"Šengeno erdvė" ir Europos pilietybė

14 psl. / 2986 žod.

Ištrauka

Nuo 2004 metų Lietuva tapo Europos Sąjungos, o nuo 2007 m. - pilnateise Šengeno erdvės nare. Tai suteike Lietuvos piliečiams daugiau laisves, nes jie tapo ES piliečiais. Tačiau dauguma lietuvių dar ne visai žino savo laisves ir teises, kurias teikia jiems dabartinė jų padetis.

Šia tema kalbeta jau tada, kai Lietuva tik tai ruošiesi įstoti į Europos Sąjungą ir Šengeno erdvę. Ji yra pakankamai išnagrineta, tačiau vis delto besikeičiant ES ir Šengeno narių kiekiui, keitiesi ir juose prijimtos taisyklės, rašytines ir nerašytines.

Tyrimo objektas ir dalykas: Šengeno erdvės steigimo istorija ir sąvoką bei Europos sąjungos pilietybės pagrindiniai aspektai ir nauda Lietuvai.

Tikslas: Aprašyti Šengeno erdvės ir Europos pilietybės istorija bei pateikti jų teikiamas laisves ir teises.

Tyrimo uždaviniai:

 • Aprašyti Šengeno erdves steigimo istorija;
 • Nustatyti Šengeno sutarties teikiamas laisves ir teises;
 • Aprašyti ES pilietybės kūrimosi procesą ir tikslus;
 • Pateikti ES pilietybės teikiamas laisves bei teises ir jos nauda Lietuvai.

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė;
 • Straipsnių bei dokumentų apžvalga.

Turinys

 • ĮVADAS.3
 • 1. ŠENGENO ERDVĖ.4
 • 1.1. Šengeno sutartis.4
 • 1.2. Šengeno konvencija.5
 • 1.3. Šengeno informacinė sistema (SIS).5
 • 1.4. Laisvas asmenų judėjimas.6
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS PILIETYBĖ.6
 • 2.1. ES pilietybės kūrimosi kontekstas ir tikslai: nuo Romos iki ES konstitucinės sutarties.6
 • 2.2. Europos konvencija dėl pilietybės.8
 • 2.3. Europos Konstitucija (I-10 straipsnis Sąjungos pilietybė)10
 • 2.4. Valstybių narių pilietybė.11
 • 2.5. Europos pilietybės nauda Lietuvai.11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS.13

Reziumė

Autorius
ev_elin_a
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

Europos komisija

Politologija Referatas zuzenka
Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Pagrindinis...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Europos politika

Politologija Referatas vikaand
Kai grėsmė atrodys reali ir neišvengiama, kiekviena šalis Europoje pradės nagrinėti savo ateities energetines galimybes. Visų pirma, bus reikalingi atsakymai į sunkius klausimus....

Ar dviguba pilietybė yra konstitucinė vertybė?

Politologija Rašinys brigita99
Norėdami išsiaiškinti ryšį tarp dvigubos pilietybės ir Konstitucinės vertybės pirmiausia reikia išsiaiškinti pagrindines sąvokas: pilietybė, dvigubą pilietybė, Konstitucija ir Konstitucinė vertybė. Taigi, kas...