Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

5 psl. / 1304 žod.

Ištrauka

Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės kultūros dominavimas viešajame gyvenime. Į tautinės kultūros sampratą įeina daug elementų, bet kaip svarbiausius galima minėti kalbą, literatūrą ir žodinės kūrybos tradiciją, taip pat politinę kultūrą. Griūvant viduramžių visuomenei reikėjo rasti naują visuomenę vienijančią, cementuojančią jėgą, nes išnyko hierarchinės tvarkos kaip pagrindinio viduramžių visuomenės bruožo dominavimas. Tokia jėga ir tapo tautinė kultūra, tiksliau ištikimybės jai išaukštinimas ir viešojo gyvenimo grindimas vieningu nacionaliniu tapatumu. Nacionalizmas ir išreiškė, ir implikavo modernių tautų (nacijų) kūrimąsi. Nacijų formavimasis – irgi viena iš pagrindinių ir reikšmingiausių modernybės apraiškų.[1]

Tikslas – aptarti nacionalizmo vaidmenį Europos valstybių politikoje pasitelkiant E. Gellnerio nacionalizmo versiją.

Uždaviniai:

  1. Aptarti E. Gellnerio nacionalizmo sampratą.
  2. Išanalizuoti nacionalizmo vaidmenį Europos valstybių raidoje.

[1] Pivoras S. Vinco Kudirkos liberalus nacionalizmas mažų vidurio rytų Europos tautų tautinių sąjūdžių kontekste.

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 5, 2016
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Europos šalių vieta ir vaidmuo kovoje su terorizmu

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Kas yra terorizmas? Šiandien egzistuoja labai daug šios sąvokos apibrėžimų. Kiekvienas asmuo, tiriantis terorizmą gali savaip apibrėžti terorizmą ir pagrįsti šio...

Žiniasklaidos vaidmuo politikoje

Viešasis administravimas Referatas frokana
Žurnalistika ir politika - du skirtingi mokslai, dvi skirtingos specialybės, du skirtingi darbai, kuriuos dirba iš pažiūros skirtingi žmonės. Žurnalistika - tai mokslo...

ES žemės ūkio politika

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. aliona
Kursinis darbas pristato Europos Sąjungos žemės ūkio politikos formavimą, ypatumus, poveikį Lietuvai. Taip pat apžvelgiama ir Lietuvos žemės ūkio politika.

NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. multike
Kursinis buvo įvertintas 10 balų. Temoje yra nagrinėjamas NVO reglamentavimas teisės aktuose, aptariamos konkrečios NVO ir jų vaidmuo socialinėje politikoje.