Krovinio pervežimas kelių transportu ir kelių bei vandens transportu iš Hanoverio ( D) į Taliną (EW

19 psl. / 3911 žod.

Ištrauka

Įmonės, kurios savo kasdieninėje veikloje taiko ekonomiškiausius logistikos projektus, gali koreguoti prekių ir paslaugų galutines kainas, kurios yra naudingesnės, patrauklesnės tiek pardavėjui, tiek vartotojui. Todėl logistika turi didelės reikšmės įmonės veiklos efektyvumui, kaštų, produktyvumo bei konkurencijos atžvilgiu. Logistika pridėtinę vertę kuria garantuodama produktų laiko ir vietos naudingumą, todėl bendras logistikos uždavinys yra palaikyti optimalų klientų aptarnavimo lygį mažiausiomis bendrosiomis išlaidomis.

Vienas pagrindinių logistikos uždavinių yra žaliavų, medžiagų, pusgaminių ar pagamintos produkcijos bei prekių gabenimas iš vienos vietos į kitą. Gabenimui yra pasitelkiamas transportas. Taigi transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, įsisavinant gamtos turtus, tenkinant susisiekimo poreikius, keliant materialinio ir kultūrinio gyvenimo lygį, stiprinant gamybą.

Transportavimas paprastai sudaro vieną iš didžiausių išlaidų dalių versle. Vežant krovinius yra labai svarbus operacijų ekonomiškumas, t.y. krovinių gabenimas kuo mažesne savikaina. Sunkėjant ekonominei padėčiai, reikia ieškoti tinkamiausių krovinio pervežimo būdų bei maršrutų, kad transportavimo kaštai darytų kuo mažiau įtakos galutinei gabenamo krovinio kainai.

Darbo objektas. Šiame darbe analizuojamas krovinio pervežimas kelių transportu ir kelių bei vandens transportu iš Hanoverio ( D) į Taliną (EW).

Darbo tikslas. Nustatyti ekonomiškiausią krovinio pristatymo maršrutą.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti logistikos sąvoką.
 2. Atlikti transporto rūšių analizę, pasirenkant tinkamą transportavimo rūšį.
 3. Pristatyti gabenamo krovinio apibūdinimą
 4. Išanalizuoti krovinio gabenimą .
 5. Nustatyti ekonomiškiausią transportavimo kelią kroviniui gabenti.

Darbo priemonės. Lyginamoji analizė, informacijos srautų analizė, sisteminimas ir stebėjimas, loginės išvados, mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. TRANSPORTO, JO RŪŠIŲ ĮVAIROVĖS ANALIZĖ.3
 • 1.1. Logistikos sąvokos pateikimas3
 • 1.2. Transportas ir jo rūšių įvairovė4
 • 2. GABENAMO PRODUKTO APIBŪDINIMAS7
 • 2.1. Produkto aprašymas7
 • 2.2. Krovinio markiravimas7
 • 2.3. Transporto rūšies pasirinkimas8
 • 3. KROVINIO GABENIMO ANALIZĖ10
 • 3.1. Krovinio gabenimo būdų tyrimas10
 • 3.2. Tinkamiausio transportavimo pasirinkimas13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16
 • PRIEDAI.17

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Krovinių pervežimas kelių transportu

Logistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Krovinių pervežimo kelių transportu darbo tikslas - išanalizuoti krovinių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis organizavimą, logistines šio proceso operacijas, atskleisti kroviniui pervežti vežėjo tipo...

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Kelių transportas

Logistika Referatas 2014 m. april
Transporto klasifikacija, paskirtis ir ypatumai. Krovininės transporto priemonės, privalumai ir trūkumai. Krovinių gabenimas kelių transportu.

Maršruto kelių transportu parinkimas

Logistika Prezentacija 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Transportas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Jis jungia visas logistikos sistemos dalis. Šiai dienai, vienas svarbiausių logistikos uždavinių yra siekti...