Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

31 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus. Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas. Jo augimo tempai milžiniški. JAV inter­netu naudojasi daugiau kaip du trečdaliai visų gyventojų. Apklausa rodo, kad Lietuvoje 2010 m. Internetu naudojosi apie 58 % 15-74 metų amžiaus gyventojų.

Sparčiai gausėjanti interneto vartotojų auditorija smarkiai keičia visas verslo sritis. Internete potencialą, atsižvelgidami į labai dinamišką jo plėtrą, pripažįsta visų sričių mar­ketingo ir reklamos specialistai bei praktikai. Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse nėra nė vienos įmonės, nenaudojančios kompiute­rio. Daugelis įmonių turi vartotojų tinklus. Tai oro linijų kompanijos, kelionių ir nekilno­jamojo turto agentūros, bankai, didmeninės ar mažmeninės prekybos sistemos, krašto ap­saugos tarnybos ir t. t. Kompiuteriai yra naudojami mokymui, tyrimams, pramogoms, mokslo tikslams, elektroniniam paštui ir kt. Įmonėse ir organizacijose – komerciniams tikslams, sprendimams priimti ir svarbiausia – marketingui. Kompiuteris ir Internetas –tai šiuolaikinės veiklos žmonių parankinis instrumentas

Internetas dažnai apibūdinamas kaip sparčiai besiplėtojanti reklamos priemonė ir mo­derniausias komunikacijos kanalas. Kad reklama kompiuterių tinkle būtų sėkminga, turi būti integruota visa reklaminės kampanijos dalis. Didžiuliame informacijos sraute kon­kreti reklama gali „pradingti“ ir nebūti efektyvi. Tačiau šiuolaikinės informacijos techno­logijos leidžia gana tiksliai nukreipti norimą reklamą norimai vartotojų auditorijai. Tam turi būti suteikta ir visa kompleksinė prekyba reklama. Jei visa reklaminė kampanija bus tikslinga gerai suplanuota, orientuota reikiamam vartotojui, kompiuterinė jos versija taip pat bus efektyvi.

Darbo problema. Augant internetinės prekybos reklamos paklausai, kaip masinio žiniasklaidos kanalo, populiarumui, vis svarbiau tampa kiek galima daugiau sužinoti apie reklamos prekybos pasauliniame tinkle galimybes, kadangi reklama Internete tampa viena iš populiariausių reklamos ir prekybos priemonių, ir daugelis reklamos užsakovų, planuodami savo reklamines kampanijas, be kitų reklamos skleidimo šaltinių, pasirenka Internetą.

Reklama Internete Lietuvos prekybos internetinėje rinkoje šiuo metu yra taip pat greičiausiai augantis reklamos ir prekybos sektorius, tačiau informacijos apie šį sektorių vis dar trūksta. Dėl šios priežasties ir būtina analizuoti internetinės prekybos reklamos principus, naudą ir ateities tendencijas.

Darbo objektas – reklamos Internete formos ir internetinės prekybos reklama apžvalga Lietuvoje.

Darbo tikslas – kaip reklama Internete funkcionuoja, kokia yra situacija Lietuvos internetinės prekybos reklamos rinkos apžvalgą.

Darbo uždaviniai:

1) aptarti reklamą Internete, kaip vieną iš marketingo internete komunikavimo priemonių;

2) išanalizuoti pagrindines reklamos Internete formas bei pateikti jų privalumus ir trūkumus;

3) remiantis Lietuvos žiniasklaidos tyrimų bendrovių duomenimis (TNS – Gallup), atlikti internetinės prekybos reklamos apžvalgą Lietuvoje ir įvertinti internetinės prekybos reklamos panaudojimo galimybes įmonėse, parinkimą internete.

Darbo metu taikyti metodai:

 • mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė;
 • Internetinės informacijos šaltinių analizė;
 • statistinių duomenų analizė ir įmonės vidinių duomenų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REKLAMA INTERNETE4
 • 1.1. Marketingo komunikacija internete4
 • 1.2. Reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai9
 • 1.3. Reklamos skleidimo internete priemonės………………………11
 • 1.4 Interneto vartotojai19
 • 2. INTERNETINĖS PREKYBOS REKLAMOS APŽVALGA LIETUVOJE20
 • 2.1. Internetinės prekybos reklamos apžvalga………………………………………………20
 • 2.2. Pasiūlymai kaip parinkti Internetinės prekybos reklamas internete25
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………… 27LITERATŪRA………………………………………………………………………………………29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.12
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 22, 2016
Apimtis
31 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Rinkodara Prezentacija 2008 m. audriusm
Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Reklama yra žinių, duomenų apie...

Reklamos organizavimas statybos įmonėse

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. mexxy
Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai...

Interneto reklamos poveikis vaikams

Rinkodara Prezentacija dalintis gera*
•Tobulėjant technologijoms, reklamos internete daugėja; •Vis daugiau ir daugiau šeimų naudoja kompiuterius bei internetą; •Interneto reklama pradedama naudoti siekiant paveikti vaikus;