Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

26 psl. / 5800 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo.

Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą juridinį asmenį vienijasi visi Lietuvos Respublikos advokatai. Kiekvienas advokatas yra Lietuvos advokatūros narys. Lietuvos advokatūra yra viešasis juridinis asmuo. Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kiek Lietuvos Advokatūros įstatymas nenustato kitaip, bei Lietuvos advokatūros įstatai. Lietuivos Advokatūros veiklą reglamentuoja ir kiti teisės aktai.

Šiuo darbu yra siekiama išanalizuoti Lietuvos advokatūrą, kaip Lietuvos teisėsaugos instituciją.

Rašant darbą buvo siekiama šių uždavinių:

  1. Ištirti Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
  2. Apžvelgti Lietuvos advokatūros veiklos rezultatus, remiantis Advokatų tarybos ataskaitomis.
  3. Apžvelgti su Lietuvos advokatūra susijusius atliktus tyrimus, pateikti jų rezultatus.

Rašant darbą buvo panaudoti teisės aktų analizės, mokslinės literatūros analizės, lyginamasis ir kiti metodai.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS1
  • 1. Lietuvos advokatūros įsikūrimas ir jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė2
  • 2. Lietuvos advokatūros veiklos (ataskaitų ir planavimo dokumentų) analizė13
  • 3. Lietuvos advokatūros veiklos vertinimas analizė18
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI23

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisė Referatas debesiux
Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų...

Teisinės sistemos Lietuvoje analizė

Teisė Referatas vika1
Temos aktualumas. Tam, kad visuomenėje būtų tvarka bei būtų užtikrinamos kiekvieno piliečio teisės, būtinos tam tikros socialinės normos ir standartai, kurios reguliuotų tarpusavio...