Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus. Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas. Jo augimo tempai milžiniški. JAV inter­netu naudojasi daugiau kaip du trečdaliai visų gyventojų. Apklausa rodo, kad Lietuvoje 2010 m. Internetu naudojosi apie 58 % 15-74 metų amžiaus gyventojų.

Sparčiai gausėjanti interneto vartotojų auditorija smarkiai keičia visas verslo sritis. Internete potencialą, atsižvelgidami į labai dinamišką jo plėtrą, pripažįsta visų sričių mar­ketingo ir reklamos specialistai bei praktikai. Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse nėra nė vienos įmonės, nenaudojančios kompiute­rio. Daugelis įmonių turi vartotojų tinklus. Tai oro linijų kompanijos, kelionių ir nekilno­jamojo turto agentūros, bankai, didmeninės ar mažmeninės prekybos sistemos, krašto ap­saugos tarnybos ir t. t. Kompiuteriai yra naudojami mokymui, tyrimams, pramogoms, mokslo tikslams, elektroniniam paštui ir kt. Įmonėse ir organizacijose – komerciniams tikslams, sprendimams priimti ir svarbiausia – marketingui. Kompiuteris ir Internetas –tai šiuolaikinės veiklos žmonių parankinis instrumentas

Internetas dažnai apibūdinamas kaip sparčiai besiplėtojanti reklamos priemonė ir mo­derniausias komunikacijos kanalas. Kad reklama kompiuterių tinkle būtų sėkminga, turi būti integruota visa reklaminės kampanijos dalis. Didžiuliame informacijos sraute kon­kreti reklama gali „pradingti“ ir nebūti efektyvi. Tačiau šiuolaikinės informacijos techno­logijos leidžia gana tiksliai nukreipti norimą reklamą norimai vartotojų auditorijai. Tam turi būti suteikta ir visa kompleksinė prekyba reklama. Jei visa reklaminė kampanija bus tikslinga gerai suplanuota, orientuota reikiamam vartotojui, kompiuterinė jos versija taip pat bus efektyvi.

Darbo problema. Augant internetinės prekybos reklamos paklausai, kaip masinio žiniasklaidos kanalo, populiarumui, vis svarbiau tampa kiek galima daugiau sužinoti apie reklamos prekybos pasauliniame tinkle galimybes, kadangi reklama Internete tampa viena iš populiariausių reklamos ir prekybos priemonių, ir daugelis reklamos užsakovų, planuodami savo reklamines kampanijas, be kitų reklamos skleidimo šaltinių, pasirenka Internetą.

Reklama Internete Lietuvos prekybos internetinėje rinkoje šiuo metu yra taip pat greičiausiai augantis reklamos ir prekybos sektorius, tačiau informacijos apie šį sektorių vis dar trūksta. Dėl šios priežasties ir būtina analizuoti internetinės prekybos reklamos principus, naudą ir ateities tendencijas.

Darbo objektas – reklamos Internete formos ir internetinės prekybos reklama apžvalga Lietuvoje.

Darbo tikslas – kaip reklama Internete funkcionuoja, kokia yra situacija Lietuvos internetinės prekybos reklamos rinkos apžvalgą.

Darbo uždaviniai:

1)            aptarti reklamą Internete, kaip vieną iš marketingo internete komunikavimo priemonių;

2)            išanalizuoti pagrindines reklamos Internete formas bei pateikti jų privalumus ir trūkumus;

3)            remiantis Lietuvos žiniasklaidos tyrimų bendrovių duomenimis (TNS – Gallup), atlikti internetinės prekybos reklamos apžvalgą Lietuvoje ir įvertinti internetinės prekybos reklamos panaudojimo galimybes įmonėse, parinkimą internete.

Darbo metu taikyti metodai:

 • mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė;
 • Internetinės informacijos šaltinių analizė;
 • statistinių duomenų analizė ir įmonės vidinių duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REKLAMA INTERNETE4
 • 1.1. Marketingo komunikacija internete4
 • 1.2. Reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai9
 • 1.3. Reklamos skleidimo internete priemonės………………………11
 • 1.4 Interneto vartotojai19
 • 2. INTERNETINĖS PREKYBOS REKLAMOS APŽVALGA LIETUVOJE20
 • 2.1. Internetinės prekybos reklamos apžvalga………………………………………………20
 • 2.2. Pasiūlymai kaip parinkti Internetinės prekybos reklamas internete25
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………… 27LITERATŪRA………………………………………………………………………………………29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

Interneto reklamos poveikis vaikams
Prezentacija Interneto reklamos poveikis vaikams

•Tobulėjant technologijoms, reklamos internete daugėja; •Vis daugiau ir daugiau šeimų naudoja kompiuterius bei internetą; •Interneto reklama pradedama [...]

Lietuvos užsienio prekyba
Referatas Lietuvos užsienio prekyba

Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo [...]

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva
Rašinys Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva

1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje nurodė sprendimą pradėti derybas dėl prisijungimo prie Bendrojo [...]

Lietuvos užsienio prekyba
Kursinis darbas Lietuvos užsienio prekyba

Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo [...]

Lietuvos draudimo apžvalga
Prezentacija Lietuvos draudimo apžvalga

 Per 2016 m. pirmus tris ketvirčius draudimo įmokos sudarė beveik 0,5 mlrd.  Rinkos augimą lėmė [...]

Tarptautinė prekyba Lietuvoje
Kursinis darbas Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Lietuvos užsienio prekybos raidai didelę įtaką turėjo jos geografinė padėtis tarp Vakarų ir Rytų rinkų [...]

Sausumos, vandens, oro transporto krypčių ir linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos apžvalga
Referatas Sausumos, vandens, oro transporto krypčių ir linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos apžvalga

Transporto produkcija yra pats krovinių ir keleivių vežimo procesas. Galutinis jo veiklos rezultatas yra pervežti [...]

AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Kursinis darbas AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys rodo, kad 84,3 % vartotojų ieško informacijos apie prekes ir paslaugas internete, todėl [...]

Vokietijos ir Lietuvos prekybiniai santykiai
Referatas Vokietijos ir Lietuvos prekybiniai santykiai

Aktualumas. Vokietija – vien iš svarbiausių Lietuvos užsienio prekybos partnerių. Lietuvos ir Vokietijos dvišaliai santykiai [...]

Virusinės internetinės rinkodaros taikymas alkoholinių gėrimų prekybos sektoriuje
Diplominis darbas Virusinės internetinės rinkodaros taikymas alkoholinių gėrimų prekybos sektoriuje

Temos aktualumas. Verslo vienas iš pagrindinių tikslų yra parduoti. Dėl didelės konkurencijos gamintojai privalo kuo [...]

Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis
Kursinis darbas Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus [...]

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje
Referatas Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp [...]

Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]