Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Sovietinės Lietuvos valdymo sistemos bruožai (1944-1990 m.)

0 atsiliepimų
Autorius:

Sovietinis palikimas valstybės valdymo, vertybiniais ir kultūriniais aspektais analizuojamas labai plačiai. Sovietinė sistema siejama su visa eile neigiamų bruožų, kurių poveikis teritorinei Lietuvai nesibaigė vos paskelbus nepriklausomybę. Net ir praėjus beveik ketvirčiui šimtmečio po sovietinio rėžimo žlugimo sovietinio valdymo pasekmės vis dar yra aktualios. Postsovietinės transformacijos fenomenas jau ne kartą analizuotas kaip ilgaamžiškumu stebinantis procesas. Todėl svarbu analizuoti, kokiomis ypatybėmis pasižymėjo sovietinis šalies valdymas. Daugelis žinome, jog tai laikotarpis pasižymintis represijomis, partinės nomenklatūros įsigalėjimu, korupcija, kadrų politika. Tačiau keletas autorių yra išsamiau nagrinėję sovietinio valdymo bruožus. Žinant Sovietinio rėžimo žlugimo faktą, jau galima konstatuoti, jog tai buvo netinkamai sukonstruotas valdymo aparatas. Transformacija buvo itin plataus masto, todėl nebūtų įmanoma išsamiai išanalizuoti visos valdymo sistemas, svarbiau yra nustatyti esminius jos bruožus Lietuvoje.

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti sovietinio valdymo Lietuvoje 1944-1990 m.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti administravimo sistemos ypatybes sovietmečiu.
 2. Išanalizuoti planinės ekonomikos problemas ir įtaką valstybės administravimo aparatui.
 3. Nustatyti nomenklatūros bruožus Lietuvoje.

Sovietinį valdymo aparatą plačiausiai nagrinėjo V. Ivanauskas, kurio darbai ir bus pagrindinis informacinis šaltinis. Taip pat naudojamasi V. Tininio, V. Safronovo, K. Antaičio darbais.

Darbe naudojamasi dokumentų analizės ir aprašomuoju metodais.

Darbo tipas:
Apimtis:
2213 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • Administravimo sistema sovietinėje Lietuvoje4
 • Administravimo sistema sovietinėje Lietuvoje5
 • Planinės ekonomikos įgyvendinimas ir ydos6
 • Planinės ekonomikos įgyvendinimas ir ydos7
 • Partinė sistema8
 • Partinė sistema9
 • Partinė sistema10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Politinė sistema Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė sistema Lietuvoje

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Danijos Karalystės vietos valdžios sistema
Referatas Danijos Karalystės vietos valdžios sistema

Mūsų darbo tema – Danijos Karalystės vietos valdžios sistema. Išsikėlusios darbo tikslus, uždavinius, bei problemą [...]

Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra ir jos privilegijos
Referatas Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra ir jos privilegijos

Visuomenėje iškart atpažįstame negausią, tačiau labai įtakingą žmonių grupę – elitą, kuris valdo mases, užima [...]

1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras JONAS VAILOKAITIS (1886 – 1944)
Referatas 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras JONAS VAILOKAITIS (1886 – 1944)

Jonas Vailokaitis gimė 1886 m. birželio 25 d. Šakių apskrityje, Sintautų valsčiui, Piktžirnių kaime. [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema
Referatas Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji [...]

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Referatas Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje

Neginkluoto pasipriešinio formavimosi aplinkybės Neginkuoto pasipriešinimo formos Tikinčiųjų teisių gynimo sąjūdis Disidentinis sąjūdis ir jo formos [...]

AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema
Referatas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema

Procesų valdymu yra vadinamas toks proceso organizavimas, kuris užtikrina šio proceso užduotą charakterį. Automatinis valdymas – [...]