Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

12 psl. / 2222 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją bei norint apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo valdžia. Kadangi Lietuva yra decentralizuota valstybė, vadinasi atitinkamose teritorijose tam tikras valstybės pavestas ir kitas funkcijas vykdo savivaldybės. Savivaldybės yra daug arčiau vietos gyventojų, todėl žmonėms yra lengviau pasiekti valdžios institucijas, kreiptis į jas pagalbos, inicijuoti tam tikras idėjas ir pan. Besiformuojančiai demokratiškai Lietuvos valstybei tokios problemos, kaip aktyvus dalyvavimas valstybės valdyme, piliečių iniciatyva, valdžios atstovų atskaitomybė bei atsakomybė yra ypač aktualios (Marcinkevičiūtė ir kt., 2008). Savivaldybės priklausomai nuo to ar tai yra miesto savivaldybė ar rajono gali suteikti ir skirtingas galimybes piliečiams dalyvauti. Todėl šiame darbe išsikeltas probleminis klausimas: kokias galimybes dalyvauti savivaldybių viešajame valdyme turi miesto ir rajono savivaldybės gyventojai ir kaip jie tomis galimybėmis naudojasi?

Tikslas – išanalizuoti piliečių dalyvavimą Lietuvos savivaldybių viešajame administravime.

Uždaviniai:

  1. Apžvelgti piliečių dalyvavimo sampratą ir būdus Lietuvoje.
  2. Išnagrinėti piliečių dalyvavimą Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse.

Darbo objektas – Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viešajame administravime.

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė, lyginimas.

Darbo struktūros apžvalga. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados bei naudotos literatūros sąrašas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. PILIEČIŲ DALYVAVIMO SAMPRATA IR BŪDAI LIETUVOJE4
  • II. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO IR KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖSE7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...