Aktyvuoto mokymo(-si) teorija

13 psl. / 3014 žod.

Ištrauka


  1. „Aktyvuoto mokymo(-si)“ sąvokos apibrėžimas


  1. Juknevičiaus (2014) nuomone, aktyvaus mokymo metodai – tarsi pedagogikos įrankiai, kuriais mokytojai naudojasi siekdami padėti mokiniams įsitraukti į kritinį mąstymą. Aktyvaus mokymosi metodai – tai būdai pasiekti išsikeltą tikslą. Jie padeda mokytojams išdėstyti dalyko turinį taip, kad mokiniai jį lengvai įsisąmonintų. Tai yra svarbi ne tik žinių suvokimo, bet ir tų žinių panaudojimo ypatybė. Mokantis šiais mokymo(-si) metodais, įgyjama žinių ir gebėjimų. Gebėjimas kritiškai mąstyti yra svarbus tam, kad žmonės aktyviai gyventų, veiksmingai dirbtų ir funkcionuotų besikeičiančioje visuomenėje. Pedagogas, naudojantis pamokose aktyviuosius mokymosi metodus, siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. ..........


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. „Aktyvuoto mokymo(-si)“ sąvokos apibrėžimas
  • 2. Teorijos praktinis taikymas
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Pedagogika Diplominis darbas 2014 m. donatas
Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų...

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...