Lietuvos investicijos

12 psl. / 1251 žod.

Ištrauka

Tiesioginė investicija užsienyje – tai tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. 10 procentų balso teisių pripažįstama kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio investavimo įmonę. Investicija, mažesnė kaip 10 procentų balso teisių, priskiriama ne tiesioginėms investicijoms, o investicijų portfeliui.
Tiesiogines investicijas sudaro:
• Tiesioginiam investuotojui tenkanti įmonės nuosvao kapitalo dalis;
• Reinvesticijos – tiesiogiai investuotojui priklausanti pelno (nuostolio) dalis likusi įmonėje, o ne ataskaitiniu laikotarpiu paskirstyta dividendų forma;
• Tiesioginio investuotojo investavimo įmonei suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos.
• Kitas įmonės kapitalas – tai tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės prekybos skolos, priskaičiuoti, bet neišmokėti dividendai, privilegijuotos akcijos, kurios nesuteikia teisių į turtą likviduojant įmonę, palūkanos už paskolas ir t.t.
Periodiškumas – metinis, ketvirtinis.
Rodiklį rengia Statistikos departamento Statybos ir investicijų skyrius bendradarbiaudamas su Lietuvos banko specialistais.
Tikslas: išanalizuoti Lietuvos investicijų užsienyje dinamiką.
Uždaviniai: 1. Pateikti Lietuvos investicijų kaitą užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.
2. Pateikti Lietuvos investicijų prognozę.
3. apibendrinti gautus rezultatus.
Metodai: statistinių duomenų analizė, grafinis vaizdavimas, prognozavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LIETUVOS INVESTICIJŲ UŽSIENYJE PAGAL ŠALIS KITIMO DINAMIKA4
  • 2. LIETUVOS INVESTICIJŲ UŽSIENYJE PAGAL PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS KITIMO DINAMIKA6
  • 3. VISOS TIESIOGINIŲ LIETUVOS INVESTICIJŲ UŽSIENYJE SUMOS 2012 ir 2013 METAIS PROGNOZAVIMAS10
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
krisgalin
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 1, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai