Ne gyvybės draudimo paslaugų analizė

25 psl. / 4890 žod.

Ištrauka

Draudimas tampa neatsiejama šiandieninio gyvenimo, ekonomikos, socialinės ir finansų sistemos dalimi. Šiandienos visuomenėje asmens gyvenimas tiesiog yra neįsivaizduojamas be vienos ar kitos draudimo formos. A. Lezgovsko, N. Doronina-Koltan, T. Tautkus, D. Malakaitė (2014) pabrėžia, kad draudimas yra ekonominių, finansinių ir socialinių santykių visuma, kurią sudaro ypatinga šalies teisinė bazė, su kurios pagalba iš namų ūkio, gamybinio, kreditinio, valstybinio sektorių ir kitų organizacijų piniginių įnašų (draudimo įmokų) formuojamas specialus tikslingas fondas, kurų vėliau draudikas, naudodamasis specialiomis draudimo technikos priemonėmis, perskirto ir panaudoja to fondo dalyvių patirtiems nuostoliams dėl nepalankių, bet draudimo sutartyje aptartų, sąlygų atlyginti. Taigi, praradimų kompensavimas lemia asmeninės ir visuomeninės gerovės lygio išsaugojimą. Draudimo paslaugų prieinamumas būtinas ekonomikos stabilumo elementas. Būtent draudimas didina ekonominį ūkio subjektų aktyvumą, mažindamas ūkio subjektų veiklos riziką. Taip kartu yra užtikrinamas šalies ekonomikos lygio augimas.

Šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis vis didėja draudimo produktų įvairovė, stiprėja konkurencija tarp draudimo bendrovių. Auga vartotojų lūkesčiai paslaugų kainos ir kokybės santykio atžvilgiu. Draudimo bendrovės, norėdamos išlaikyti savo pozicijas rinkoje, privalo nuolatos tobulinti teikiamų paslaugų asortimentą. Tačiau yra svarbu rasti pusiausvyrą tarp palankių sąlygų klientams ir rizikos valdymo, kad tiek draudimo bendrovei, tiek draudėjams teikiama paslauga būtų naudinga. Būtent dėl to yra svarbu tinkamai įvertinti rizikas ir jas valdyti.

Darbe yra analizuojamos ne gyvybės draudimo situacijos ir vertinama kaip keičiasi paslaugų pasiūlymas, kintant rizikos faktoriams. Atvejo analizei pasirinkta ne gyvybės draudimo bendrovė BTA, kuri, remiantis Lietuvos Banko 2015 m. III ketvirčio duomenimis, yra viena sparčiausiai augančių draudimo bendrovių. Analizuojamos draudimo paslaugos, t. y. kelionės draudimas ir gyventojų turto draudimas, keičiantis su šiomis paslaugomis susijusiems rizikos veiksniams. Analizuojamos paslaugos buvo atrenkamos pagal paklausumą bei informacijos prieinamumą. Analizės metu buvo renkami duomenys, kurie gaunami naudojantis draudimo bendrovės skaičiuokle bei pačia BTA draudimo sistema. Buvo atsižvelgiama į draudimo įmokos sumos pokyčius, keičiantis tam tikroms rizikoms.

Darbo tikslas – atlikti ne gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų analizę ir įvertinti, kaip keičiantis draudimo rizikoms, keičiasi teikiamos paslaugos sąlygos.

Darbo uždaviniai:

  • Išanalizuoti draudimo bendrovės BTA veiklą;
  • Atlikti ne gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų analizę.

Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. DRAUDIMO BENDROVĖS BTA VEIKLA
  • 2. NE GYVYBĖS DRAUDIMO PASLAUGŲAPIBŪDINIMAS IR MODELIAVIMAS
  • 2.1. Kelionės draudimas
  • 2.2. Gyventojų turto draudimas
  • IŠVADOS
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS
  • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Referatas
Dalykas
Draudimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Gyvybės draudimo paslaugų analizė

Draudimas Kursinis darbas 2017 m. versickaa
Kursinis darbas iš dalyko draudimas. Tema: gyvybės draudimo paslaugų analizė. Apimtis 23 puslapiai. Darbas buvo puikiai įvertintas.