Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje

12 psl. / 2475 žod.

Ištrauka

Tūkstantmečiais smalsūs žmonės domėjosi mokslu. Jų pastangas suprasti pasaulio reiškinius skatino ne vien noras gerinti gyvenimo kokybę. Jeigu evoliucijos teorija nors kiek teisinga, tai mūsų egzistencija yra skolinga daugelio gyvūnų genetiškai įgytam smalsumui, sujungtam su mūsų unikalia intelektualine galia protauti. Išgyvenimas grobuoniškame pasaulyje visiškai priklauso nuo sugebėjimo tyrinėti ir išrasti naujus būdus nugalėti pavojams, kurie tyko mūsų nuo pirmųjų dienų. Moksliniai tyrimai yra žmonijos poreikių tyrinėti, protauti, išrasti ir padaryti išsiliejimas.

Magija buvo žmogaus būdas paveikti aplinką per visą istoriją. Šis menas atsirado dar akmens amžiuje, kai šamanai piešdavo ietimis subadytą mamutą, tikėdami, kad tai užtikrins sėkmingą medžioklę. Vėliau sekė jau labiau ritualizuotos vaisingumo ir derlingumo apeigos, kai žmogus išmoko dirbti žemę. Dar vėliau, viduramžiais, buvo bandoma paversti metalą auksu ar priversti sau tarnauti dvasias, kad jos parodytų, kur paslėptas lobis. Ir šiandien, nepaisant mokslo pažangos, yra daugybė žmonių tikinčių, kad būtent magija gali padėti jiems išspręsti jų bėdas.

Maginis pasaulio suvokimas prieštarauja moksliniam, todėl yra dažnai kritikuojamas iš mokslinės pusės. Tačiau šie du skirtingi pasauliai turi ir bendrai siejamų dalykų – ryšių, kurie mokslą ir magiją sieja nuo priešistorės laikų.

Darbo objektas. Mokslas ir magija, jų ryšys per amžius.

Darbo tikslas. Aprašyti mokslą ir magiją bei jų sampratas, pateikti jų ryšius praeityje ir dabartyje.

Darbo uždaviniai.

Išnagrinėti mokslo ir magijos sąvokas.Pateikti mokslinių ir maginių pasiekimų naudą žmonijai.Aptarti mokslo ir magijos ryšius praeityje ir dabartyje.

Darbe naudojami metodai : mokslinės literatūros analizė, loginio mąstymo būdai, palyginimai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KAS YRA MOKSLAS?4
  • 2. MAGIJOS SAMPRATA6
  • 3. MOKSLAS IR MAGIJA LAIKO TĖKMĖJE8
  • IŠVADA11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lietuvių emigracijos istorija

Istorija Referatas donatak
Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis) – gyventojų kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos...

Lietuvos prekybiniai ryšiai I-XIII a.

Istorija Referatas 2014 m. monikac7k8
Mykolo Michelberto knygos „Lietuvos prekybiniai ryšiai I-XIII a.“ recenzija rašyta kaip namų darbas, Baltų proistorės paskaitai, darbo įvertinimas 9.

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...

11 klasės istorijos konspektas

Istorija Konspektas 2017 m. royal
Darytas konspektas 11 klasėje, kad būtų lengviau pasiruošti 12 klasės egzaminui. viskas yra išsamu ir būtent tai, ko reikia.