Komercinių bankų veiklos rizikos aspektų vertinimas

33 psl. / 7922 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Kiekvieno banko pagrindinis tikslas – kurti pridėtinę vertę savo akcininkams ir padėti tai daryti visuomenei, kuriai teikiamos paslaugos. Siekiant šio tikslo, turi būti kaip galima veiksmingiau valdomi turimi ištekliai ir kylanti rizika. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas ir jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant priimtinam rizikos lygiui. Bankai, siekiantys augimo, įėjimo į naujas rinkas ar naujų finansinių instrumentų įdiegimo, neišvengiamai susiduria su didėjančia rizika. Naujų rizikos rūšių atsiradimas gali likti nepastebėtas ir nevaldomas, dėl to bankas gali prarasti gerą vardą ar patirti žymių nuostolių. Atskiras bankas savo veiklos procese susiduria su skirtingų rizikos rūšių visuma, o ta pati rizika daro skirtingą poveikį bankui. Bankai didesnę dalį savo veiklos rizikos gali sėkmingai valdyti, jei tik geba nustatyti rizikos šaltinius. Taigi veiksmingas rizikos valdymas jiems ypač aktualus.

Temos problema. Viena svarbiausių 1995 m. bankininkystės krizės priežasčių Lietuvoje - nepakankamas rizikos valdymas komerciniuose bankuose ir labai silpna Lietuvos banko kontrolė šioje srityje. Padėtį dar labiau komplikavo dažnai visiškai neadekvatūs tuometinės valdžios sprendimai. Remiantis šia skaudžia patirtimi, prieinama išvados, kad siekiant sukurti, išanalizuoti ar patobulinti bankui būdingos rizikos valdymą, būtinai jį reikia laikyti sistema su visais jai būdingais elementais.

Nors rizika yra ir labai nepageidautina, tačiau banko veikloje ji yra neišvengiama. Kuo daugiau bankas rizikuoja, tuo daugiau galimybių jis turi gauti didesnį pelną. O jei bankas nori funkcionuoti prisiimdamas minimalią riziką, didesnio pelno jis negali tikėtis. Žodis „rizika“ dažniausiai turi neigiamą reikšmę, ši sąvoka reiškia galimą pavojų, žalą ir nuostolius. Rizika suprantama kaip galimybė patirti nuostolių, prarasti pajamas arba tai kad siekiant pagrindinio tikslo prireiks papildomų išteklių.

Bazelio bankų priežiūros komitetas yra nurodęs, kad daugiausia problemų kredito įstaigoms kelia per daug liberalios kreditavimo sąlygos, prastas paskolų portfelio rizikos valdymas, nepakankamas besikeičiančios ekonominės ar kitokios aplinkos vertinimas.

Norint užtikrinti kryptingą ir koordinuotą veiklą, būtinai reikia formalizuoti rizikos valdymo politiką ir sukurti strategiją. Tokiu būdu bankas gali numatyti ir išvengti nepalankių bankui įvykių, o ne tik švelninti jų pasekmes. Pagrindinis banko tikslas – išlaikyti tokį rizikos lygį, kad ekonominės aplinkos pokyčiai, valiutų kursų, palūkanų normų, ir kiti panašūs svyravimai nesukeltų pavojaus stabiliai banko veiklai, pasitikėjimui banku bei bankų veiklos priežiūros institucijų nustatytų riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

Darbo objektas. Komercinių bankų veiklos rizika.

Darbo tikslas. Išanalizuoti kokiais būdais yra vertinama komercinių bankų veiklos rizika.

Darbo uždaviniai.

1. Susisteminti komercinių bankų veiklos apibūdinimą.

2. Pristatyti rizikos tipus.

3. Išanalizuoti rizikos sąvokos nustatymo būdus.

 1. Įvertinti komercinių bankų rizikos vaidmenį.

5. Pateikti komercinių bankų riziką įtakojančius veiksnius .

Darbe naudojami metodai: mokslinės literatūros analizė, statistiniai duomenys, banko darbuotojo konsultacijos.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS1
 • 1.Komercinių bankų teoriniai veiklos apibendrinimai. X
 • 1.1. Banko charakteristika. X
 • 1.2. Bankų sistemos pažeidžiamumas. X
 • 2.Bankų rizikos samprata. X
 • 2.1. Rizikos apibūdinimas. X
 • 2.2. Rizikos tipai ir rūšys. X
 • 2.3. Rizikos įveikimo priemonės. X
 • 3.Komercinių bankų rizikos įvertinimas. X
 • 3.1. Rizikos analizės būdai. X
 • 3.2. Rizikos nustatymo metodai. X
 • IŠVADOS X
 • LITERATŪRA X

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Finansai Referatas ginteriukas
Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas bei pelno siekimas. Finansinė institucija siekia pelningumo,...

Lietuvos centrinio banko veikla

Finansai Referatas 2011 m. audriul
Paslaugų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje įgauna vis didesnę reikšmę. Formuojant paslaugų teikimo strategijas, labai svarbus veiksnys yra vartotojas ir jo elgsena. Norint sėkmingai egzistuoti...