Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

         Kiekvienos prekės kaina turi savo aukščiausę ir žemiausę ribas, tarsi grindis ir lubas. Žemiausę kainą labiausiai nulemia įmonės kaštai. Didžiausią- vartotojų norai ir galimybės, išreikšti tų prekių paklausa. Taip pat kainai įtaką daro daug faktorių susijusių su produkto sukurimui vartojamų žaliavų kaštai, valstybės vykdoma politika, nedarbo lygis ir t.t. Vertinant skirtingas valstybes išryškėja vis kitos kainų skirtumą lemiančios tendencijos. Renkantis valstybes lyginamąjai analizei atlikti, svarbiausiu veiksniu laikėme tai, kad tų valstybių renkami duomenys nebūtų iškraipyti vidaus politikos, kaip yra autoritarinių ir totalitarinių režimų valdomuose kraštuose. Kad atsispindėtų kainų skirtumai ir jų priežastys laikėmės principo kad valstybės būtų tiek ir panašios, tiek ir skirtusi viena nuo kitos, beto būtų vieno kontinento skirtingose dalyse.

         Pasirinkome šias valstybės t.y. Austrija, Lietuva, Portugalija. Visos 3 valstybės yra ES narės, turinčios panašų, mažų valstybių pagal gyventojų skaičių kategorijai priskiriamą gyventojų kiekį (Ausrija 8,4., Lietuva 3,1., Portugalija 10,6.), jų ekonomikos grįstos kapitalistinės laisvosios rinkos principais ,taip pat visos 3 valstybės pagal valdymo formą yra respublikos. Kaip minėta ankščiau, svarbus veiksnys renkantis valstybes buvo ryškūs jų skirtumai. Geopolitinės ir ekonominės padėties skirtumai akivaizdūs:

         Austrija yra vidurio Europos valstybė, neturinti išėjimo prie jūros, bet dėl savo padėties ir išvystytos infrastruktūros, bei glaudaus bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis gali apsirūpinti reikiamais ištekliais. Šalia labai išvystytos pramonės, tarptautinis turizmas yra svarbiausia valstybės biudžeto dalis.

       Lietuva yra Baltijos pajūrio valstybė, todėl prekyba vystoma ne tik sausumos keliais, bet ir didelę įtaką darančiu Klaipėdos uostu, geopolitikas K.Pakštas rašė, kad: „Nė dėl vieno pasaulio uosto tiek nesivaržoma kaip dėl Klaipėdos“, per kurį ateina didelė dalis užsienio produkcijos, jis pranašesnis už daug didesnį Rygos uostą, nes žiemą neužšąla, todėl žiemą didžioji dalis produkcijos į rytų Europą eina per Klaipėdos uostą. Taip pat Lietuvą jungianti magistralinė Via Baltika jungtis, atlieka didelę transportavimo funkciją regione.

       Portugalija yra pietų Europos pajūrio valstybė. Jūra vaidina labai svarbų vaidmenį į valstybės biudžetą plaukiančių lėšų kiekiui. Svarbiausia Portugalijoje yra iš iškasamų rūdų perdirbimo pramonė. Svarbiausios eksporto prekės – žuvys ir žuvų konservai, alyvmedžių aliejus ir vynas. Šalies sostinė Lisabona garsėja laivybos pramone .

       Taipogi mes pasirinkome tris produktus: kurą (benziną ir dyzeliną), elektrą ir automobilį (tikslus modelis: BMW X5 xDRIVE 30d 2012m. gamybos). Produktai tokie kaip iš naftos išgaunamas kuras ir elektra pasaulyje naudojami tiek pramonėje, tiek buityje, todėl pasaulyje jie turi absoliučią paklausą. Kaip tik dėl to mes ir pasirinkome juos, nes jie lemia ne kažkokios tai šakos, o visos gamybos lygį. Juk brangstant kurui, brangsta ir prekė, nes padidėja transportavimo išlaidos, taip pat analogiškai yra ir su elektra, kai ji brangsta, brangsta ir prekė, nes padidėja gamybos išlaidos.

       Tačiau mūsų kitas produktas automobilis, nors ir nelemia pasaulinės ekonomikos, bet atstovauja gana plačiai prekybos automobiliais šakai. Šioje šakoje yra milžiniška konkurencija, bet vis dėlto mūsų pasirinkto automobilio gamintojas „BMW“ išsilaiko kaip vienas iš lyderių jau daugelį metų.

       Taigi šį darbą mes atliksime naudodamiesi matematinės statistikos metodu, naudodamiesi internetinėmis duomenų bazėmis, bei mūsų surengta apklausa. Esminis darbo uždavinys yra paneigti teiginį, jog produktų kainos pasirinktose šalyse yra vienodos, parodyti, jog produktai šalyse sudaro nevienodą jų gyventojų pajamų dalį ir suformuluoti išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS (3)
  • 1. PRODUKTŲ KAINOS PASIRINKTOSE VALSTYBĖSE (5)
  • 2. PRODUKTŲ KAINŲ KITIMAS PASIRINKTOSE VALSTYBĖSE TAM TIKRU PERIODU (8)
  • 3. MINIMALAUS MĖNESIO ATLYGINIMO ĮTAKA VALSTYBĖS PILIEČIŲ PERKAMĄJAI GALIAI (10)
  • 4. APKLAUSOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU REALIAIS SKAIČIAIS (12)
  • IŠVADOS (14)
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI (16)
  • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Maisto produktų kainų Lietuvoje ir ES palyginamoji analizė
Kursinis darbas Maisto produktų kainų Lietuvoje ir ES palyginamoji analizė

Pastaraisiais metais, ypač Lietuvai prisijungus prie Euro zonos, kasdienių diskusijų tema ir aktualija tapo augančios [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė

Transportas yra ūkio šaka, apimanti krovinių gabenimą ir keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Jo paskirtį [...]

Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi
Referatas Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi

Europos Sąjunga yra ne tik politinė sąjunga, bet ir socialinė bendruomenė, kurioje stipresnės šalys bei [...]

Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė
Diplominis darbas Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai [...]

Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė

Šiandieninio pasaulio globalizacijos procesai, neišvengiamai paliečia kiekvienos valstybės viešųjų finansų sistemą. Dėl šios priežasties valstybės [...]

Lietuvos ir Portugalijos biudžetų analizė
Referatas Lietuvos ir Portugalijos biudžetų analizė

Jau nuo seniausių laikų, vos tik susikūrus valstybei, ji pradėdavo organizuoti savo biudžetą. Tai itin [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

UAB “Rūta” kainų politikos analizė
Diplominis darbas UAB “Rūta” kainų politikos analizė

Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Pasaulinių naftos kainų ekonometrinė analizė
Referatas Pasaulinių naftos kainų ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje žodis ,,nafta” – vienas plačiausiai paplitusių ir dažniausiai naudojamų. Nors daugumai [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai
Referatas Trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai

Pirma, pateiksiu pagrindinius duomenis apie kiekvieną įmonę, tuomet pagal finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]