Humanitariniai mokslai / Istorija

Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Tūkstantmečiais smalsūs žmonės domėjosi mokslu. Jų pastangas suprasti pasaulio reiškinius skatino ne vien noras gerinti gyvenimo kokybę. Jeigu evoliucijos teorija nors kiek teisinga, tai mūsų egzistencija yra skolinga daugelio gyvūnų genetiškai įgytam smalsumui, sujungtam su mūsų unikalia intelektualine galia protauti. Išgyvenimas grobuoniškame pasaulyje visiškai priklauso nuo sugebėjimo tyrinėti ir išrasti naujus būdus nugalėti pavojams, kurie tyko mūsų nuo pirmųjų dienų. Moksliniai tyrimai yra žmonijos poreikių tyrinėti, protauti, išrasti ir padaryti išsiliejimas.

Magija buvo žmogaus būdas paveikti aplinką per visą istoriją. Šis menas atsirado dar akmens amžiuje, kai šamanai piešdavo ietimis subadytą mamutą, tikėdami, kad tai užtikrins sėkmingą medžioklę. Vėliau sekė jau labiau ritualizuotos vaisingumo ir derlingumo apeigos, kai žmogus išmoko dirbti žemę. Dar vėliau, viduramžiais, buvo bandoma paversti metalą auksu ar priversti sau tarnauti dvasias, kad jos parodytų, kur paslėptas lobis. Ir šiandien, nepaisant mokslo pažangos, yra daugybė žmonių tikinčių, kad būtent magija gali padėti jiems išspręsti jų bėdas.

             Maginis pasaulio suvokimas prieštarauja moksliniam, todėl yra dažnai kritikuojamas iš mokslinės pusės. Tačiau šie du skirtingi pasauliai turi ir bendrai siejamų dalykų – ryšių, kurie mokslą ir magiją sieja nuo priešistorės laikų.

             Darbo objektas. Mokslas ir magija, jų ryšys per amžius.

             Darbo tikslas. Aprašyti mokslą ir magiją bei jų sampratas, pateikti jų ryšius praeityje ir dabartyje.

             Darbo uždaviniai.

Išnagrinėti mokslo ir magijos sąvokas.Pateikti mokslinių ir maginių pasiekimų naudą žmonijai.Aptarti mokslo ir magijos ryšius praeityje ir dabartyje.

 

           Darbe naudojami metodai : mokslinės literatūros analizė, loginio mąstymo būdai, palyginimai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2475 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KAS YRA MOKSLAS?4
  • 2. MAGIJOS SAMPRATA6
  • 3. MOKSLAS IR MAGIJA LAIKO TĖKMĖJE8
  • IŠVADA11
  • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Filosofijos ir istorijos ryšys
Referatas Filosofijos ir istorijos ryšys

Žmogus yra mąstanti būtybė, tuo ji skiriasi nuo gyvūnų: ir jutimuose, ir pažinime, ir instinktuose [...]

Kai prarandamas ryšys su gimtąja žeme, istoriją turinčiais namais, lieka vienintelė tikrovė - žmogus
Rašinys Kai prarandamas ryšys su gimtąja žeme, istoriją turinčiais namais, lieka vienintelė tikrovė - žmogus

Didysis lietuvių humanistas Vydūnas yra pasakęs, kad Tėvynė yra duotybė, neatskiriama nuo žmogaus esmės. Iš [...]

Baldų gamybos istorija
Referatas Baldų gamybos istorija

Aprašoma baldų gamybos istorija ir plačiau aprašoma Vilniaus baldų įmonė [...]

Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose
Referatas Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose

Romantizmo sąvoka yra daugiareikšmė. Ja gali būti įvardijama meninio vaizdavimo tipas priešingas realizmui, kuomet tikrovė [...]

Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’
Prezentacija Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’

Marijos Gripės kūrinyje pasakojoma apie mergaitę vardu Eleonora. Kūrinyje atsiskleidžia daug jos charakterio bruožų...

Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius
Konspektas Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius

Profesoriaus Zigmanto Kiaupos mokslinės monografijos "Kauno istorija" pagrindu parengtas konspektas, įvertintas aukščiausiu balu.

Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje
Referatas Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje

Šio referato tikslas – susipažinti su Lietuvos ir pasaulio masonų istorija, veikla, tradicijomis, ritualais. Taip [...]

Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose
Referatas Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose

Darbas orientuotas į romantizmo literatūrą Lietuvoje bei Lietuvos romantikus. Atrinkta svarbi informacija ir faktai, susieti [...]

Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs
Rašinys Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs

Įžanga: Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, o kiekviena kalba turi savo istoriją. Ne išimtis ir [...]

Kauno tvirtoves istorija
Referatas Kauno tvirtoves istorija

Kauno tvirtovė – tai gynybinių įtvirtinimų sistema, pastatyta Kaune ir jo apylinkėse 1882-1915 metų laikotarpiu [...]

Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui
Rašinys Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui

Žmonės sako, kadkultūra – tai visa, kas yra sukurta visuomenės fiziniu ir protiniu darbu. Taip [...]

Lietuvos ir pasaulio istorijos chronologija
Paruoštukė Lietuvos ir pasaulio istorijos chronologija

Visa pasaulio ir Lietuvos istorija chronologiškai [...]

Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui
Konspektas Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui

Krėvos sutartis (1385m.) priežastys: Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais. Siekimas [...]

Ankstyvosios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos konspektas
Konspektas Ankstyvosios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos konspektas

Vytauto energijos ir planingų darbų dėka Lietuvių tauta staiga sužibo kaip jauniausia vakarų civilizacijos atstovė.

Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija
Prezentacija Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija

Prezentacija apie mokslo ir technikos revoliuciją Šaltojo karo metais. Pateikiama informacija apie temas, paminėtas turinyje.