Slaugytojų dirbančių pirminės sveikatos priežiūros centruose profesinės rizikos veiksniai ir jų profilaktika

14 psl. / 2495 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Profesinė rizika - tai pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl kenksmingo ir/ar pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio (Lietuvos Respublikos Seimas, 2003).

Sveikatos priežiūros paslaugų sektorius Europoje yra vienas iš didžiausių užimtumo sektorių, nes jame dirba iš viso apie 10 proc. ES darbuotojų, kurių daugiau kaip trys ketvirčiai yra moterys. Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai dirba labai įvairioje aplinkoje ir atlieka daugybę užduočių, kurios yra pavojingos sveikatai bei kelia grėsmę susirgti profesinėmis ligomis ar patirti nelaimingą atsitikimą darbe.

Darbuotojų sveikata ir sauga turi būti vienas iš šio sektoriaus prioritetų. Tačiau, remiantis visos Europos duomenimis, sveikatos priežiūros darbuotojų, manančių, kad jų darbas yra pavojingas sveikatai ir nesaugus, dalis viršija bendrą visų ES sektorių vidurkį (European Agency for Safety and Health at Work, 2007).

Tyrimo problema (probleminiai klausimai). Kiekvienoje darbo aplinkoje vyrauja profesinių rizikos veiksnių problema. Tačiau akivaizdu, kad dauguma sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų susiduria su profesiniais rizikos veiksniais. Rizikos vertinimas ir efektyvus sveikatos ir saugos valdymas yra labai svarbus vykdant sveikatos priežiūros darbuotojų kenksmingų veiksnių darbe poveikio prevenciją ir mažinimą. Tai apima: turi būti parengta sveikatos ir saugos valdymo sistema; prevencijos politika ir rizikos vertinimas; mokymas; darbuotojų konsultavimas; tinkami resursai prevencijos priemonėms. Šiuo tyrimu siekiama atsakyti į tokius probleminius klausimus: Kokios yra slaugytojų dirbančių pirminės sveikatos priežiūros centruose profesinės rizikos veiksniai? Kokias profilaktikos priemones taikant galima išvengti pavojingų profesinės rizikos veiksnių?

Tyrimo objektas – slaugytojų, kurios dirba PSPC profesiniai rizikos veiksniai ir jų profilaktika.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų dirbančių pirminės sveikatos priežiūros centruose profesinės rizikos veiksnius ir jų profilaktiką.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti slaugytojų dirbančių pirminės sveikatos priežiūros centruose profesinės rizikos veiksnius.
 2. Numatyti profilaktikos priemones profesinės rizikos veiksniams.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. PROFESINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ RŪŠYS4
 • 1.1. Biologiniai rizikos veiksniai4
 • 1.1.1. Biologinių rizikos veiksnių profilaktika4
 • 1.2. Psichosocialiniai rizikos veiksniai5
 • 1.2.1. Psichosocialinių rizikos veiksnių profilaktika6
 • 1.3. Fizikiniai rizikos veiksniai7
 • 1.3.1. Fizikinių rizikos veiksnių profilaktika7
 • 1.4. Cheminiai rizikos veiksniai7
 • 1.4.1. Cheminių rizikos veiksnių profilaktika7
 • IŠVADOS9
 • LITERATŪRA10
 • PRIEDAI12

Reziumė

Autorius
pardavėja
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai