kaip tinkamai reikia realizuoti funkcijas ir kokie yra būdai jas įgyvendinti organizacijoje.

Darbo šaltiniai: Siekiant atskleisti valdymo funkcijas atlikome literatūros šaltinių analizę. Daugiausiai nagrinėjama literatūra yra mokomojo pobūdžio knygos ir publikacijos.

[1] Rimantas Tidikis, Socialinių mokslų tyrimų metodologija (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003), 375.


Turinys

 • Įvadas3
 • KAS YRA KONFLIKTAS?4
 • KONFLIKTŲ PRIEŽASTYS4
 • KONFLIKTŲ ĮVAIROVĖ5
 • Organizacinis konfliktas7
 • Organizacinių konfliktų ypatybės8
 • Racionalūs ir iracionalūs organizaciniai konfliktai10
 • Konfliktų valdymas11
 • Sprendimų strategijos12
 • Trečiųjų šalių vaidmuo valdant konfliktus oranicazijoje. Žmogiškųjų išteklių / personalo valdymo tanybos vaidmuo sprendžiant konfliktus organizacijoje13
 • Naujausi konfliktų valdymo organizacijose modeliai15
 • 1. Proceso modelis15
 • 2. ARIA modelis16
 • 3. Sisteminis modelis: konfliktų valdymo sistemos16
 • 4. Į prevenciją orientuotas konfliktų valdymas17
 • Konfliktų pasekmės17
 • Konfliktų prevencija19
 • Išvados21
 • ŠALTINIAI22

Reziumė

Autorius
evex98
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Konfliktų valdymas organizacijose

Vadyba Referatas 2013 m. thisme
Referato temą pasirinkau „Konfliktų valdymas organizacijoje“, nes ši tema yra aktuali beveik kiekvienam žmogui, kadangi nei vienas nepabėgsime nuo to, kad teks priklausyti...

Konfliktų valdymas

Vadyba Referatas 2019 m. Didi
Pateikiami konflikto apibrėžimai, įmonių ir indvidualių konfliktų sąvokos, sprendimo būdai/priemonės, valdymas. Su darbu susijusio streso padariniai ir kt..