Moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos

30 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Mokykla, be abejo ne tik mokymo įstaiga, joje vyksta savas gyvenimas, kuriame vis aktyviau dalyvauja moksleiviai. Moksleiviai - tai visi bendrojo lavinimo mokyklose, besimokantys asmenys. Mokyklos bendruomenė gyvuoja ant dviejų subkultūrų ribos: joje išryškėja ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų bendruomenės sukurti įstatymai, normos.

Temos aktualumas. Mokinys, kaip bendruomenės narys turi teises ir pareigas. Taip pat pareigas ir teises turi ir kiti bendruomenės nariai. Vaikų teisių gynimo ir pareigų atlikimo klausimais pasisako ne vienas teisininkas, politikas, sociologas, pedagogas, taikydami savo žinias, metodikas, pateikdami pamastymus, galimus sprendimo variantus; praktinėje veikloje susiduria praktikai; plačioji visuomenė stebi jaunuolių, ypač mokyklinio mažiaus vaikų vis akcentuojamas frazes apie jų, kaip vaikų, teises.

Tačiau šie klausimai formuluojami ir akcentuojami ne vien Lietuvoje. Visoje Europoje tai diskutuotina tema, stengiantis vaikui gražinti vaikyste ir apsaugoti jį nuo suaugusiųjų neigiamos pasaulio pusės.

Šiame darbe apžvelgsiu reglamentuotas LR Švietimo įstatyme esančias moksleivių ir tėvų teisės ir pareigas remiantis švietimo įstatymo (pataisytas įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) penktuoju skirsniu, švietimo sistemoje yra apibrėžiamos pedagogų, tėvų ir moksleivių teisės, pareigos ir atsakomybė, kuriame analizuojamos moksleivių teisės ir pareigos, todėl bus aptartos moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos.

Darbe keliamos probleminės situacijos: mokyklos drausmė, pamokų nelankymas. Kokiomis priemonėmis sprendžiamos šios situacijos: kontrolė, gerovės komisija, drausminės nuobaudos, įspėjimai ir pan. Kas efektyviai padeda išspręsti minėtas problemas.

Darbo objektas. Moksleivių pareigos ir įgyvendinimo problemos teisiniu aspektu.

Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti moksleivių pareigas pagal LR teisės norminius aktus ir įgyvendinimo problemas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti naujausius LR teisės norminius aktus apie moksleivių pareigas ir priemones;
 2. Išnagrinėti moksleivių teisių ir pareigų įgyvendinimo problemas mokykloje;
 3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbo metodai. Naudojamas lyginamasis metodas, apibendrinimo metodas bei mokslinės literatūros analizės metodas - analizuojant Lietuvos Respublikos teisės dokumentus.

Informacijos šaltiniai. Darbe buvo naudojami LR Švietimo įstatymas, vaiko teisių apsaugos įstatymas, konvencija, civilinis kodeksas, administracinės teisės pažeidimų kodeksas ir t.t.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKSLEIVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS TEISĖS AKTUOSE4
 • 1.1. Konstitucija4
 • 1.2. LR Švietimo įstatymas4
 • 1.3. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas6
 • 1.4. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija8
 • 1.5. Vaiko teisių konvencija10
 • 1.6. LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas12
 • 1.7. Civilinis kodeksas12
 • 1.8. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas13
 • 1.9. Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės16
 • 2. MOKSLEIVIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS MOKYKLOSE17
 • 2.1. Mokinių elgesio taisyklės17
 • 2.2. LR Švietimo įstatyme reglamentuojamų moksleivių teisių ir pareigų įgyvendinimo problemos mokyklose22
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS26
 • LITERATŪRA29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

Teisė Diplominis darbas 2011 m. dzinas
Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo problema. Ši problema...