Sovietinės Lietuvos valdymo sistemos bruožai (1944-1990 m.)

11 psl. / 2213 žod.

Ištrauka

Sovietinis palikimas valstybės valdymo, vertybiniais ir kultūriniais aspektais analizuojamas labai plačiai. Sovietinė sistema siejama su visa eile neigiamų bruožų, kurių poveikis teritorinei Lietuvai nesibaigė vos paskelbus nepriklausomybę. Net ir praėjus beveik ketvirčiui šimtmečio po sovietinio rėžimo žlugimo sovietinio valdymo pasekmės vis dar yra aktualios. Postsovietinės transformacijos fenomenas jau ne kartą analizuotas kaip ilgaamžiškumu stebinantis procesas. Todėl svarbu analizuoti, kokiomis ypatybėmis pasižymėjo sovietinis šalies valdymas. Daugelis žinome, jog tai laikotarpis pasižymintis represijomis, partinės nomenklatūros įsigalėjimu, korupcija, kadrų politika. Tačiau keletas autorių yra išsamiau nagrinėję sovietinio valdymo bruožus. Žinant Sovietinio rėžimo žlugimo faktą, jau galima konstatuoti, jog tai buvo netinkamai sukonstruotas valdymo aparatas. Transformacija buvo itin plataus masto, todėl nebūtų įmanoma išsamiai išanalizuoti visos valdymo sistemas, svarbiau yra nustatyti esminius jos bruožus Lietuvoje.

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti sovietinio valdymo Lietuvoje 1944-1990 m.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti administravimo sistemos ypatybes sovietmečiu.
 2. Išanalizuoti planinės ekonomikos problemas ir įtaką valstybės administravimo aparatui.
 3. Nustatyti nomenklatūros bruožus Lietuvoje.

Sovietinį valdymo aparatą plačiausiai nagrinėjo V. Ivanauskas, kurio darbai ir bus pagrindinis informacinis šaltinis. Taip pat naudojamasi V. Tininio, V. Safronovo, K. Antaičio darbais.

Darbe naudojamasi dokumentų analizės ir aprašomuoju metodais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Administravimo sistema sovietinėje Lietuvoje4
 • Administravimo sistema sovietinėje Lietuvoje5
 • Planinės ekonomikos įgyvendinimas ir ydos6
 • Planinės ekonomikos įgyvendinimas ir ydos7
 • Partinė sistema8
 • Partinė sistema9
 • Partinė sistema10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
afrodite
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Lietuvos politinė sistema

Viešasis administravimas Referatas 2008 m. edita
Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi tuoj pat ima svarstyti, ką pakeistų ir patobulintų, manydami,...

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Viešasis administravimas Referatas guoba
Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji yra neatsiejama nuo įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios,...

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint padėti bedarbiams prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir...

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

Viešasis administravimas Kursinis darbas laisve
               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo,...