Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

0 atsiliepimų
Autorius:

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją bei norint apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo valdžia. Kadangi Lietuva yra decentralizuota valstybė, vadinasi atitinkamose teritorijose tam tikras valstybės pavestas ir kitas funkcijas vykdo savivaldybės. Savivaldybės yra daug arčiau vietos gyventojų, todėl žmonėms yra lengviau pasiekti valdžios institucijas, kreiptis į jas pagalbos, inicijuoti tam tikras idėjas ir pan. Besiformuojančiai demokratiškai Lietuvos valstybei tokios problemos, kaip aktyvus dalyvavimas valstybės valdyme, piliečių iniciatyva, valdžios atstovų atskaitomybė bei atsakomybė yra ypač aktualios (Marcinkevičiūtė ir kt., 2008). Savivaldybės priklausomai nuo to ar tai yra miesto savivaldybė ar rajono gali suteikti ir skirtingas galimybes piliečiams dalyvauti. Todėl šiame darbe išsikeltas probleminis klausimas: kokias galimybes dalyvauti savivaldybių viešajame valdyme turi miesto ir rajono savivaldybės gyventojai ir kaip jie tomis galimybėmis naudojasi?

Tikslas – išanalizuoti piliečių dalyvavimą Lietuvos savivaldybių viešajame administravime.

Uždaviniai:

  1. Apžvelgti piliečių dalyvavimo sampratą ir būdus Lietuvoje.
  2. Išnagrinėti piliečių dalyvavimą Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse.

Darbo objektas – Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viešajame administravime.

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė, lyginimas.

Darbo struktūros apžvalga. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados bei naudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Apimtis:
2222 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. PILIEČIŲ DALYVAVIMO SAMPRATA IR BŪDAI LIETUVOJE4
  • II. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO IR KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖSE7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Lietuvos apskričių viršininkų administracijos reforma
Referatas Lietuvos apskričių viršininkų administracijos reforma

  Reformos valstybei ar organizacijai yra pertvarkymo procesas, kuris dažnai pradedamas iškilus būtinybei. Reformų tikslas dažnai [...]

Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)
Referatas Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)

Ch. Pollitt ir G. Bouckaert identifikuoja keturias viešojo valdymo pertvarkų strategijas: pertvarkos, orientuotos į priežiūrą [...]

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas
Referatas Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai [...]

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]

Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]