Europos spaudos laisvės istorija

15 psl. / 4138 žod.

Ištrauka

„Spaudos uždaviniai labai reikšmingi ir labai aktualūs. Bet jos vaidmuo nėra pakankamai didelis. Daug psichologinių, ekonominių ir visuomeninių veiksnių jos įtaką sumažina, jos tikslą iškraipo ir kartais ją paverčia ne kuriamuoju, bet griaunamuoju pradu. Tokia padėtis iššaukia ištisą eilę problemų, nuo kurių vienokio ar kitokio išsprendimo pareina ne vien pačios spaudos, bet ir visos visuomenės likimas.“[1]

Nepriklausomos visuomenės informavimo priemonės – svarbus atviros pilietinės visuomenės bei demokratinės valstybės komponentas. Šiandien jaunam žmogui jau pakankamai sudėtinga įsivaizduoti, kad žmogus gali būti baudžiamas už tai, ką galvoja ir savo mintis reiškia viešai. Tačiau jaunosios kartos tėvai tokius laikus puikiai prisimena, juk Lietuvoje visiška žodžio laisvė gyvuoja tik nuo 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Už laisvą spausdintą žodį ne vienas žmogus yra padėjęs galvą. Spaudos laisvė – ilgos ir nuožmios kovos rezultatas.

Šiame darbe nagrinėjama demokratinių Europos valstybių spaudos laisvės istorija. Nors XVII amžiaus viduryje savo laikraštį jau turėjo beveik kiekviena didesnė Europos valstybė, tačiau tai nereiškia, kad tuo metu leisti laikraščiai buvo laisvi. Norint juos leisti, reikėjo gauti karaliaus arba kito aukščiausio šalies pareigūno leidimą. Ilgus metus galiojo cenzūra, griežtos bausmės už valstybės institucijų kritiką. Darbe trumpai pristatoma, kas darė įtaką spaudos laisvės atsiradimui, kada ir kokie priimti įstatymai, užtikrinantys žodžio ir saviraiškos laisvę.

Daug dėmesio skiriama Lietuvos spaudos laisvės istorijai. Sąmoningai analizuojami tik nepriklausomos Lietuvos respublikos laikotarpiai. Okupacijos metais galioja okupanto valdžia ir cenzūra; šiame darbe siekiama išsiaiškinti, kaip žiniasklaidos laisvė buvo traktuojama pačių lietuvių valdžios metais.

[1] KELIUOTIS Juozas. Šių dienų spaudos problemos. „Naujoji Romuva“, Nr. 3. Kaunas, 1936, p. 5.


Turinys

  • 1. Įvadas
  • 2. Teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; informavimo, saviraiškos ir žodžio laisvė.
  • Cenzūra
  • 3. Saviraiškos (žodžio) laisvės istorinė raida Europoje
  • 4. Spaudos laisvės istorinė raida Lietuvoje:
  • - Spaudos ir visuomenės santykių reguliavimas nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais
  • - Spaudos ir visuomenės santykių reguliavimas nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje nuo 1990 metų iki dabar
  • 5. Išvados
  • 6. Naudotos literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
violetine
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 23, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Oratoriaus laikysena ir taktas

Komunikacija Prezentacija pince18
Laikysena arba poza, yra individualus reiškinys, svarbu tik, kad ji būtų natūrali, kad oratorius savo judesiais nieko nemėgdžiotų ir kad kiekvienas kūno judesys...

Retorika. Retorikos istorija

Komunikacija Referatas 2012 m. skye101
Šią temą pasirinkau, nes kurį laiką domėjausi retorika, arba kitaip – iškalbos menu. Darbo tikslas – įsigilinti į retorikos meno raidą. Darbo uždaviniai:...

Leidybos ir spaustuvių atsiradimo istorija

Komunikacija Konspektas 2009 m. viktorinese
Iki XIX a. pradžios leidyba įsitvirtino kaip savarankiška profesija. Pagrįstai galima ją vadinti pašaukimu, nes net didėjančio šiuolaikinės leidybos komerciškumo sąlygomis...

Tekstų kontinentas Europa 1800-1890m.

Komunikacija Referatas 2020 m. augustea
Puikiai įvertintas leidybos istorijos darbas. Ženkliai palengvintų darbą tokia pačia ar panašia tema raščiam žmogui, nes nemokamą literatūrą šia tema rasti yra labai...