Ekonomika ir verslas / Vadyba

Sprendimo parengimo procesas UAB “Kalnapilis”

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Mūsų pasaulis, išskyrus gamtą, sudarytas iš materializuotų sprendimų – be jų, „antrinėje gamtoje“ daugiau nieko nėra. Namai, keliai, vanduo, tekantis iš čiaupo, vaikų gimimas, kelių spūstys, karas yra kieno nors kadaise priimtų sprendimų rezultatas. Mūsų pasaulis yra geras tiek, kiek geri mūsų sprendimai.

Mes visuomet esame socialinėje erdvėje, kur kas nors jau yra parengęs daugybę sprendimų. Galima teigti, kad anksčiau parengti sprendimai lemia šios erdvės struktūrą. Mūsų organizacijos taip pat sudarytos iš kieno nors kadaise parengtų sprendimų.

Sprendimų parengimo procesas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas iš esminių vadovų, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas parengti sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą.

Prieš nagrinėjant sprendimų parengimo procesą būtina patikslinti, kuo skiriasi sąvokos „spręsti“ ir „parengti sprendimus“. Vargu ar kasdieniame gyvenime daugelis žmonių parengia sprendimus pagal sisteminės analizės metodą, vertina alternatyvas, nustato būsimo tenkinančio sprendimo kriterijus. „Sprendėjas“ gali ir neįsisąmoninti sprendimo. Jis gali būti veikiamas pasąmonės impulsų, kitų žmonių patarimų ir pan., t. y. neparengti sprendimų tikrąja šio žodžio prasme.

Sąvoką „sprendimų parengimo procesas“ taikyti valdžios struktūrų veiklai irgi neprasminga. Sprendimai ten atsiranda ginčijantis, užkulisinės kovos, peštynių metu. Rasti atsakingą už parengtą sprendimą neįmanoma, nes to, kas vyksta organizacijos gelmėse, negalima apibūdinti remiantis šia sąvoka.

Šnekant apie sprendimų parengimo procesą, vieni autoriai (ypatingai bendro pobūdžio valdymo literatūroje) pateikia sprendimų parengimą kaip planavimo funkcijos dalį , kiti – kaip integruojančią, pagrindinę valdymo funkciją (tiek pagrindinę, tiek konkrečią). Taigi, sprendimai parengiami, atliekant tiek planavimo, tiek bet kurią kitą valdymo funkciją.

Problemos formulavimas ir tikslinimas. Sprendimų parengimo proceso struktūra analizės požiūriu pasižymi tam tikru bendrumu ir vertinama kaip logiškai susijusių etapų seka. Šie etapai apibūdinami pagal paprastą schemą. Nors problemų prigimtis būna labai įvairi, sprendimų parengimo forma yra standartinė. Vaizdžiai tariant, problema sprendžiama pagal tipinę schemą.

Kokius dalykus būtina apmąstyti sprendimų parengimo procesu UAB “Kalnapilis”?

o   kaip greitai turi būti parengtas sprendimas;

o   maksimalūs išteklių, skirtų problemai spręsti, apribojimai, iš kur ir kokiomis sąlygomis UAB “Kanapilis” gali jų gauti;

o   kokią informaciją ir kur galima gauti norint kokybiškai parengti sprendimus;

o   ką mano vadybininkai, su kuriais pravartu arba būtina suderinti sprendimą.

Aprašoma koncepcinė schema negali pati savaime, parengti sprendimų. Tai – tik patogus modelis, padedantis spręsti problemas, veiklos tyrimo ir pertvarkymo priemonė.

Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas šio kursinio darbo yra sprendimų parengimo procesas ir jo analizė pasirinktoje įmonėje UAB “Kalnapilis”. Sprendimų parengimas suprantamas kaip pavienis aktas, jis yra sudėtingas ir sudarytas iš kelių etapų. Yra trys sprendimų parengimo etapai: apmąstymas, sprendimo variantų kūrimas, pasirinkimas. Ar rezultatai bus kokybiški, priklausys nuo to, kiek laiko organizacija skirs problemai spręsti.

Tyrimo uždaviniai :

 1. Išsiaiškinti kas tai sprendimo parengimo procesas;
 2. Aptarti sprendimų parengimo tipus ir metodus;
 3. Sprendimo parengimo proceso analizė UAB “Kalnapilis“. Įvertinti sprendimo parengimo procesą remiantis pasirinktais kriterijais.

Tyrimo objektas: UAB „Kalnapilis“ sprendimų parengimo procesas.

Darbe naudoti metodai: Aprašomosios mokslinės literatūros ir interaktyvių šaltinių analizė, bei konkrečios įmonės prekių statistinių duomenų analizė (aprašomoji statistika, diagramos, hipotezių tikrinimas ir kt.).

Naudojami šaltiniai - Statistikos departamento – statistiniai įmonių duomenys. Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos ir interaktyvūs šaltiniai, tyrimų bendrovės "TNS Gallup" tyrimų rezultatai, UAB "Utenos - Šviturys", „Kalnapilis”, “Gubernija” pranešimai spaudai.

Kursinį darbą sudaro: turinys, įvadas, darbas suskirstytas į dvi dalis: teorinę: sprendimų parengimo proceso veiksniai, aprašomoji alaus rinkos apžvalga ir praktinę: tyrimo metodiką, (alaus vartotojų) sprendimų parengimo proceso tyrimas. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, santrauka, literatūros ir šaltinių sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7800 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS
 • 1.SPRENDIMO PARENGIMAS5
 • 1.1 Sprendimo parengimo proceso turinys5
 • 1.2 Sprendimo parengimo aplinkybės6
 • 1.3 Sprendimo parengimo proceso subjektai ir pagrindiniai lygiai… ……….….7
 • 2.SPRENDIMO PARENGIMO TIPAI IR METODAI11
 • 2.1 Programuojami sprendimai………………………… …… ……… … …11
 • 2.2 Neprogramuojami sprendimai…………… ……………… …………………11
 • 2.3 Sprendimų parengimo metodai12
 • 2.4 Parengtų sprendimų racionalumo paruošimas14
 • 2.5 Problemų sprendimo parengimo modeliai15
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 3.SPRENDIMO PARENGIMO PROCESAS UAB „KALNAPILIS”……….……… …………18
 • 3.1 UAB “KALNAPILIS” charakteristika18
 • 3.2 Valdymo sprendimų parengimas UAB “KALNAPILIS“ eksportui/ importui19
 • 3.3 Sprendimų parengimas prekių realizavimo operacijoms21
 • 3.4 Sprendimų parengimas rinkos valdymui23
 • 3.5 Valdymo sprendimų parengimas marketingo elementams25
 • 3.6 Racionalus sprendimo parengimo modelis UAB “KALNAPILIS”…26
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI30
 • SANTRAUKA32
 • SUMMARY33
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sprendimų parengimas ir jo procesas UAB
Kursinis darbas Sprendimų parengimas ir jo procesas UAB "Klaipėdos baldai"

Aktualumas. Miegamojo baldų rinkos augimą sąlygoja palankios ekonominės sąlygos: kinta vidaus vartojimo struktūra – vis [...]

UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ pardavimo skatinimo sprendimai
Kursinis darbas UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ pardavimo skatinimo sprendimai

Pardavimų skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų skatinamojo pobūdžio veiksmų, sudarančių palankias sąlygas prekei [...]

Sprendimų priėmimo procesas
Referatas Sprendimų priėmimo procesas

Tiek eilinis žmogus, tiek vadovas, priima vienokius ar kitokius sprendimus kiekviename žingsnyje, tai yra kiekvienos [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Asmeninio kompiuterio vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas
Referatas Asmeninio kompiuterio vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Šiuo metu asmeniniai kompiuteriai tapo beveik būtinu daiktu kiekvieno vartotojo gyvenime. Gyventojų apsirūpinimas kompiuteriais kasmet [...]

Cigarečių vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas
Referatas Cigarečių vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Konkurencinė kova tabako produktų rinkoje pastaruoju metu vis stiprėja. Tikriausiai kiekvienas prekybos centrų stenduose prie [...]

UAB “Mažeikių mėsinės” sprendimų priėmimo proceso analizė
Kursinis darbas UAB “Mažeikių mėsinės” sprendimų priėmimo proceso analizė

Temos aktualumas. Dauguma žmonių tikriausiai nėra susipažinę su sprendimo priėmimo teorija, nepaisant to, kad mūsų [...]

Mobiliųjų telekomunikacijos paslaugų vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas
Kursinis darbas Mobiliųjų telekomunikacijos paslaugų vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Konkurencinė kova mobilaus ryšio rinkoje pastaruoju metu vis stiprėja. Tikriausiai kiekvienas esame pastebėję agresyvius mobiliųjų [...]

Gamybinės paskirties prekių sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumai ir vertės vartotojui kūrimo praktika derybų proceso metu
Kursinis darbas Gamybinės paskirties prekių sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumai ir vertės vartotojui kūrimo praktika derybų proceso metu

Kalbant apie prekę sakome, jog tai yra gamybinės veiklos arba gamtoje aptinkamas objektas, galintis tenkinti [...]

Gamybos organizavimo svarba UAB “Kalnapilio-Tauro” grupė
Referatas Gamybos organizavimo svarba UAB “Kalnapilio-Tauro” grupė

Gamybos proceso organizavimas-moksliškai pagrįsta sistema, pagal kurią laiko ir vietos atžvilgiu derinamas darbas ir daiktiniai [...]

Kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai
Diplominis darbas Kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai

ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo [...]

UAB ,,DELTA LOGISTICS GROUP‘‘ logistiniai procesai
Prezentacija UAB ,,DELTA LOGISTICS GROUP‘‘ logistiniai procesai

logistinės įmonės darbo  proceso aprašymas, su įžanga, turiniu ir išvadomis. prisatatomis įmonės minimalus aprašymas [...]

Naftos kainos sąveika su ekonominiai procesais
Prezentacija Naftos kainos sąveika su ekonominiai procesais

12 skaidrių. [...]

Rinkodaros procesas virtualioje erdvėje
Rašinys Rinkodaros procesas virtualioje erdvėje

Darbe pristatomas bei analizuojamas vaistinių tinklo "Camelia" rinkodaros procesas virtualioje erdvėje - e-rinkodara įmonės interneto [...]

Projektų valdymas: darbų sąrašo parengimas x projekte
Referatas Projektų valdymas: darbų sąrašo parengimas x projekte

Projektai yra vis stipriau susiejami su organizacijos strategija ir tampa scarbiu įrankiu jai įgyvendinti. Projektas [...]