Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

19 psl. / 4910 žod.

Ištrauka

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi būti supažindinama pačioje mokymosi proceso pradžioje. Reikiama informacija gali būti didelis prevencinis indelis.

Statybų saugumas ir patikimumas visada yra pagrindinė inžinierių svarstoma problema. Statybų bei konstrukcijų saugumas yra pagrindinis komponentas, užtikrinantis statybų sėkmę. Išskiriama labai daug faktorių, kurie daro įtaką saugumui statyboje. Yra sukurta daug programų, kurios tikrina statybų patikimumą ir saugumą, įvertinant tam tikrus faktorius. Tai gali būti: darbuotojų kvalifikacija ir požiūris į darbą, inžinerinių žinių ir patirties lygis, darbuotojų bendradarbiavimo lygmuo, planavimas, darbų priežiūra ir kontrolė, statybų metodai ir jų eiliškumas. Tačiau šiuos faktorius yra lengviau apibrėžti subjektyviais bruožais nei matematine išraiška.

Anot Banaitienės, Banaičio (2007), Juodžiaus (2005), Zavadsko, Mikštos, Sakalausko, Šimkaus (2001) ir kt., statyba yra viena reikšmingiausių valstybės ūkio šakų, kurią sudaro daugybė įvairių kompleksiškų darbų ir procesų; įvairiose stadijose dirba daug skirtingų specialybių žmonių, dalyvauja daug skirtingų verslo įmonių. „Racionalus statybos organizavimas, pagrįstas mokslo pažanga bei praktine patirtimi, yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių statinio statybos eigą ir net visą statybos verslo įmonės veiklą“ (Zavadskas ir kt., 2001

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas visas šis darbas: nepakankamas dėmesys darbų saugai statyboje.

Darbo objektas – darbų saugos sistema ir jos tobulinimas.

Darbo tikslas – saugus darbuotojų darbas aukštyje.

Darbo uždaviniai:

 • Literatūros analizė darbdavių ir darbuotojų mokymo, atestavimo ir instruktavimo klausimais.
 • Rizikos vertinimo analizė.
 • DSS organizavimas.
 • Tecninio sprendimo pateikimas mažinant pavojų darbui aukštyje.

Darbe taikomi tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros studijos ir analizė;
 2. Pirminių duomenų šaltinių analizė;
 3. Grafinis duomenų vaizdavimas.

Turinys

 • 1. ANALITINĖ DALIS5
 • 1.1. Literatūros analizė5
 • 1.1.1. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas5
 • 1.1.2. Rizikos vertinimas8
 • 1.2. Statybvietės apibūdinimas10
 • 1.3. DSS organizavimas ir būklė12
 • 2. PROJEKTINĖ DALIS14
 • 2.1. DSS būklės analizė14
 • 2.2. Techninis sprendinys16
 • IŠVADOS18
 • NAUDOTA LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2013 m. saulyte0712
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose...