Kalbos / Kalbos kultūra

Žargonas - kalbos liga ar vartotojo poza?

0 atsiliepimų
Autorius:

„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tokia tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba...

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.

Sunaikink ją - sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę.“

Taip 1599 m. Postilės „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ prabilo Mikalojus Daukša. – Tąja kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais bažnyčioje, tarnyboje, namie. Pati prigimtis visus to moko, ir kiekvienas beveik iš motinos krūtinės įgauna polinkį į savąją kalbą – ją vartoti, išlaikyti ir propaguoti“...

Apie žmogų sprendžiam iš išvaizdos, bet ne mažiau įtakos bendravimui daro ir kalba. Tai mūsų sielos veidrodis. Ilgiau su žmogumi pabendravus, iš kalbos galima spręsti apie jo išsimokslinimą ir išsilavinimą, teigiamus ir neigiamus charakterio bruožus, moralę.

Mūsų kalba sena, artima savo promotei – indoeuropiečių prokalbei. Apie ją, kaip vieną seniausių kalbų kalbama didžiausiuose pasaulio universitetuose. Tačiau dažnai patys nebranginame, o gal nenorime branginti savo kalbos, teršiame ją kitų kalbų žodžiais, posakiais, kurie nedera mūsų kalbai. Tai darome mes, mūsų draugai, šeimos nariai.

Dabartinė lietuvių kalbos būklė iš tiesų paradoksali. Turim daug gerų žodynų, gramatikų, kalbotyros darbų, gausų kalbininkų būrį. Bet niekada dar mūsų kalbos kasdieninė vartosena nebuvo taip žemai smukusi. Dažnas nė nesuvokia, kokia nelaimė yra ištikusi mūsų kalbą. Visoje Lietuvoje grėsmingai plinta nususintos ir iškraipytos kalbos tipas, kai kalbama ir rašoma pagal keliolika svetimų šablonų. Tai svetimžodžiai ir žargonybės – kalbos vėžys įsimetęs į pačią sakinio sandarą, ardo ją iš vidaus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3080 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įžanga…………………3
  • 2. Žargono apibrėžimas………………………………4
  • 3. Žargono kilmė………………………………………4
  • 4. Žargonų vartojimo priežastys……………………….6
  • 5. Žargonų vartojimas socialiniuose sluoksniuose…….7
  • 6. Išvados……………………………………………9
  • 7. Jaunimo kalbai būdingi žargonai…………………10
  • 8. Naudota literatūra…………………………………13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Visi anglų kalbos laikai
Paruoštukė Visi anglų kalbos laikai

[...]

Rusų kalbos rašinys ir pratimai
Rašinys Rusų kalbos rašinys ir pratimai

Rašinys - Столица моей страны. Atlikti pratimai pagal dėstytojos užduotis.

Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti
Prezentacija Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti

2012 m. rugsėjo 7 d. Tikybos mokytojo vietai užimti PRAŠYMAS 2012-07-01 Kaunas [...]

Veiksmažodžių su priesaga -auti kirčiavimas lietuvių kalbos tarmėse
Diplominis darbas Veiksmažodžių su priesaga -auti kirčiavimas lietuvių kalbos tarmėse

Daugiaskiemeniai veiksmažodžiai yra daromi su įvairiais darybos afiksais, kurie gali būti pamatuojami skirtingomis kalbos dalimis. Lietuvių [...]

Rusų kalbos rašinys ir pratimai 2
Rašinys Rusų kalbos rašinys ir pratimai 2

Мой любимый литературный герой "Каждый из нас должен читать книги потому, что без чтения мировозрение не [...]

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą
Rašinys Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą" (Josifas Brodskis)

Manau, kad šis Josifo Brodskio pasakymas labia taikliai apibūdina ir mano paties nuomone, kad visi [...]

Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse
Diplominis darbas Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse

Pastaruoju metu plūstelėjus į Lietuvą naujoms technologijoms, pastebimai keičiasi ir žmonių bendravimo stilius – bendravimą [...]

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmogaus tautinis identitetas formuoja žmogaus pasaulėžiurą, jo tapatybę, priskiria vienai ar kitai tautinei bendruomenei. Kalba [...]

Anglų kalbos laikų lentelė
Paruoštukė Anglų kalbos laikų lentelė

I workYou workHe worksShe worksIt worksWe workYou work [...]

Anglų kalbos rašinys (government)
Rašinys Anglų kalbos rašinys (government)

The Government in our country plans to shorten the lenght of the school holidays in [...]

Kalbos stiliai
Referatas Kalbos stiliai

Mokslinis stilius. Šios kalbos atmainos vartojimo sritis – mokslinė visuomenės veikla. Šiuo stiliumi išdėstomas specialus [...]