Socialiniai mokslai / Politologija

Ar nepriklausomai išsikėlę kandidatai yra nepriklausomi?

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas ir problematika.

 

 

Rašto darbo tikslas. Tyrimo tikslai yra du: pirmas - ištirti, koks ryšys egzistuoja tarp save išsikėlusių kandidatų ir partijų, kitaip tariant, ar didžioji dalis nepriklausomai save išsikėlusių kandidatų 2004, 2008 ir 2012 metais yra nepartinė. O antras tikslas yra ta patį padaryti į IX, X ir XI Seimus rinkėjų išrinktais save išsikėlusiais kandidatais.

 

Darbo struktūra. Pirmojoje rašto darbo dalyje pristatoma teorinė medžiaga, primenanti Lietuvos politinės sistemos ypatumus ir LR Konstitucijos, Seimo rinkimų įstatymo nuostatas, susijusias su kandidatavimu į Seimą, bei metodai, būdai, kuriais buvo tiriami išsikėlę kandidatai, dalyvavę IX, X, XI Seimų rinkimuose ir juose laimėję. Antroji rašto darbo dalis yra skirta surinktiems duomenims apibendrinti ir pristatyti. Kiekvienų metų ( 2004, 2008 ir 2012 m.) pavieniai kandidatai ir išrinkti Seimo nariai bus aptarti atskirai. Tyrimo pabaigoje bus pateikti bendri tyrimo rezultatai ir padarytos išvados.

 

Literatūros ir šaltinių apžvalga. Metodologinius darbo pagrindus sudaro .......darbai.

                      Lietuvoje politinių reklamų tyrinėjimams dėmesio skirta labai mažai/Būtent Lietuvoje politinio įvaizdžio analizė buvo daryta/ Kitas Lietuvos autorius, skyręs gana daug dėmesio/ Svarbu paminėti, jog

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6900 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Tiriamojo darbo aprašymas
 • 1.1. Teorinė dalis
 • 1.2. Metodologinė dalis
 • 2. 2004 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 2.1. Save išsikėlę kandidatai į IX Seimą………………………………………………
 • 2.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į IX Seimą…………………………………….
 • 3. 2008 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 3.1. Save išsikėlę kandidatai į X Seimą……………………………………………….
 • 3.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į X Seimą……………………………………
 • 4. 2012 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 4.1. Save išsikėlę kandidatai į XI Seimą………………………………………………
 • 4.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į XI Seimą…………………………………….
 • Išvados
 • 1 priedas
 • 2 priedas
 • 3 priedas
 • 4 priedas
 • 5 priedas
 • 6 priedas
 • 7 priedas
 • Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos
Referatas Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos

Įstatymų užtikrinimas bei žmogaus teisių ir laisvių garantavimas yra teisinės valstybės pagrindas. Valstybės instituciją, kuri [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę
Rašinys Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę šalis perėjo į naują gyvenimo būvį. Paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti [...]

Kosovo nepriklausomybės klausimas
Referatas Kosovo nepriklausomybės klausimas

Tyrimo objektas. Kosovas. Tyrimo dalykas. Kosovo nepriklausomybė. Darbo tikslas. Analizuoti Kosovo nepriklausomybės klausimą. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. Aprašyti [...]

Žydų ir lietuvių dialogas po nepriklausomybės atkūrimo
Kursinis darbas Žydų ir lietuvių dialogas po nepriklausomybės atkūrimo

Aktualumas. Pastaruoju laikotarpiu žydai kartu su visais Lietuvos žmonėmis gyveno nepaprastai sudėtingomis sąlygomis. Krašte vyko [...]

Veterinarijos tarnyba atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje
Prezentacija Veterinarijos tarnyba atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje

Atkūrus nepriklasusomą Lietuvą pradėjo irti sovietiniai kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, likviduotos jų stambiosios gyvulių fermos.

Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Laboratorinis darbas "Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas"

Darbo tikslas: naudojantis „MatLab-SimuLink“ programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir [...]

Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Laboratorinis darbas "Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas"

Darbo tikslas: naudojantis “MatLab–SimuLink” programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio savybėmis ir [...]

Lietuvos nepriklausomybės kovos Rusiškoje istoriografijoje
Referatas Lietuvos nepriklausomybės kovos Rusiškoje istoriografijoje

Lietuvos nepriklausomybės kovos, vykusios 1919 – 1920 m. yra vienas svarbiausių Lietuvos istorijos epizodų, nes [...]

Nepriklausomojo žaidimo generatoriaus bandymas
Laboratorinis darbas Nepriklausomojo žaidimo generatoriaus bandymas

Naudojantis “MatLab–SimuLink” programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo [...]

2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą
Rašinys 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą

Patriotizmas, kaip ir daugelis kitų vertybių šiais laikais nyksta, dėl įvairiausių priežasčių pavyzdžiui kitoje aplinkoje [...]

Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę
Rašinys Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę

„Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę [...]

Individo išgyvenimai kelyje į nepriklausomybę lietuvių literatūros kūriniuose
Rašinys Individo išgyvenimai kelyje į nepriklausomybę lietuvių literatūros kūriniuose

"Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę." Šie XX a. lietuvių [...]

Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą
Paruoštukė Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais [...]