Naujų darbuotojų adaptacija sveikatos priežiūros įstaigoje

8 psl. / 1989 žod.

Ištrauka

Įvadas

Darbuotojų adaptacija pagal svarbą nusileidžia tik darbuotojų atrankai ir mokymui. Adaptacijos sistemos įdiegimas organizacijoje mažina naujo personalo paieškos išlaidas. Be to, naujų darbuotojų mokymas suteikia galimybę juos apmokantiems darbuotojams įgyti vadovavimo įgūdžių. Tačiau svarbiausia, kad tokia sistema pagreitina naujų darbuotojų adaptavimąsi ir didina jų darbo efektyvumą.

Didelėje įmonėje už naujo darbuotojo adaptaciją dažniausiai yra atsakingas personalo vadybininkas ar kitas personalo skyriaus darbuotojas, o mažoje įmonėje personalo skyriaus darbą tenka atlikti sekretorei. Taigi, jai tenka labai svarbi užduotis – sukurti nuoseklią naujų darbuotojų adaptacijos organizacijoje sistemą (Rancova, 2004).

Darbo tikslas – išanalizuoti naujų darbuotojų adaptaciją sveikatos priežiūros įstaigoje teoriniu aspektu

Uždaviniai:

 1. Apibūdinti adaptacijos sampratą.
 2. Nurodyti adaptacijos tikslus ir rūšis.
 3. Pateikti adaptacijos proceso etapus ir formas.
 4. Išanalizuoti adaptacijos metodus.
 5. Nustatyti naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidas.

Metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė

Turinys

 • Adaptacijos esmė
 • Adaptacijos proceso etapai ir formos
 • Adaptacijos metodai
 • Naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidos
 • Išvados
 • Literatūra

Reziumė

Autorius
pardavėja
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. alinat
Temos aktualumas. Šiandieniniame darbo pasaulyje veiksniai, galintys sukelti stresą, įgyja vis didesnę reikšmę. Stresas darbuotojams, kurie jį dažnai išgyvena kaip per didelius reikalavimus,...