1992 m. biologinės įvairovės konvencija

19 psl. / 4726 žod.

Ištrauka

Biologinės įvairovės konvencija- tai tarptautinė sutartis, kuria siekiama apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą.

Ši tema aktuali tuom jog mus supanti biologinė įvairovė yra labai svarbi daugeliu aspektų, nes yra sudedamoji ekosistemų dalis. Pirmiausia norėčiau išskirti jos gamtinę ir ekologinę reikšmę: Visos augalijos ir gyvūnijos rūšys yra svarbios vienos kitoms dėl egzistuojančios mitybos grandinės bei vykstančių simbiozės procesų[1], padedančių gyviems organizmams išgyventi. Taip pat labai svarbi yra biologinės įvairovės pažintinė ir rekreacinė nauda žmonijai. Svarbu nepamiršti, jog biologinės įvairovės ištekliai yra išsenkantys ir, siekdami užkirsti kelią jų išnykimui, turime nuolat rūpintis jų apsauga ir tinkamai jais naudotis.


Turinys

  • ĮVADAS………………………………………………………………………………………………3
  • 1.1. KONVENCIJŲ RENGIMO PRIEŽASTYS IR PRIĖMIMO PROCEDŪROS4
  • 1.2. BENDRIEJI KONVENCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI…………………………………6
  • 2.1. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI12
  • 2.2.BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI PASAULYJE………………………………………………………………….……………………14
  • 2.3. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI EUROPOS SĄJUNGOJE…………………………………………………………………………………………15
  • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………….17
  • LITERATŪRA……………………………………………………………………………………….

Reziumė

Autorius
lijanna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 4, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

1926 m. konvencija „Dėl vergovės“

Teisė Referatas 2013 m. indre s
Prekyba žmonėmis – vienas ciniškiausių nusikaltimų šiuolaikiniame pasaulyje, kai ţmogus netenka savo prigimtinio orumo, laisvės, yra sudaiktinamas, paverčiamas nelegalios komercinės apyvartos objektu –...

Teisės sampratų įvairovė

Teisė Referatas ziogas
Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės...

Hagos konvencija

Teisė Prezentacija rebutkyte
1. Hagos konvencijos priėmimas 2. Kultūros paveldo saugumo užtikrinimas Hagos konvencijoje 3. Pagrindiniai 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Pirmojo protokolo susitarimai 4....