Gatvių ir kelių apšvietimas Skuodo rajono savivaldybėje

14 psl. / žod.

Ištrauka

  1. Eismo įvykiuose nukenčiantys pėstieji ir dviratininkai Lietuvoje yra viena iš opiausių problemų. Kasmet iš visų eismo įvykiuose žuvusių žmonių 35–40 proc. sudaro pėstieji (2014 m. jie sudarė apie 41 proc. visų žuvusiųjų keliuose). Didžioji dalis pėsčiųjų eismo įvykiuose nukenčia tamsoje, o kasmet iš visų žuvusių pėsčiųjų apie 2/3 žūsta tamsoje.[1]Tokie statistikos duomenys yra nulemti to, jog, tamsiu paros metu rajonuose yra išjungiamas gatvių ir kelių apšvietimas. Taip pat dauguma pėsčiųjų nedėvi rūbų su šviesą atspindinčiomis medžiagomis ar nenešioja atšvaitų ir taip pakliūva į skaudžias eismo nelaimes. Tai ypač aktualu viešojo transporto keleiviams gyvenantiems priemiestyje, kur teritorijos apšvietimo sąlygos prastesnės. Taip pat neapšviestos teritorijos gali tapti ir kitų įvairių nusikaltimų vieta. Rajonų savivaldybės siekiant sutaupyti lėšų, skiria mažiau finansų gatvių ir kelių apšvietimui. Nors Lietuvos Respublikos Saugaus eismo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog „eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas svarbiau negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai.“[2] Šiame darbe bus siekiama išsiaiškinti, ar pakankamai yra skiriama dėmesio ir finansų būtent Skuodo rajono gatvių ir kelių apšvietimui užtikrinti?

Tikslas - išsiaiškinti, kokia yra gatvių ir kelių apšvietimo situacija Skuodo rajone.

Uždaviniai:

  1. Aptarti vietos savivaldą Skuodo rajono savivaldybėje.
  2. Atlikti tyrimą apie gatvių ir kelių apšvietimą Skuodo rajone taikant interviu metodą.
  3. Pateikti ir išnagrinėti Skuodo rajono gyventojų apklausos rezultatus.

Darbo metodai: Interviu, anketinė apklausa, teisės aktų analizė, mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas.

[1] Skuodo vietos veiklos grupė. Prieiga internete: <http://www.skuodovvg.lt/?id=472>

[2] LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS. //Žin., 2000, Nr. 92-2883.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. VIETOS SAVIVALDA SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖJE4
  • II. GATVIŲ IR KELIŲ APŠVIETIMO SKUODO RAJONE TYRIMAS7
  • III. GYVENTOJŲ VERTINIMAS10
  • IŠVADOS13
  • L.ITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita donatak
Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis...

Akmenės rajono savivaldybės veikla

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – savivaldybė – tai ypatinga žmonių bendruomenė (žmonių santalka,...