Ištvermės sporto šakų elito sportininkų rengimo šiuolaikinės kryptys, technologijos ir jų raidos perspektyvos

12 psl. / 6478 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje valstybėje sporto plėtotė priklauso nuo tos šalies kultūros, ekonomikos, ideologijos, žmonių gyvenimo būdo, tradicijų. Lietuva yra savita socialiniu-kultūriniu, ekonominiu, švietimo, sporto plėtros aspektais ir klimato sąlygomis. Per Lietuvos nepriklausomybės daugiau nei dvidešimtmetį mūsų šalies sportininkai įsiliejo į tarptautinį sporto sąjūdį, keitėsi sporto valdymo struktūros, šalies jaunimo sportu rūpinasi valstybinės ir visuomeninės sporto organizacijos, privačios sporto mokyklos, sporto rėmėjai, stiprėja sporto mokslo ir praktikos integracija, pradėta daugiau rūpintis humanistinėmis sporto vertybėmis. Per pastaruosius dešimt metų

Elito sportininkų rezultatai rodo ne tik šalies sporto, bet ir mokslo, medicinos, edukologijos, ekonomikos, finansų, socialinio aprūpinimo ir kitų sričių lygį ir laimėjimus, didina tarptautinį valstybės prestižą, todėl labai svarbu ugdyti elito sportininkų ištvermą bei žinoti technologijas ir jų raidos perpektyvas.

Dar 2000 m. balandžio 27 d. įvykęs Trečiasis sporto kongresas priėmė rezoliuciją, iki 2012 metų numatančią Lietuvos kūno kultūros ir sporto strategiją Rezoliucijoje pasakyta: „(…) olimpinio sąjūdžio plėtra, sportininkų rengimas ir dalyvavimas olimpinėse žaidynėse turi būti pripažinta svarbia valstybės politikosdalimi, padedančia įgyvendinti šalies įvaizdžio formavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo uždavinius“. „Olimpiniame sporte svarbu ne tik kilometrai, sekundės, bet daug labiau vertinamos savybės, kaip valia, charakteris, atkaklumas, išsimokslinimas, susikaupimas siekiant tikslo“, teigia Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas P. Karoblis. Pasak jo, „sportas ugdo asmenybes, o asmenybės veikia sportą, sužadindamos kitų norą žengti lyderių pėdomis“.

Šio referato tikslas – aptarti ištvermės sporto šakų elito sportininkų rengimo šiuolaikines kryptis, technologijas ir jų raidos perspektyvas.

Referato uždaviniai:

Išnagrinėti ištvermę elito sportininkų sporto šakas ir jų rengimą;Atskleisti šiuolaikinės kryptys ištvermės rezultatų lyginimo metodikos ruošiant olimpinėsms žaidynėms elito sporto socialines funkcijas. Nustatyti išvermės elito sportininkų rengimo technologijos tobulinimo efektyvius raidos perspektyvos būdus (pavyzdys slidininkai).


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Ištvermės sporto šakų elito sportininkų rengimo šiuolaikinės kryptys, technologijos ir raida4
  • 1.1 Ištvermės ugdymas nustatant elito sportininkams fizinio parengtumo metodikas.4
  • 1.2 Ištvermės rezultatų lyginimo metodikos ruošiant elito sportininkus7
  • 2. Išvermės elito (pavyzdys slindininkai) sportininkų rengimo technologijos tobulinimo raidos perspektyvos būdus9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Sportas
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Kliuviniai sportininko pergalei pasiekti

Sportas Referatas 2013 m. saulutexxx
Pastaraisiais metais kūno kultūra ir sportas tapo vienu ryškiausių šiuolaikinės civilizacijos fenomenų. Didysis sportas neatsiejamas nuo aukštų rezultatų. Tačiau sportinis rezultatas yra ne...