Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje

16 psl. / 2600 žod.

Ištrauka

Kiekvienos prekės kaina turi savo aukščiausę ir žemiausę ribas, tarsi grindis ir lubas. Žemiausę kainą labiausiai nulemia įmonės kaštai. Didžiausią- vartotojų norai ir galimybės, išreikšti tų prekių paklausa. Taip pat kainai įtaką daro daug faktorių susijusių su produkto sukurimui vartojamų žaliavų kaštai, valstybės vykdoma politika, nedarbo lygis ir t.t. Vertinant skirtingas valstybes išryškėja vis kitos kainų skirtumą lemiančios tendencijos. Renkantis valstybes lyginamąjai analizei atlikti, svarbiausiu veiksniu laikėme tai, kad tų valstybių renkami duomenys nebūtų iškraipyti vidaus politikos, kaip yra autoritarinių ir totalitarinių režimų valdomuose kraštuose. Kad atsispindėtų kainų skirtumai ir jų priežastys laikėmės principo kad valstybės būtų tiek ir panašios, tiek ir skirtusi viena nuo kitos, beto būtų vieno kontinento skirtingose dalyse.

Pasirinkome šias valstybės t.y. Austrija, Lietuva, Portugalija. Visos 3 valstybės yra ES narės, turinčios panašų, mažų valstybių pagal gyventojų skaičių kategorijai priskiriamą gyventojų kiekį (Ausrija 8,4., Lietuva 3,1., Portugalija 10,6.), jų ekonomikos grįstos kapitalistinės laisvosios rinkos principais ,taip pat visos 3 valstybės pagal valdymo formą yra respublikos. Kaip minėta ankščiau, svarbus veiksnys renkantis valstybes buvo ryškūs jų skirtumai. Geopolitinės ir ekonominės padėties skirtumai akivaizdūs:

Austrija yra vidurio Europos valstybė, neturinti išėjimo prie jūros, bet dėl savo padėties ir išvystytos infrastruktūros, bei glaudaus bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis gali apsirūpinti reikiamais ištekliais. Šalia labai išvystytos pramonės, tarptautinis turizmas yra svarbiausia valstybės biudžeto dalis.

Lietuva yra Baltijos pajūrio valstybė, todėl prekyba vystoma ne tik sausumos keliais, bet ir didelę įtaką darančiu Klaipėdos uostu, geopolitikas K.Pakštas rašė, kad: „Nė dėl vieno pasaulio uosto tiek nesivaržoma kaip dėl Klaipėdos“, per kurį ateina didelė dalis užsienio produkcijos, jis pranašesnis už daug didesnį Rygos uostą, nes žiemą neužšąla, todėl žiemą didžioji dalis produkcijos į rytų Europą eina per Klaipėdos uostą. Taip pat Lietuvą jungianti magistralinė Via Baltika jungtis, atlieka didelę transportavimo funkciją regione.

Portugalija yra pietų Europos pajūrio valstybė. Jūra vaidina labai svarbų vaidmenį į valstybės biudžetą plaukiančių lėšų kiekiui. Svarbiausia Portugalijoje yra iš iškasamų rūdų perdirbimo pramonė. Svarbiausios eksporto prekės – žuvys ir žuvų konservai, alyvmedžių aliejus ir vynas. Šalies sostinė Lisabona garsėja laivybos pramone .

Taipogi mes pasirinkome tris produktus: kurą (benziną ir dyzeliną), elektrą ir automobilį (tikslus modelis: BMW X5 xDRIVE 30d 2012m. gamybos). Produktai tokie kaip iš naftos išgaunamas kuras ir elektra pasaulyje naudojami tiek pramonėje, tiek buityje, todėl pasaulyje jie turi absoliučią paklausą. Kaip tik dėl to mes ir pasirinkome juos, nes jie lemia ne kažkokios tai šakos, o visos gamybos lygį. Juk brangstant kurui, brangsta ir prekė, nes padidėja transportavimo išlaidos, taip pat analogiškai yra ir su elektra, kai ji brangsta, brangsta ir prekė, nes padidėja gamybos išlaidos.

Tačiau mūsų kitas produktas automobilis, nors ir nelemia pasaulinės ekonomikos, bet atstovauja gana plačiai prekybos automobiliais šakai. Šioje šakoje yra milžiniška konkurencija, bet vis dėlto mūsų pasirinkto automobilio gamintojas „BMW“ išsilaiko kaip vienas iš lyderių jau daugelį metų.

Taigi šį darbą mes atliksime naudodamiesi matematinės statistikos metodu, naudodamiesi internetinėmis duomenų bazėmis, bei mūsų surengta apklausa. Esminis darbo uždavinys yra paneigti teiginį, jog produktų kainos pasirinktose šalyse yra vienodos, parodyti, jog produktai šalyse sudaro nevienodą jų gyventojų pajamų dalį ir suformuluoti išvadas.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS (3)
  • 1. PRODUKTŲ KAINOS PASIRINKTOSE VALSTYBĖSE (5)
  • 2. PRODUKTŲ KAINŲ KITIMAS PASIRINKTOSE VALSTYBĖSE TAM TIKRU PERIODU (8)
  • 3. MINIMALAUS MĖNESIO ATLYGINIMO ĮTAKA VALSTYBĖS PILIEČIŲ PERKAMĄJAI GALIAI (10)
  • 4. APKLAUSOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU REALIAIS SKAIČIAIS (12)
  • IŠVADOS (14)
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI (16)
  • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
ausra92
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Lietuvos BVP kaitos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2008 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (BVP, BVP vienam gyventojui ir valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos) yra makroekonominiai, taigi labai svarbūs, darantys didžiulę įtaką valstybei,...