ES struktūrinių fondų ir kitos paramos panaudojimas valstybės tarnybos sistemoje

14 psl. / 3084 žod.

Ištrauka

Pastarasis dešimtmetis Europos Sąjungos valstybių viešojo sektoriaus veiklą paženklino įvairiais iššūkiais ir pokyčiais, kuriuos sąlygojo finansinės krizės, reformos, besikeičiantys visuomenės lūkesčiai ir poreikiai. Tai paskatino daugiau dėmesio skirti viešojo sektoriaus efektyvumui, skaidrumui, atskaitingumui, administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimui.

Visuotinės kokybės vadybos idėjos 8-ojo dešimtmečio pabaigoje tapo viešojo sektoriaus veiklos tobulinimo požymiu. Aukšta paslaugų kokybė ir kokybiškas piliečių aptarnavimas tapo daugumos viešojo sektoriaus organizacijų prioritetine veiklos kryptimi. Pradėti taikyti įvairūs kokybės vadybos modeliai ir priemonės. Viešojo sektoriaus organizacijos nuolat siekia tobulėti, keisti viešojo administravimo kultūrą ir diegti kokybės kultūrą, savo veiklą labiau orientuoti į piliečius ir rezultatus.

Didžiulį dėmesį administracinių ir viešųjų paslaugų kokybei skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kurios veiklos prioritetai orientuoti būtent į administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gerinimą, veiksmingą vieno langelio principo taikymą, kokybišką piliečių aptarnavimą, paslaugų prieinamumo didinimą perkeliant jas į elektroninę erdvę. Tam kad būtų įgyvendinti visi šie išsikelti uždaviniai yra būtinas finansavimas. Taigi šiame darbe bus siekiama išsiaiškinti, kas prisideda prie Lietuvos valstybės tarnybos tobulinimo ir ar tikslingai yra panaudojama ši parama?

Darbo objektas – Lietuvos valstybės tarnyba.

Tikslas – išanalizuoti ir atskleisti ES struktūrinių fondų ir kitos paramos panaudojimą Lietuvos valstybės tarnyboje.

Uždaviniai:

 1. Apžvelgti, ES struktūrinių fondų panaudojimą Lietuvos valstybės tarnyboje.
 2. Aptarti, Lietuvos valstybės tarnybos gaunamą paramą iš Šveicarijos.
 3. Išanalizuoti, kokią paramą Lietuvos valstybės tarnybai skiria Europos ekonominė erdvė ir Norvegija.

Pirmoje darbo dalyje bus apžvelgiamas ES struktūrinių fondų panaudojimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Antrojoje - aptarta Lietuvos valstybės tarnybos gaunama parama iš Šveicarijos. Trečioje šio darbo dalyje bus analizuojama parama gaunama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PANAUDOJIMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE.3
 • 1.1. Parama Lietuvos valstybės tarnybai stojant į Europos Sąjungą.3
 • 1.2. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lietuvos valstybės tarnyboje 2007-2013m.5
 • 2. ŠVEICARIJOS PARAMA LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBAI7
 • 3. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PARAMA.9
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas Referatas tofile
Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir...

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Viešasis administravimas Prezentacija gin27
Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik viešojo administravimo specialistai ir profesionalai, turintys administracinių valstybės...