Menai / Architektūra

Zapyškio miestelio urbanistinė raida

0 atsiliepimų
Autorius:

Zapyškis yra nedidelis miestelis, įsikūręs kairiajame Nemuno krante bei priklausantis Kauno rajono savivaldybei. 2011 metų duomenimis, jame gyvena 264 gyventojai.[1] Viena pagrindinių arterijų miestelyje yra 140 kelias, dar vadinamas Šakių plentu, todėl visi važiuojantys į šią suvalkijos dalį pravažiuoja Zapyškį, kuris atkreipia dėmesį Nemuno parkantėje stovinčia, viena geriausiai išlikusių Lietuvoje, gotikine šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

            Miestelio pavadinimas kilo iš didikų giminės - Sapiegų šeimos vardo. Būtent Jonas Sapiega iš LDK kunigaikščio Aleksandro gavo valdyti žemių plotus Užnemunyje, šalia Dievogalos upelio, kur vėliau ir įsikūrė Zapyškis. Miestelis pradėtas kurti prie vieškelio, šalia Nemuno.[2] Pasirinkta strategiškai (vieškelis suteikė susisiekimą su kitomis apylinkėmis, kaimais, įgalino mainų galimybę) ir gamtiškai patogi vieta šalia upės, pradėti kurtis gyvenvietei. Manoma, kad Zapyškio, kaip miestelio augimą, labiausiai įtakojo savo reikšmę turėjęs Kauno – Virbalio prekybos ir pašto kelias, o 1677 metais čia jau buvo mokykla.[3]

            Sapiegų valdymo laikotarpis pridėjo nuo 1502, kada Jonas Sapiega tapo teisėtu žemės savininku ir tęsėsi iki 1585 metų, kuomet žemė buvo perduota valdyti kunigaikščiui Grigaliui Masalskiui. Zapyškį valdant Povilui Sapiegai, 1566 – 1578 metais šalia Nemuno pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Jos išlaikymui, klebonui skirti šeši valakai žemės.[4] Galima daryti prielaida, jog miestelis sparčiai plėtėsi ir augo, jei po šešių dešimtmečių iškilo poreikis pasistatyti bažnyčią.

            Bėgant amžiams keitėsi miestelio pavadinimas, savotiškai atspindintis istorines jo raidos aplinkybes. Iš pradžių vadintas Panemunės dvaru (1501 m.), nuo 1578 – ųjų – Sapieszyszki, nuo XX a. pradžios vadintas Sapiežiškiais ir tik 1911 metais gavo dabartinį pavadinimą.[5]

            XVIII a. pabaigoje iširus Abiejų tautų respublikai, Zapyškis kartu su visa Užnemune atiteko Prūsijai. Valstybinė siena ėjo ties Nemuno viduriu, o Zapyškis tapo pasienio miesteliu tarp Prūsijos ir Rusijos. Bėgant nuo ėmimo į rekrūtus vyko migracija iš vienos Nemuno pusės į kitą. Zapyškis kartu dar su dešimčia miestų, priklausęs Marijampolės apskričiai. Tuo laikmečiu Zapyškyje buvo priskaičiuota 107 gyventojai. Napoleonui kariaujant su Prūsija ir Rusija, 1807 metais pasirašyta Tilžės sutartis, kurios metu sudaryta nuo Prancūzijos priklausoma vasalinė Varšuvos karalystė (kunigaikštystė), savo teritorija siekusi Nemuną, todėl susiklosčiums tokioms istorinėms aplinkybėms, Zapyškis pateko į šios karalystės administracinį – teritorinį skirstymą.[6]

                        Varšuvos kunigaikštystėje, taipogi ir Užnemunėje įsigalėjo Napoleono kodeksas, panaikinęs baudžiavą. Tai leido pasikeisti valstiečių padėčiai, kurie pradėjo našiau ūkininkauti ir skristytis į vienkiemius. Baudžiavos panaikinimas ir valstiečių gyvenimo sąlygų pagerėjimas nulėmė socialinę ir kultūrinę pažangą, todėl Užnemunės regionas, kuriame ir buvo Zapyškis, pradėjo išsiskirti iš kitų.[7]

            Pasibaigus Napoleono karams su Rusija ir Prūsija, miestelis atiteko Rusijos imperijai.

[1]    Demografinė raida tarp 1970 m. ir 2011 m. [žiūrėta 2014 m. gegužės 2 d. ]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Zapy%C5%A1kis>.

[2]    Vaičius, Antanas. Sapiegos ir Zapyškis. In: Naujos tėviškės žinios, 2006, balandžio 25 d., p. 5.

[3]    Babilas, Dainius. Zapyškio istorija [žiūrėta 2014 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zapyskis.lt/main.php?id=206&lang=1>.

[4]    Vaičius, Antanas, op. cit., p. 5.

[5]    Vaičius, Antanas, op. cit., p. 5.

[6]    Zizas, Rimantas. Žvilgsnis į Zapyškio apylinkių istoriją. In: Naujos tėviškės žinios, 2008, sausio 17 d., p. 3.

[7]    Ibid, p. 3.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1553 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Modernaus Lietuvos teatro raida
Konspektas Modernaus Lietuvos teatro raida

2 PASKAITA. LIETUVOS MODERNIOJO TEATRO ISTORIOGRAFIJA       Istoriografija – apžvalga kitų istorikų ankstesnių darbų pasirinkta tema. Istorija [...]

Teorinė ir praktinė perspektyvos dailėje dėsnių raida Renesanso laikotarpio Italijoje
Referatas Teorinė ir praktinė perspektyvos dailėje dėsnių raida Renesanso laikotarpio Italijoje

Menuose visais laikais buvo svarbu tam tikros taisyklės, mokymai, atsiradę/išplitę tam tikru laiku ir taip [...]

Vilniaus Šv. Mikalojaus ir Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios
Prezentacija Vilniaus Šv. Mikalojaus ir Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios

Aprašoma bažnyčių architektūra, istorija, meninė vertė, kultūrinė reikšmė, dabartinė situacija ir perspektyvos, meninės interpretacijos. [...]

Kostiumo raida XVIII a. Europoje
Referatas Kostiumo raida XVIII a. Europoje

Drabužiai, kuriuos žmonės nešiojo praeityje mus žavi kaip joks kitas materialios kultūros paveldas iš praeities.

Urbanistikos ir architekturos sąsajos
Prezentacija Urbanistikos ir architekturos sąsajos

Architektūra yra vienas svarbiausių ir ilgiausiai išliekančių žmogaus kultūrinės veiklos rezultatų, atspindinčių estetinę, meninę, socialinę [...]

Filmo “Malonus miestelis”analizė
Referatas Filmo “Malonus miestelis”analizė

Retrokomedija. Šių dienų vaikinukas, kamuojamas nesusipratimų mokykloje bei sielvartaujantis dėl vienišos nelaimingos mamos, stebuklingu būdu [...]

Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.
Referatas Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.

Lietuvos vardo kilmes problema Lietuvos valstybes tarptautinio pripazinimo problema Kreves sutartis ir jos vertinimai Lietuvos krikstas Vytauto kova del [...]

Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste
Kursinis darbas Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste

Rinkodaros tyrimas: rinkos informacijos rinkimas, apdorojimas, išdėstymas ir interpretavimas. Rinkos tyrimo uždaviniai - sužinoti visas detales [...]

Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste
Kursinis darbas Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus [...]

Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita
Referatas Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius [...]

Pavardėse matyti visa mūsų vardyno istorija ir raida. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais
Rašinys Pavardėse matyti visa mūsų vardyno istorija ir raida. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais

Kiekvienas tiek Lietuvos, tiek kitos šalies pilietis privalo turėti pavardę. Tik tuomet jis yra įtraukiamas [...]

Rašto raida
Prezentacija Rašto raida

Neilga prezentacija mokyklos kursui.

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]