Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos Jurbarko rajono kraštovaizdžio teritoriniame vienete

17 psl. / 2321 žod.

Ištrauka

Kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra – tai optimizavimas medžiagų ir energijos apykaitą tam tikroje teritorijoje. Visada tas kraštovaizdžio teritorinis kompleksas, kuris turės didelę organizmų, gamtinių buveinių įvairovę, bus atsparesnis technogeniniam poveikiui. Šį atsparumą lemia įvairūs ryšiai, kurie padeda išlaikyti ekosistemų vientisumą, stabilumą ir santykinį nepriklausomumą.

Pakankamai svarbu nustatyti, apibūdinti ir įvertinti kraštovaizdžio daromą poveikį aplinkai. Taip pat analizuoti gamtoje vykstančius procesus, kurių pagalba vystosi aplinkos ekosistema. Kiekviena savivaldybė rengia dešimtmečio bendruosius planus kuriuose numatomi vykdomi planai, taip pat ateities prognozės ir svarbiausi dešimtmečio darbai.

Šiame darbe bus kalbama apie Jurbarko rajono ekologinio kraštovaizdžio pusiausvyrą, kuri yra analizuojama Jurbarko rajono teritorijos bendrajame plane.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRAS PLANAS4
 • 2. GAMTINIO KARKASO FORMAVIMAS5
 • 3. SAUGOMOS TERITORIJOS7
 • 4. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS9
 • 5. REKREACINĖS TERITORIJOS11
 • 6. MIŠKŲ ŪKIO TERITORIJOS12
 • 7. VANDENS TURIZMAS14
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTA LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Jiesios kraštovaizdžio draustinis

Ekologija Prezentacija ieva_go
Į pietryčius nuo Kauno miesto centro, kairiajame Nemuno krante, yra sena Jiesios gyvenvietė ir to paties pavadinimo piliakalnis, dabar Napoleono kalnu vadinamas....

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Tyrimas 2014 m. studentė17
Darbe pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas. Pateikiama informacija apie Kauno rajono vandens kokybę, oro taršą. Pateikiama bendroji rajono charakteristika.

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. studentė17
Darbe trumpai pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinė situcija. Apžvelgiami oro ir vndens kokybė. Pateikiamos Kauno rajono saugomos teritorijos, objektai ir lankytinos vietos.

Europos kraštovaizdžio konvencija

Ekologija Prezentacija 2019 m. ievuusia
Konvencija yra taikoma visai Šalių teritorijai ir apima gamtos, kaimo, miesto ir miesto apylinkių vietoves. Ji aprėpia ir žemę, ir yra taikoma tiek...