Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. ES įsteigimas

15 psl. / 3185 žod.

Ištrauka

Šią temą pasirinkau rašyti dėl nepakankamo žmonių mokslinio įdirbio. Nors visi esame europiečiai, bet daugelis nėra susipažinęs ir neturi pakankamai žinių apie Europą, jos ištakas. Todėl tema apie Europos integraciją ir Europos Sąjungos įkūrimo istoriją bei eigą yra ypač aktuali visiems Europos gyventojams, taip pat ir mums, lietuviams.

Mokslinis naujumas ir ištyrimo lygis.

Ši tema yra visiškai ištirta. Šia tema yra parašyta daug mokslinės literatūros. Darbe remsiuosi šiomis knygomis: Gerad Delanty, Europos išradimas. Idėja, tapatumas, realybė; Pfetsch, F. R, Die Europäische Union: Geschichte, Institutionen, Prozesse; Ramūnas Dužinskas, Europos sąjungos raida ir funkcionavimas; Rasa Daugėlienė, ES ekonominė integracija: priežastys, raida, perspektyvos; Saulius Spurga, Europos sąjungos plėtra ir integracija; Williams A.M., Europos Bendrija, integracijos prieštaravimai.

Darbo problema.

Dėl kokių priežasčių prasidėjo Europos integracija? Kaip buvo įkurta Europos Sąjunga?

Tyrimo objektas.

Europos integracija ir Europos Sąjungos kūrimasis.

Tyrimo tikslas.

Nustatyti pagrindines Europos integracijos prielaidas ir pagrindines priežastis bei papasakoti, kaip kūrėsi Europos Sąjunga.

Tyrimo uždaviniai.

 1. Apibrėžti integracijos sąvoką;
 2. Apžvelgti ankstyvosios Europos vienijimosi idėjas;
 3. Apžvelgti Europos integracijos priežastis;
 4. Išskirti Europos Sąjungos kūrimosi svarbiausius momentus bei juos apibūdinti.

Tyrimo metodika

Darbe naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas, kurio dėka pateikiamos Europos integracijos priežastys bei išnagrinėjamas Europos Sąjungos įkūrimas.

Darbo struktūra

Pirmoje dėstymo dalyje pateikiamas sąvokos integracija paaiškinimas . Antroji dalis skirta ankstyvosios Europos vienijimosi idėjoms pateikti. Trečioje dalyje analizuojamos Europos integracijos priežastys. Ketvirtojoje dalyje išskiriami ir išnagrinėjami Europos Sąjungos įkūrimo svarbiausi momentai.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. INTEGRACIJA4
 • 2. ANKSTYVOSIOS EUROPOS VIENIJIMAS5
 • 3. EUROPOS INTEGRACIJOS PRIEŽASTYS6
 • 4. EUROPOS SĄJUNGOS KŪRIMASIS7
 • 4.1 Šumano planas7
 • 4.2 Romos sutartys7
 • 4.3 Didžioji Britanija, Airija, Danija9
 • 4.4 Europos Parlamentas9
 • 4.5 Graikija9
 • 4.6 Portugalija ir Ispanija10
 • 4.7 Vieningas (suvestinis) Europos aktas10
 • 4.8 Europos sąjungos sutartis (Mastrichto sutartis)10
 • 4.9 Amsterdamo sutartis11
 • 4.10 Nicos sutartis12
 • 4.11 Dešimties šalių įstojimas13
 • 4.12 Lisabonos sutartis13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
deima147
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

ES integracijos priežastys

Politologija Referatas egashjus
Pačia bendriausia žodžio prasme integracija – tai procesas, kuriam vykstant kokios nors dalys darniai susijungia į visumą. Kadangi termino reikšmė yra labai plati,...

Europos Sąjungos konstitucija

Politologija Referatas 2011 m. dvaras007
Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes palietė visą Europos Sąjungą. ES Konstitucija turėjo būti įtvirtinimo dokumentas, lemsiantis ES egzistavimo raidą. Darbo...