Transporto įmonės krovininio transporto priemonių palyginimas saugumo aspektu

34 psl. / 5800 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinis žmonių ir valstybių funkcionavimas neįsivaizduojamas ir iš esmės neįmanomas be transporto panaudojimo. Transportas leidžia žmonėms keliauti, prekiauti, įgyvendinti kultūros mainus ir pan. Nuo efektyvios ir stabilios transporto sektoriaus funkcionavimo nemenka dalimi priklauso bet kurios valstybės ekonomikos raida: savalaikis žaliavų ir maisto tiekimas, turizmo sektoriaus lankstumas, darbo jėgos mobilumas ir kt.

Tyrimo problema. Nurodoma, kad per pastaruosius dešimtmecius Europos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių BVP dinamika praktiškai gana tiksliai koreliavo su krovinių vežimo visomis transporto rūšimis augimu, t. y. plėtros tempai buvo labai panašūs (Baublys, Vasiliauskas, 2005). Krovinių transportavimo paslaugų pagrindinis rodiklis yra krovinių apyvarta tonkilometriais. Jo reikšmė labiausiai priklauso nuo prekių svorio, vežimo atstumo ir transporto veiklos efektyvumo. Tačiau šio rodiklio kokybė priklauso nuo transporto priemonės patikimumo, gebėjimo greitai ir saugiai pristatyti krovinį. Deja, transporto bendrovės, siekdamo kuo greičiau pristatyti krovinį bei padidinti krovinių apyvartą, saugumui neretai skiria mažai dėmesio. Tai, savo ruožtu, sąlygoja pavojingų situacijų keliuose, geležinkeliuose ir kt. atsiradimą, kila grėsmė transporto vairuotojų arba operatorių saugumui, kitų eismo dalyvių saugumui.

Tyrimo objektas – krovininio automobilių transporto saugumas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti krovininio automobilių transporto saugumą konkrečios įmonės pavyzdžiu.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti krovininio transporto saugumo sampratą.
 2. Identifikuoti esminius probleminius krovininio automobilių transporto funkcionavimo problemas .
 3. Ištrirti B.Vaičiaus transporto įmonės vairuotojų nuomonę dėl krovininio automobilių transporto saugumo.

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė.
 • Statistinių duomenų analizė.
 • Kiekybinis tyrimas – vairuotojų anketinė apklausa.

Tyrimo struktūra ir šaltiniai. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, išvados. Pirmoje darbo dalyje analizuojami teoriniai krovininio transporto saugumo aspektai, išskiriant skirtingų krovininio transporto rūšių privalumus ir trūkumus, vertinant pastarųjų metų skirtingų krovininio transporto rūšių rodiklius, aptariant krovininio transporto, tame tarpe ir automobilių, modernizavimo siekiant didesnio saugumo kryptis. Antroje darbo dalyje empiriškai ištiriama Lietuvos krovininio automobilių transporto įmonės – B.Viačiaus transporto įmonės – vairuotojų nuomonę dėl krovininio automobilių transporto saugumo.


Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1.KROVININIS AUTOMOBILIŲ TRANSPORTAS IR JO SAUGUMAS TEORINIU ASPEKTU3
 • 1.1.Krovinino transporto rūšys ir jų apibūdinimas3
 • 1.2.Pagrindiniai krovininio transporto rodikliai 2004-2012 metais ir jų ryšis su ekonomikos augimu4
 • 1.3. Krovininio automobilių transporto atskirų rūšių rodikliai 2004-2012 metais7
 • 1.4. Probleminiai krovininio transporto sistemos funkcionavimo aspektai9
 • 1.5. Krovininio transporto modernizavimo strategija12
 • 2.B.VAIČIAUS TRANSPORTO ĮMONĖS KROVININIO TRANSPORTO SAUGUMO ANALIZĖ15
 • 2.1.Įmonės pristatymas15
 • 2.2.Įmonės krovininio transporto saugumo tyrimas17
 • 2.2.1.Tyrimo tikslas ir metodai17
 • 2.2.2.Tyrimo rezultatų apibendrinimas17
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI30
 • PRIEDAI31

Reziumė

Autorius
denis
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Transporto įmonių palyginimas

Logistika Prezentacija 2014 m. saulyteaa
Tai skaidrės, kuriose palyginau dvi transporto kompanijas tai „ UAB Daimanta – Girteka “ PALYGINIMAS.

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Logistika Kursinis darbas 2015 m. change
Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą įmonėje, analizės būdus ir jų metodologinius pagrindus, analizės...