Žalingų įpročių (rūkymo, alkoholio ir kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo) prevencijos programa

19 psl. / 4432 žod.

Ištrauka

Jauni asmenys, dažniausiai paaugliai, mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti ką nors nauja. Deja, tačiau kartais būtent tokiu būdu prasideda žalingų įpročių (rūkymo, alkoholio ir psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimas)turėjimas.

S. Čaplinsko, I. Čaplinskienės, S. Biveinytės, K. Dragūnevičiaus, L. Stonienės, R. Jarašiūnienės ir S. Kopylovos (2007) teigimu, alkoholio vartojimą lemia ir genai, ir žmogaus aplinka, kurioje skatinamas alkoholio vartojimas. Lietuvos blaivybės fondo specialistai (2006) išskiria tokias pagrindines žalingų įpročių priežastis: smalsumas, bendraamžių spaudimas, trumpalaikis malonumas, maža savigarba, žinių stoka, artimo žmogaus netektis ir problemos mokykloje. Anot E. Subatos, R. Krikčiukaitytės, V. Povilaitienės ir E. Pincevičiūtės (2003), net nereguliarus narkotinių medžiagų vartojimas yra pavojingas – epizodinis psichoaktyvų medžiagų vartojimas, priklausomai nuo paties jaunuolio psichikos ypatybių ir vartojamos medžiagos, gali tapti nuolatinis. Pabrėžiama, kad kasmet žmonių, turinčių priklausomybes, amžius jaunėja. Tai patvirtina teiginį, jog reikia nedelsiant imtis efektyvių prevencinių priemonių, kol dar ne per vėlu.

Žalingi įpročiai turi tam tikrų nepageidaujamų pasekmių. Anot S. Čaplinsko ir kitų autorių (2007), didesnės alkoholio dozės paralyžiuoja mąstymą, sutrikdo judesių koordinaciją. Pasak V. Meidienės ir A. Ratautienės(2008), rūkymas yra pagrindinė širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, o nuo rūkymo sukeltų ligų Lietuvoje kasmet miršta apie 7000 gyventojų. Narkotikai taip pat labai pavojingi – juos pirmą kartą bandydamas miršta kas ketvirtas jaunuolis.


Turinys

 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ
 • Literatūra
 • Tikslinė grupė
 • 2. PREVENCINĖS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 • 3. PREVENCINĖS PROGRAMOS DIDAKTINĖS NUOSTATOS
 • Veiklos formos
 • Principai
 • Strategijos
 • 4. SIEKTINI REZULTATAI
 • 5. VEIKLOS PLANAS
 • Veiklos planas ugdytinių grupei
 • Veiklos planas ugdytinių tėvams
 • Veiklos planas pedagogams
 • 6. PREVENCINĖS VEIKLOS PROGRAMOS EFEKTYVUMO ĮVERTINIMO SISTEMA
 • 7. PREVENCINĖS VEIKLOS GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS SISTEMA
 • 8. ATASKAITOS APIE PREVENCINIO DARBO PROCESĄ IR JO VIEŠINIMO APIBŪDINIMAS
 • 9. PREVENCINĖS PROGRAMOS SĄMATA

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Suaugę alkoholikų vaikai

Socialinis darbas Rašinys 2014 m. brighid
Pirmiausiai keliais sakiniais parašysiu, apie šios temos pristatymą grupėje. Manau kad pristatymas vyko sklandžiai, stengiausi pristatyti per jausmą, išgyventas emocijas, tačiau po pristatymo...

Rūkymo paplitimas tarp suaugusiųjų

Socialinis darbas Tyrimas 2014 m. jonoma
Šio darbo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti sudariau anketą iš 13 klausimų. Apklausą vykdžiau anketiniu būdu, atsitiktine tvarka, apklausdama respondentus x miesto gatvėse bei...