Gintaro Grajausko pjejsės "Mergaitė, kurios bijojo Dievas" psichoanalitinė analizė

8 psl. / 2020 žod.

Ištrauka

Šios analizės objektas – Gintaro Grajausko pjesė „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“ (2007 m.)[1] Analizuojama teksto semantinė raiška, fabula, personažai, erdvėlaikis ir kalba, interpretuojamos pjesės idėjos ir problematika. Konfliktinė linija, atsiskleidžianti kūrinyje – tradicijų, papročių, visuomeninių taisyklių perdavimas šeimoje ir visuomenėje, - nagrinėjama remiantis psichoanalitiniu metodu.

„Mergaitė, kurios bijojo dievas“ yra dviejų veiksmų pjesė, vaizduojanti kelias istorines epochas nuo Antrojo pasaulinio karo iki dabarties, išgalvotus personažus ir realias asmenybes (pavyzdžiui, aviakonstruktorių Antaną Gustaitį). Dramos veiksmas, minčių šuoliai atskiriami scenomis (pirmame veiksme – aštuonios, antrame – vienuolika). Epiloge (antrojo veiksmo vienuoliktoje scenoje) paaiškėja, kad pjesė – tai vizualizuota žmogaus psichinė būsena, pagrindinės veikėjos, Marijos, vaizduotės pasakojimas.

Fabulos išorinis konfliktas – moters ir vyro (Senelio ir Senelės, Marijos ir Vinco) nesugyvenimas, susvetimėjimas. Vidinis konfliktas vyksta Marijos draminėje linijoje – tai jos konfliktas su aplinka. Minėta paskutinioji scena dar ryškiau atskleidžia veikėjos konfliktą su išore ir jo pasekmes.

Erdvė ir laikas pjesėje nuolat kinta. Iš pradžių Marija yra mergaitė, vaizduojamas sovietmetis, aštuntasis dešimtmetis. Pirmame veiksme nurodoma vaikystės, šviesi erdvė, laikas remarkoje apibūdinamas kaip „vasaros vakaras <...>, trumpas akimirksnis, kai <...> tikrovė praranda realumą“.[2] Marija išteka viduje nesuaugusi, atrodo tokia pati skrajojanti, karinga, nepriklausomai nuo laiko ir vietos išlieka vaikiška. Vestuvinė erdvė – tamsesnė, kupina prieštaravimų. Šeimyninė – sutvarkyta, nauja, moderni, tačiau šalta (marmuras) ir turi menką sąryšį su pirmąja erdve (išskyrus sūpynes). Pjesės laikas apibrėžtas ilgai – vaizduojamas beveik visas veikėjos gyvenimas, santvarkų kaita Lietuvoje.

[1] Grajauskas, Gintaras. Mergaitė, kurios bijojo Dievas. Pjesės. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, p. 103-172. Čia cituojama pagal internetinį šaltinį: http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LI00/Gintaras_Grajauskas._Mergait%C4%97,_kurios_bijojo_Dievas.LI1201.pdf [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 8 d.]

[2] Ibid, p. 1.


Reziumė

Autorius
gintare.c
Tipas
Referatas
Dalykas
Teatras
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 12, 2016
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai