Elektroninė komercija

17 psl. / 4140 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Besikeičiant verslo ir organizacinei aplinkai pasaulyje, taip pat vykstant globaliems procesams, paveikiantiems organizacijų veiklą kasdieniniame gyvenime, yra svarbus ryšių palaikymas tarpusavyje: tiek bendraujant su klientais, tiek organizacijos viduje, tiek tarp organizacijų. Šių laikų spartėjanti verslo plėtra ir klientų lūkesčiai sudarė sąlygas tradicinę komerciją pakeisti kiek pažangesniu tarpusavio bendradarbiavimo modeliu – elektronine komercija. Elektroninė komercija – tai šių dienų technologijų pažangos ir klientų bei organizacijų dalyvių lūkesčių pasekmė, leidžianti realizuoti sumanymus greitai, efektyviai ir patogiai, pritaikant naujausias virtualiąsias technologijas.

Temos aktualumas. Per pastaruosius kelis dešimtmečius kito būdai, kaip įmonės ir organizacijos įgyvendina kasdienius procesus, perka ir parduoda produktus, teikia komercines ir pramogines ar viešąsias paslaugas, bendrauja su savo tiekėjais. Elektroninės komercijos atsiradimas aktualus šiandieninėse verslo rinkose, kad būtų galima pateisinti esamos klientūros kintančius poreikius, pasiekti vis naujas klientūros auditorijas, plėsti verslą, o viešosioms organizacijoms elektroniniai informacijos apsikeitimo būdai leidžia pasiekti greitesnių rezultatų tiekiant viešąsias paslaugas už mažesnius kaštus, nei, pavyzdžiui, tradicinės komercijos būdai.

Temos problematika. Nepaisant elektroninės komercijos paplitimo, vis dėl to išlieka jos neįsisavinimo problemų besivystančiose šalyse, kur interneto sparta maža ir tarptautiniai standartai yra per aukšti, kad galima būtų panaudoti elektroninės komercijos galimybes ir jas vystyti. Be to, elektroninės komercijos galimybės yra nepakankamai išvystytos ir išsivysčiusiose šalyse, dėl tokių trūkumų, kaip darbuotojų kompetencijos trūkumų, klientų nesugebėjimo ar nenoro priimti naujoves ar tiesiog nepasitikėjimo virtualios erdvės saugumu (savo duomenims atskleisti).

Darbo objektas. Elektroninė komercija.

Darbo tikslas. Išnagrinėti elektroninės komercijos pritaikymo galimybes ir trūkumus, jos panaudojimo ypatybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti elektroninės komercijos sampratą ir sandarą;
 2. Išnagrinėti elektroninės komercijos formas;
 3. Išnagrinėti elektroninės komercijos saugumo ypatybes.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų ir internetinių duomenų analizė.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………………4
 • I. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS SAMPRATA IR SANDARA…………………………5
 • 1.1. Elektroninės komercijos samprata……………………………………………………………5
 • 1.2. Elektroninės komercijos sandara………………………………………………………………7
 • II. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS FORMŲ ANALIZĖ……………………………………8
 • 2.1. Elektroninės parduotuvės ir elektroninės paslaugos……………………………………………8
 • 2.2. Elektroniniai aukcionai ir lošimai……………………………………………………………11
 • 2.3. Elektroniniai ryšiai tarp institucijų…………………………………………………………….12
 • III. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO ANALIZĖ………….13
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS…………………………………………………………16
 • LITERATŪRA……………………………………………………………………………………17.

Reziumė

Autorius
periferium
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 25, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Elektroninės komercijos prognozės ir realybės

Vadyba Referatas 2009 m. teraja
Darbo tikslas – pateikti e-komercijos perspektyvas ir tendencijas užsienyje bei Lietuvoje, išnagrinėjus jos atsiradimo bei vystymosi prielaidas, veiklos organizavimo ypatybes, pagrindinius rodiklius. Pagrindiniai...

Elektroninė komercija

Vadyba Referatas caramelle
Elektroninė komercija iš esmės keičia verslo sampratą. Svarbiausia yra idėjos, inovacijos ir kūrybiškumas. Elektroninėje erdvėje susidaro galimybės kurti naudą ir vartotojui, ir pardavėjui...