Ekonomika ir verslas / Sauga

Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

0 atsiliepimų
Autorius:

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi būti supažindinama pačioje mokymosi proceso pradžioje. Reikiama informacija gali būti didelis prevencinis indelis.

Statybų saugumas ir patikimumas visada yra pagrindinė inžinierių svarstoma problema. Statybų bei konstrukcijų saugumas yra pagrindinis komponentas, užtikrinantis statybų sėkmę. Išskiriama labai daug faktorių, kurie daro įtaką saugumui statyboje. Yra sukurta daug programų, kurios tikrina statybų patikimumą ir saugumą, įvertinant tam tikrus faktorius. Tai gali būti: darbuotojų kvalifikacija ir požiūris į darbą, inžinerinių žinių ir patirties lygis, darbuotojų bendradarbiavimo lygmuo, planavimas, darbų priežiūra ir kontrolė, statybų metodai ir jų eiliškumas. Tačiau šiuos faktorius yra lengviau apibrėžti subjektyviais bruožais nei matematine išraiška.

Anot Banaitienės, Banaičio (2007), Juodžiaus (2005), Zavadsko, Mikštos, Sakalausko, Šimkaus (2001) ir kt., statyba yra viena reikšmingiausių valstybės ūkio šakų, kurią sudaro daugybė įvairių kompleksiškų darbų ir procesų; įvairiose stadijose dirba daug skirtingų specialybių žmonių, dalyvauja daug skirtingų verslo įmonių. „Racionalus statybos organizavimas, pagrįstas mokslo pažanga bei praktine patirtimi, yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių statinio statybos eigą ir net visą statybos verslo įmonės veiklą“ (Zavadskas ir kt., 2001

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas visas šis darbas: nepakankamas dėmesys darbų saugai statyboje.

Darbo objektas – darbų saugos sistema ir jos tobulinimas.

Darbo tikslas – saugus darbuotojų darbas aukštyje.

Darbo uždaviniai:

 • Literatūros analizė darbdavių ir darbuotojų mokymo, atestavimo ir instruktavimo klausimais.
 • Rizikos vertinimo analizė.
 • DSS organizavimas.
 • Tecninio sprendimo pateikimas mažinant pavojų darbui aukštyje.

Darbe taikomi tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros studijos ir analizė;
 2. Pirminių duomenų šaltinių analizė;
 3. Grafinis duomenų vaizdavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4910 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ANALITINĖ DALIS5
 • 1.1. Literatūros analizė5
 • 1.1.1. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas5
 • 1.1.2. Rizikos vertinimas8
 • 1.2. Statybvietės apibūdinimas10
 • 1.3. DSS organizavimas ir būklė12
 • 2. PROJEKTINĖ DALIS14
 • 2.1. DSS būklės analizė14
 • 2.2. Techninis sprendinys16
 • IŠVADOS18
 • NAUDOTA LITERATŪRA19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu
Referatas Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu

1.1. Dirbančiam kompiuteriu, pažeidus šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Darbų saugos samprata
Referatas Darbų saugos samprata

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas.

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“
Referatas Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“

Nepriklausomai nuo įmonės veiklos, darbų sauga yra privaloma. Kiekvienas naujas darbuotojas privalo būti informuotas, kad [...]

Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai
Prezentacija Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai

Darbo tikslas -  išnagrinėti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus, jos struktūrą, tikslus ir uždavinius. Problematika [...]

ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas
Prezentacija ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas

         Temos aktualumas. Gyvenimas labai dinamiškas, nuolat keičiasi norminiai teisės aktai, taip pat ir tie [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB
Referatas Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Darbų saugos organizavimo principai bendrovėje yra nusakomi nuostatais ir juos privalo vykdyti visi darbuotojai – [...]

Civilinės saugos sistema
Prezentacija Civilinės saugos sistema

VYKDYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJĄorganizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas
Prezentacija Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe [...]

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]