Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos:jų paskirtis ir funkcijos

0 atsiliepimų
Autorius:

Trumpais atokvėpio tarp karų laikotarpiais Europoje nuolat buvo keliama idėja suvienyti tautas bei valstybes ir ateityje išvengti tarpusavio karų,siekti patikimesnė gynybos nuo išorės priešų.Kertinis akmuo Europos Bendrijai buvo padėtas 1950 m.gegužės 9 d.kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė savo ir Žano Monė parengtą planą. Jame buvo numatoma Prancūzijos ir Vokietijoa anglių ir plieno pramonę padaryti pavaldžią jungtinei Vyriausiajai valdybai,kurios vadovaujama organizacija liktų atvira kiekvienai kitai Europos valstybei.

Buvo kuriama tokia institucinė struktūra,kuri deramai atstovautų bendrijai ir kartu kuo geriau atspindėtų nacionaliniu lygmeniu egzistuojančias konstitucines struktūras.1957m.kovo 25d.Europos bendrijos steigimo sutartis įsteigė penkias pagrindines institucijas-Europos Tarybą,Europos Komisiją,Europos Parlamentą,Europos Teisingumo Teismą ir Europos Audito Rūmus.Europos bendrijų sutartyse numatytų tikslų įgyvendinimą turėjo garantuoti trys pagrindiniai veiksniai:bendra valdininkija,bendra teisė ir bendri pinigai.Europos viršūnių taryba Edinburgo susitikime1992m.ir Amsterdamo sutartis(1997)oficialiai įtvirtino visas tris institucijų vietas.Europos sprendimų priėmimo procese,ypač bendro sprendimo procedūroje,dalyvauja trys pagrindinės institucijos:

 • Europos Parlamentas-atstovauja Europos Sąjungos piliečiams,bei yra jų tiesiogiai renkamas;
 • Europos sąjungos Taryba- atstovaujama atskiroms valstybėms narėms;
 • Europos Komisija-paskirtis yra palaikyti visos sąjungos interesus.

Šios institucijos nustato politikos kryptis ir leidžia teisės aktus(reglamentus,sprendimus ir direktyvas),kurie yra taikomi visoje Europos Sąjungoje.Pagrinde Europos Komisija siūlo naujus Europos Sąjungos aktus,o juos priima Europos Parlamentas ir Europos Taryba.

Kitos dvi institucijos alieka taip pat svarbų vaidmenį:

 • Europos Teisingumo Teismas-palaiko Europos Sąjungos nustatytą tvarką;
 • Europos Audito rūmai-tikrina Sąjungos veiklos finansavimą.

Šios institucijos buvo įsteigtos remiantis sutartimis,kurios yra visos ES veiklos pagrindas.

Neįmanoma suprasti Europos Sąjungos neišsiaiškinus jos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir konkurencijos vykdant ES pagrindines funkcijas:nustatant bendras politikos kryptis,administruojant šią organizaciją bei integruojant valstybių narių interesus.Todėl šio darbo tikslas-pristatyti Europos Sąjungos institucijas bei jų pagrindines funkcijas.

Darbo tipas:
Apimtis:
1889 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 EUROPOS PARLAMENTAS.4
 • 2 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA5
 • 3 EUROPOS KOMISIJA7
 • 4 TEISINGUMO TEISMAS8
 • 5 EUROPOS AUDITO RŪMAI9
 • IŠVADA9
 • NAUDOTA LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Europos Sąjungos institucijos
Prezentacija Europos Sąjungos institucijos

Audito Rūmai vykdo ES veiklos finansinę analizę, tikrina, ar teisingai vykdomas ES biudžetas ir tinkamai [...]

Europos Sąjunga ir jos plėtra
Referatas Europos Sąjunga ir jos plėtra

Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių [...]

Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą
Referatas Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje
Referatas Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos piliečių teisių ir teisingumo politika apima daugelį skirtingų veiklos krypčių bei sričių. Šiame [...]

Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo užmokesčio sistemas. Apibendrinama darbo užmokesčio sąvoka, aptariami [...]

Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje
Referatas Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro [...]

Darbo teisė Europos Sąjungoje
Referatas Darbo teisė Europos Sąjungoje

ĮVADAS     Europos Sąjunga (toliau – ES) – tai ekonominė ir politinė bendrija, kurią sudaro 27 demokratinės [...]

Socialinė teisės paskirtis ir funkcijos
Referatas Socialinė teisės paskirtis ir funkcijos

Yra nemažai žodžių, vartojamų teisės kontekstu, kai norima atskleisti visuomenės, jos grupių atliekamą įstatymo, teisės [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]