Darbuotojų pasitenkinimas darbu

20 psl. / 5259 žod.

Ištrauka

Išstudijavus pagrindinius šiuolaikinės vadybos dėsnius galima tvirtai teigti, kad vienas pagrindinių kiekvienos organizacijos sėkmingo ir ilgalaikio konkurencingumo bruožu yra darbuotojų iniciatyva, žinios, įgūdžiai ir kūrybiškumas. Teigiama, kad organizacijos, norėdamos išsilaikyti konkurencinėje kovoje vis dažniau dėmesio turi skirti personalo valdymui. Vienas iš pagrindinių kriterijų, rodančių, kad tam tikroje organizacijoje egzistuoja problemos, yra pernelyg menkas pasitenkinimas darbu [1].

Visiškai pritardami minėtam teiginiui, pridūrsime, kad šiuo atveju egzistuoja ir atvirkštinis ryšis tarp organizacijos darbuotojų pasitenkinimo darbu ir vidinės atmosferos šioje organizacijoje. Todėl, aukščiau pateiktą teiginį galime perfrazuoti ir taip: pernelyg menkas pasitenkinimas darbu sukelia vidines problemas organizacijoje.

Viena opiausių šiuolaikinės organizacijos problemų yra dažna personalo kaita. Pasak W. Benni, įmonės didybė priklauso nuo puikių jos darbuotojų [2, p.65]. Jų netektis įmonei kainuoja labai brangiai, tiek pinigine, tiek moraline išraiška. Natūralu, kad žmogus ieško, kur jam geriau. Personalo specialistų nuomone, susirūpinti, kad organizacijoje kažkas negerai, reikėtų tuomet, jei per metus pasikeičia apie 30% darbuotojų. Jei išeinančiųjų mažiau, tokią migraciją galima laikyti natūralia [3]. Teigiama, kad vieno administracijos darbuotojo ar tarnautojo keitimas įmonei kainuoja nuo 17 iki 25 proc., o vadovo – nuo 50 iki 88 proc. atitinkamos pozicijos metinio atlyginimo [4]. Be to pažymima, kad naujų darbuotojų mokymai kainuoja ne tik pinigų, bet ir atima laiko, nes tuo metu, kai mokosi, paprastai darbuotojai nebūna darbe, taigi ir savo tiesioginio darbo neatlieka, jų darbas užkraunamas likusiems kolegoms [5]. Tokiu būdu, personalo kaitos procesų organizacijoje valdymas tampa strategine šiuolaikinės verslo vadybos užduotimi ir reikalauja atskiro dėmesio. Ypač aktualiu atrodo priežasčių, skatinančių darbuotojus palikti organizacija nustatymas.

Darbo tikslas. Šiame darbe pabandysime nustatyti organizacijos darbuotojų pasitenkinimo darbu ir katos ryšį.

Iškeltam tikslui pasiekti suformuluojami sekantys darbo uždaviniai:

1.nustatyti darbuotojų pasitenkinimo darbu teorinius aspektus;

2. išsiaiškinti darbuotojų kaitos organizacijoje samprata bei pagrindines priežastis;

3. identifikuoti ryšį tarp paitenkinimo darbu ir darbuotojų kaitos organizacijoje.

Darbo metodai. Darbe naudosime mokslinės Lietuvos ir užsienio literatūros analizės bei aprašomąjį-analitinį metodus. Rašant darbą, vadovausimes tokių pripažintų Lietuvos mokslininkų kaip A.Sakalo, V.Šilinginės, P.Zakarevičiaus, P.Vanago, P.Jucevičienės, L.Lobanovos, A. Stankevičienės, T.Šulgienė moksliniais darbais. Be to, naudosime L.Pečiulienės, R.Dževeckytės, T.Rimkaus, I.Bučiūnienės , A.Mileškos ir kt. parašytais straipsniais.

Iš užsienio autorių remsimės P.Robbins, D.Boath, David Y.Smith, J. M. Kouzes, B.Z.Posner, G.Probst, S.Raub, K.Romhardt, P.Michelman, B.Kaye, S.Jordan-Evans moksliniais tyrimais ir straipsniais.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1.DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO DARBU TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1 Svarbiausių, pasitenkinimą darbu nulėmiančių veisksnių apžvalga5
 • 2. PERSONALO KAITOS ORGANIZACIJOJE PROBLEMATIKA9
 • 2.1 Personalo kaitos samprata9
 • 2.2 Darbuotojų kaitą įtakojančios priežastys ir veiksniai11
 • 2.3 Kaitos organizacijoje pasekmės ir būdai jai valdyti13
 • 3. RYŠYS TARP DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO DARBU IR PERSONALO KAITOS16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI20

Reziumė

Autorius
linuciukas62
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 23, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Pasitenkinimas darbu

Psichologija Konspektas minda722
Pasitenkinimas darbu yra vienas iš labiausiai nagrinėtų su darbu susijusių požiūrių organizacinėje elgsenoje bei industrinėje ir organizacinėje psichologijoje. Pasitenkinimą darbu daugelis autorių apibrėžia...

Diskriminacija darbe

Psichologija Rašinys evex98
Šiuolaikinėje darbo rinkoje reikalavimai darbuotojams yra labai dideli. Darbuotojai deda daug pastangų, kad prisitaikytų prie jų. Ypač sunku prie tokių didelių reikalavimų prisitaikyti...

Darbuotojų motyvavimo metodai

Psichologija Konspektas 2013 m. siekiantipazinti
Darbe pateikiami praktiniai darbuotojų motyvavimo aspektai, organizacijos konsultavimo darbuotojų motyvavimo tema aspektai