Dujų tiekimo sistemos

22 psl. / 3058 žod.

Ištrauka

 1. Aiškinamasis raštas

Projektuojama polietileninio vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio atšaka į statomą duoto dydžio gyvenamųjų namų kvartalą. Projektuojamas dujotiekis prijungiamas prie esamo vidutinio slėgio dujotiekio. Projektuojamo dujotiekio ilgis 230 metrų. Esamo vidutinio slėgio dujotiekio darbinis slėgis: pd = 4 bar. Būsima dujotiekio atšaka bus tiesiama PE80 markės vamzdžiais. Rajone planuojama statyti 11 individualių namų kuriuose kiekviename name gyvena 4 žmonės, ir 7 keturių aukštų daugiabučiai namai po 32 butus kur viename bute gyvena 3 žmonės, taip pat viena kavinė. Į rajoną atiteka gamtinės dujos, kurių šilumingumas apskaičiuotas pagal užduoties sąlygas ir yra lygus 37866,7kJ/n.m3.

Numatoma projektuoti:

Polietileninio skirstomojo dujotiekio atšaką į naujai pastatytą kvartalą;Dujų reguliavimo punktus prie kiekvieno individualaus namo, kiekvienos daugiaukščio namo laiptinės;Įvadus į individualius namus, daugiaukščius namus ir kavinę;Dujų apskaitos spintas prie kiekvieno individualaus namo, kiekvieno daugiaukščio namo buto ir kavinės;Vidaus dujotiekį vadovaujantis projektavimo sąlygomis išduotomis kursinio darbo užduotyje;

Visi dujų vartotojai – prijungti prie vidutinio slėgio dujotiekio. Kiekviename individualiame name planuojama projektuoti dujinį katilą su karšto vandens ruošimo talpa ir dujinę viryklė su orkaite. Patalpose, kur įrengiamas katilas projektuojami varstomi langai. Katilo degimo produktai nuo katilo nuvedami dūmtakiu per kaminą.Kiekviename bute bus projektuojama dujinė viryklė su dujine orkaite.Kavinėje bus projektuojamos dvi restoraninio tipo, 6 degiklių, dujinės viryklės.

Dujotiekio tiesimo trasa

Dujotiekio vamzdynas tiesiamas grunte 0,8 – 1,0 m. Bendras vamzdyno ilgis 483m.

Dujotiekiui kertant šilumos trasą dujotiekis tiesiamas žemiau šilumos tiekimo tinklų vamzdžio (mažiausias atstumas tarp vamzdynų 0,3 m).

Dujotiekiui kertant kelią dujotiekio vamzdis tiesiamas statmenai keliui. Dujotiekiui nutiesti mechaninėmis priemonėmis po keliu įrengiamas apsauginis dėklas.

Techniniai sprendimai

Dujotiekio vamzdynas klojamas po žeme iš polietileninių vamzdžių, kurių markė PE80 ir jie atitinka LST EN 1555-2:2004standarto reikalavimus. Dujotiekio vamzdžiai jungiami detalėmis atitinkančiomis LST EN 1555-3:2004 standarto reikalavimus. Klojant dujotiekio vamzdyną turi būti atkuriamas dirvožemio sluoksnis bei kelio danga, jeigu vamzdynas kerta kelią.


Turinys

 • 1. Aiškinamasisraštas3
 • 2. Dujofikuojamo rajono struktūra ir gyventojai5
 • 3. Metiniai ir valandiniai dujų poreikiai6
 • 3.1 Buitinėms – komunalinėmsreikmėms per metus6
 • 3.2 Metinis dujų sunaudojimas gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šildymui ir vėdinimui7
 • 3.3 Maksimalus valandinis dujų sunaudojimas gyvenamiesiems namams, visuomeniniams bei kitiems pastatams šildyti ir vėdinti8
 • 3.4 Dujųsunaudojimasgyvenamųjųnamųirvisuomeniniųpastatųkarštamvandeniuicentralizuotairuošti8
 • 3.5 Didžiausias skaičiuojamasis valandinis dujų sunaudojimas gyventojams ir komunalinėms įmonėms buitinėms-komunalinėms reikmėms9
 • 3.6 Supaprastintas gyvenamųjų pastatų dujų valandinio sunaudojimo skaičiavimas pagal dujinių prietaisų galią10
 • 4. Numatomi naudoti dujų įrengimai11
 • 5. Dujų tiekimo sistemų hidraulikos skaičiavimai14
 • 6. Drį parinkimas individualiam namui16
 • 7. Dujų skaitiklio parinkimas16
 • 8. Literatūra18
 • 9. Priedai19

Reziumė

Autorius
gretutu1234
Tipas
Referatas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Elektros tiekimas

Inžinerija Kursinis darbas 2006 m. lukask
Tai yra elektros tiekimo kursinis darbas, kuriame yra skaičiuojamas elektros tinklas, parenkami kabeliai, skaičiuojami nuostoliai, parenkami aut. jungikliai ir t.t.

Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. fitka
Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią sistemos schemą (kopijuoti draudžiama); • Apskaičiuoti...

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Inžinerija Laboratorinis darbas zivylka
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo įranga projektuojama 4 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Pastate yra įrengta 12 butų, kuriose gyvena po 4 žmones, t.y....