Geležinkelio transporto vežimų planavimas

21 psl. / 5600 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Geležinkelio transporto vežimų planavimas - pastaruoju metu plačiai paplitęs terminas, apibrėžiantis didelį ratą operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo ir iki jos pristatymo vartotojams. Šias operacijas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, komplektavimas ir pakavimas, taip pat vežimas įvairiomis transporto rūšimis. [2] Čia taip pat priklauso tokios operacijos, kaip geležinkelio transporto maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas ir transporto priemonių techninis aptarnavimas. Šių operacijų tikslas likviduoti teritorinį trūkį (skirtumą) tarp gamintojo ir vartotojo. Jos užtikrina savalaikį krovinių vežimą iš gamybos vietos į vartojimo vietas. Vykdant šias operacijas, ten kur gamyba yra specializuota, neišvengiami yra tolimieji vežimai. Pagrindiniais prekybos maršrutais nenutrūkstamai juda dideli kiekiai žaliavų ir galutinės produkcijos, kurią veikia atmosferos sąlygos, žemės ūkio kenkėjai, grobstytojai bei kita. Norint įvertinti šiuos poveikius, reikia atsakingai organizuoti geležinkelio transporto krovinių gabenimą, t.y. rengti specialius geležinkelio transportu vežimų planus. [3]. Savaime šie geležinkelio transportu vežimų planai turi būti ekonomiškai realūs, todėl, kad vežimas per geografines ir laiko sienas gali pasirodyti beprasmiškas, jeigu bendra kaina vartotojui bus nepriimtina. Vartotojas turi gauti pageidaujamą kiekį produkcijos, kuri butų pristatyta jam patogioje vietoje tinkamu laiku už racionalią kainą. Todėl pagrindinis uždavinys vežant krovinius – geležinkelio transportu vežimo planų operacijų ekonomiškumas.

Darbo problema. Šiame referate bus nagrinėjamas krovinių gabenimo planavimas ir organizavimas geležinkelių transportu. Pagrindinė geležinkelio transporto problema – lankstumo, galimybės aprūpinti klientus „nuo durų iki durų“ stoka. Traukiniai važiuoja pagal tam tikrą grafiką ir negali prisitaikyti prie siuntėjo reikalavimų. Šiuo atžvilgiu yra nusileidžiama kelių transportui. Tai lemia vis mažėjančius krovinių pervežimus geležinkeliais ir didėjantį automobilių kelių apkrovimą sunkiasvoriais vežimais. Antroji problema, tai konkurencija tarp kitų pervežimo rūšių. Šiame darbe svarbu įvertinti geležinkelio transportu vežimo planų privalumus ir trūkumus. Čia taip pat labai svarbu įvertinti besikeičiančias aplinkybes, pavyzdžiui, vežimų apimčių padidėjimą ar sumažėjimą, atskirų gaminių pristatymo skubumo laipsnį.

Darbo objektas – geležinkelio transporto vežimų planavimas.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti geležinkelio transporto vežimų planavimą ir išsiaiškinti jo privalumus ir trukumus.

Tam, kad įvykdyčiau sau iškeltą tikslą, šiame darbe turiu atlikti šiuos uždavinius:

 • Aptarti geležinkelio transporto vežimo paslaugų analizė;
 • Įvertinti geležinkelio transporto paslaugų vežimo planavimą;
 • Rasti efektyviausius būdus, kurie plėstų geležinkelio transporto veiklą;
 • Išsiaiškinti geležinkelio vežimo planų privalumus ir trūkumus;
 • Pateikti išvadas.

Darbo metodai ir priemonės. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Naudojami šaltiniai. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta, todėl šiame darbe bus naudojami duomenys, gauti Susisiekimo ministerijoje bei transporto paslaugas teikiančiose organizacijose. Taip pat naudojama informacija iš įvairių statistinių leidinių.

Referato pirmoje dalyje pateikiama geležinkelio transporto vežimo paslaugų analizė. Antroje dalyje analizuojama geležinkelio transporto vežimo planavimas. Trečioje dalyje išsiaiškinti vežimo planų privalumus ir trūkumus. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 GELEŽINKELIO TRANSPORTO VEŽIMO PASLAUGŲ ANALIZĖ4
 • 2 GELEŽINKELIO TRANSPORTO VEŽIMO PLANAVIMO SISTEMA9
 • 2.1. Geležinkelio transporto krovinių vežimo klasifikavimas9
 • 2.2. Geležinkelio transporto vežimo dokumentacija11
 • 2.3. Geležinkelio transporto vežimo krovinių masės ir krovinių įkainių nustatymas
 • 12
 • 2.4. Geležinkelio transporto krovinių vežimo įpakavimas, pakrovimas ir išsiuntimas13
 • 2.5. Geležinkelio transporto krovinių vežimo kelyje atliekamos komercinės operacijos14
 • 2.6. Geležinkelio transporto krovinių vežimo pristatymo terminai,
 • iškrovimas ir išdavimas15
 • 2.7. Atsiskaitymai už vežimą16
 • 2.8. Geležinkelio transporto vežimų įsipareigojimai dėl krovinių saugumo17
 • 3 GELEŽINKELIO TRANSPORTO VEŽIMO PLANAVIMO PRIVALUMAI IR
 • TRUKŪMAI18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI20

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Geležinkelio transporto vežimų planavimas

Logistika Prezentacija 2015 m. rasa13
Geležinkelio transporto planavimas turi savo trūkumus bei privalumus. Pagrindinė geležinkelio transporto vežimo planavimo pranašumas – krovinius galima pervežti ilgais nuotoliais ir dideliais kiekiais.

Geležinkelio transporto vežimų planavimas

Logistika Referatas 2014 m. rasa13
Išanalizavę referato temą galime daryti išvadą, jog krovinių vežimų planavimo apimtis apibūdinama planavimu šiais rodikliais: vežimų skaičiais, išsiųstos, atvežtos ir vežtos krovinių tonos,...

Krovinių vežimai geležinkelio transportu

Logistika Referatas 2017 m. ribera
Darbas padarytas apie Krovinių vežimą geležinkelio transportu, taip pat apžvelgta geležinkeliai Lietuvoje, importas eksportas krovinių Lietuvoje, Infrastruktūra, Perspektyvos