Vertybės mokykloje

9 psl. / 1882 žod.

Ištrauka

VERTYBĖS MOKYKLOJE

Vertybės – tai idėjos, kurios konkrečiu pavidalu iškyla žmogaus sąmonėje kaip idealai, kuriuos bendrąja prasme būtų galima įvardinti kaip atitinkamų reiškinių, dalykų viziją, užsibrėžtą siekį, kuriais žmogus vadovaujasi gyvendamas, dirbdamas, auklėdamas savo vaikus, kurdamas savo ateitį.

Vertybės mumyse susidėlioja pagal reikšmingumą, kiekvienas žmogus turi individualią vertybių sistemą, kurios nerasime pas kitą žmogų. Kai kurios vertybės gali atsikartoti atskirose žmonių grupėse: šeimoje, giminėje, tautybėje. Vertybės neaplenkia nei vieno žmogaus ir lydi mus kiekvieną dieną – padeda atskirti gėrį nuo blogio, viską įvertinti pagal savo vertybių sistemą, jų pagalba mes judame pirmyn, planuojame, kuriame savo ateitį.

Remiantis Kuzmicku (2001), vertybes galima skirstyti į žemesnes ir aukštesnes, pagrindines ir antraeiles, vietines ir plačiai paplitusias, laikinas ir ilgalaikes. Pagrindinės vertybės yra estetinės, gyvenimo, politinės. Ilgalaikės vertybės, tai vertybės, kurias puoselėja keletą kartų. Nors kiekvienai kultūrai būdingos savitos vertybės ir bėgant laikui keičiasi požiūris į jas, tačiau tokios amžinos vertybės kaip šventumas, dorovė, gyvybė yra atsparios laikui, jos perduodamos iš kartos į kartą, išlieka žmonių sąmonėje kaip pagrindiniai gyvenimo siekiai, tikslai. Aukštesniojo lygio vertybės nurodo žmogaus gyvenimo kryptį, sudaro pamatą kitokių, žemesnio lygio vertybių formavimuisi. Laikinosios vertybės yra smulkesnės egzistencijos plano dalys. Jos nėra atsparios laikui, nes keičiasi žmogui augant tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Amžinos ir laikinos vertybės tarpusavyje glaudžiai sąveikauja ir yra neatsiejamos, jos papildo viena kitą. Pirmojoje vietoje turi būti dvasinės vertybės ir būtent jos turi padėti siekti materialinių. Jei bus priešingai, neišvengsime visuotinio gobšumo, savanaudiškumo, abejingumo ir kitų dalykų, kurie stabdo žmogaus, kaip asmenybės, vystymąsi.

Vertybės yra žmogaus gyvenimo pagrindas, neatsiejama gyvenimo dalis, o jų ugdymas yra svarbiausias kiekvienos institucijos veiklos objektas. Vertybes reikia skiepyti nuo mažens. Pirmoji ir pagrindinė institucija, perduodanti jaunąjai kartai vertybes, yra šeima. Vaikų sąmonėje įsirėžia viskas: ką ir kaip tėvai daro, ko ir kaip neapkenčia, myli, dėl ko džiaugiasi ar liūdi. Vaikai ateidami į mokyklą jau būna iš tėvų perėmę įvairias elgesio, veiklos, charakterio savybes: kilnumą ir taurumą, subtilumą ir uždarumą, šiurkštumą ir neišsiauklėjimą, itt. Dabar neretai šeimoje išryškėja vertybių nykimo principas arba jos vaikams perduodamos vangiai. Mokykla yra antroji institucija, atliekanti svarbų vaidmenį vaiko socializacijos procese. Ji turėtų imtis auklėjamojo darbo, papildyti ir perteikti vaikams ne tik žinias, bet ir dorovines, dvasines ir moralės vertybes bei normas. Ugdymo įstaigų užduotis yra tinkamai paruošti jauną žmogų gyvenimui, kad vaikas mokėtų vertinti tai, kas reikšminga ir svarbu. Vertybių ugdymui šiuolaikinės mokyklos praktikoje skiriama nevienoda reikšmė. Mokinius įtraukiant į mokymąsi, pirmiausia siekiama rezultatų, o dvasinių, dorinių, pilietinių, estetinių vertybių ugdymas dažnai neakcentuojamas. Vertybės dar neįtraukiamos į mokinio ugdymo vertinimo sistemą. Mokytojai dažnai apsiriboja mokinių žinių, racionalių mąstymo veiksmų vertinimu.

Kaip sakė graikų filosofas Sokratas: „Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko“. Sveikata – unikali vertybė, dovanota žmogui, todėl manau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų, kurį turi diegti mokykla. Sveikata yra visko pagrindas, ji tarsi priemonė ir sąlyga siekti kitų gyvenimo vertybių. Mokykla privalo ugdyti sveiką visuomenę, turi teikti ir gilinti mokinių žinias apie sveikos gyvensenos principus, tobulinti sveikatos stiprinimo įgūdžius.


Reziumė

Autorius
lika05
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 8, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Vaiko vertybė – atvirumas

Pedagogika Rašinys geisa
Vaiką galima patį apibūdinti, kaip tikrą vertybę, kuris į pasaulį atkeliauja labai laukiamas ir mylimas. Nieko geriau nėra už ką gik gimusio vaikučio...

Alytaus Volungės pagrindinė mokykla

Pedagogika Praktikos ataskaita geisa
Praktiką atlikau Alytaus Volungės vidurinėje mokykloje. Institucijos apibūdinimas: 1984 m. įkurta 10-oji vidurinė mokykla. Direktorius - Leonas Gailius. Mokykloje mokosi 1103 mokiniai. 1994...

Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2013 m. argentum
Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų mokslo metų pradžia neretam pirmokui – sunkių išbandymų,...