Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu

16 psl. / 4200 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Stabili ir harmoninga šiuolaikinės civilizacijos raida glaudžiai siejasi su kultūros ir kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. Esama situacija tarptautinėje bendrijoje turi akivaizdžius visapusiškos krizės požymis, turinčius tendenciją plėstis. Krizės požymiai, būdingi moderniajai civilizacijai ir pasireiškiantys regioninėse ir globaliniuose konfliktuose ir karuose, pasaulinės ekonomikos ir ekologijos, švietimo ir ugdymo, mokslo ir meno problemose, tiesiogiai liečia ir kultūros sferą. Iš kitos pusės, kultūros paveldo tyrinėjimai leidžia geriau pažinti žmogų (kuris yra kaip to paveldo kūrėjas, taip ir jo griovėjas), suprasti jo raidos principus ir kartu suvokti kultūros ypatumus, jo išsaugojimo būtinumą.

Šio darbo tikslas – atskleisti kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto metu esminius aspektus

Darbo uždaviniai:

  1. Atskleisti kultūros paveldo sampratą
  2. Nustatyti ir išnagrinėti kultūros paveldo apsaugą ginkluoto konflikto metu teisinį reglamentavimą tarptautinėje ir Lietuvos teisėje
  3. Identifikuoti kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto metu taikymo praktikoje aspektus

Darbo šaltiniai – Lietuvos ir užsienio autorių rašyta mokslinė literatūra, tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, ICTY teismo bylos.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 3 dėstomos dalys, išvados. Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama kultūros paveldo samprata, nustatomi esminiai jos elementai ir kriterijai. Antroje darbo dalyje analizuojamas kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto metu teisinis reguliavimas. Trečioje darbo dalyje identifikuojami Hagos konvencijos principų taikymo praktikoje aspektai. Darbo pabaigoje pristatytos apibendrinančios išvados.


Turinys

  • Įvadas1
  • 1.Kultūros paveldo samprata2
  • 2.Kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto metu teisinio reguliavimo esminiai aspektai6
  • 3. Hagos konvencijos principų praktinio pritaikymo apžvalga9
  • Išvados14
  • Literatūra ir šaltiniai15

Reziumė

Autorius
denis
Tipas
Referatas
Dalykas
Architektūra
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Gotikos paveldas

Architektūra Referatas 2010 m. ilovenerds
Gotikos menas susiformavo XII a. Prancūzijoje. XIII-XV a. jis plito visų pirma tose Europos šalyse, kur feodalizmo sąlygomis svarbiausiais ekonominiais, politiniais ir kultūriniais...

Smurtas prieš paveldą

Architektūra Prezentacija 2013 m. orchideja24
Prezentacijoje aprašomas smurtas prieš architektūros paveldą, jam kylanti sunaikinimo grėsmė, pateikiami pavyzdžiai.

Kauno miesto kultūros paveldo objektai

Architektūra Prezentacija 2014 m. studentė17
Prezentacijoje pristatomi Kauno miesto kultūros paveldo objektai. Fotonuotraukomis perteikiamas garsių paveldo objektų grožis ir architektūrinės detalės.