Takoskyra tarp žvalgybos ir politikos

9 psl. / 1439 žod.

Ištrauka

Žvalgybos vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje itin aktualus. Stiprėjant bei randantis vis naujoms technologijoms, taip pat ir aštrėjant santykiams tarp valstybių, didėjant terorizmo grėsmei bei nedemokratinių valstybių siekiams kovoti su kitomis šalimis, valstybės neišvengiamai telkiasi žvalgybos tarnybas į pagalbą. Šių tarnybų veikla padeda šalių vadovams, užsienio bei gynybos ir saugumo politiką formuojančioms institucijoms teisingai suprasti procesus, turinčius įtakos šalies raidai bei priimti tinkamus sprendimus (Bagdonas, 2006, Betts, 2007). Kaip pateikiama LR valstybės saugumo departamento ataskaitoje (2013) visos nepriklausomos valstybės, siekdamos išsaugoti savo ekonominį, politinį bei technologinį dominavimą ir apsaugoti nacionalinio saugumo interesus, vykdo žvalgybą. R.K. Betts (2007) pastebi, jog bet kurios pasaulio valstybės jėga be žinių, kurias gali suteikti žvalgybos institucijos, geriausiu atveju yra bevertė, o blogiausiu net ir pavojinga. Mokslininkai vienareikšmiškai pritaria nuomonei, jog žvalgyba yra neatsiejama valstybės politikos dalis.

Kaip pastebi G. Bagdonas (2008) demokratinėse šalyse žvalgybos institucijos nedirba pačios sau. Žvalgybos tarnybos vykdydamos savo veiklą remiasi žvalgybinės informacijos gavėjų - vyriausybių, politikos formuotojų ir kitų sprendimų priėmėjų vardu. Tuo tarpu M.M. Lowenthall (2014) konstatuoja, jog politikos egzistavimas be žvalgybos institucijų yra įmanomas, tačiau žvalgyba be politikos atstovų savo veiklos vykdyti negali. Taigi vertinant skiriamąją riba tarp žvalgybos ir politikos, aktualu suprasti žvalgybos sampratą bei vertinti abiejų pusių sąveiką.

Darbo tikslas – išanalizuoti takoskyrą tarp žvalgybos ir politikos.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti žvalgybos sąvokos sampratą.
  2. Identifikuoti sankirtos taškus tarp politikos ir žvalgybos.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.Žvalgybos sąvokos samprata šiandieniniame pasaulyje4
  • 2.Žvalgybos ir politikos sankirtos taškai6
  • IŠVADOS8
  • Literatūros sąrašas9

Reziumė

Autorius
teja1224
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Politika ir viešasis administravimas

Politologija Prezentacija odesa
Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip viešosios politikos įgyvendinimas, bet ir kaip viešosios politikos...

Suomijos užsienio politika1938-1939m.

Politologija Referatas humanitarian
Tarpukario Suomija buvo suvereni valstybė Antrojo pasaulinio karo išvakarėse patekusi į labai sunkią padėtį. Nebūdama tokia galinga kaip kitos kaimyninės ar vakarų valstybės,...