Ar nepriklausomai išsikėlę kandidatai yra nepriklausomi?

35 psl. / 6900 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir problematika.

Rašto darbo tikslas. Tyrimo tikslai yra du: pirmas - ištirti, koks ryšys egzistuoja tarp save išsikėlusių kandidatų ir partijų, kitaip tariant, ar didžioji dalis nepriklausomai save išsikėlusių kandidatų 2004, 2008 ir 2012 metais yra nepartinė. O antras tikslas yra ta patį padaryti į IX, X ir XI Seimus rinkėjų išrinktais save išsikėlusiais kandidatais.

Darbo struktūra. Pirmojoje rašto darbo dalyje pristatoma teorinė medžiaga, primenanti Lietuvos politinės sistemos ypatumus ir LR Konstitucijos, Seimo rinkimų įstatymo nuostatas, susijusias su kandidatavimu į Seimą, bei metodai, būdai, kuriais buvo tiriami išsikėlę kandidatai, dalyvavę IX, X, XI Seimų rinkimuose ir juose laimėję. Antroji rašto darbo dalis yra skirta surinktiems duomenims apibendrinti ir pristatyti. Kiekvienų metų ( 2004, 2008 ir 2012 m.) pavieniai kandidatai ir išrinkti Seimo nariai bus aptarti atskirai. Tyrimo pabaigoje bus pateikti bendri tyrimo rezultatai ir padarytos išvados.

Literatūros ir šaltinių apžvalga. Metodologinius darbo pagrindus sudaro .......darbai.

Lietuvoje politinių reklamų tyrinėjimams dėmesio skirta labai mažai/Būtent Lietuvoje politinio įvaizdžio analizė buvo daryta/ Kitas Lietuvos autorius, skyręs gana daug dėmesio/ Svarbu paminėti, jog


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Tiriamojo darbo aprašymas
 • 1.1. Teorinė dalis
 • 1.2. Metodologinė dalis
 • 2. 2004 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 2.1. Save išsikėlę kandidatai į IX Seimą………………………………………………
 • 2.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į IX Seimą…………………………………….
 • 3. 2008 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 3.1. Save išsikėlę kandidatai į X Seimą……………………………………………….
 • 3.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į X Seimą……………………………………
 • 4. 2012 metų Seimo rinkimai………………………………………………………………………….
 • 4.1. Save išsikėlę kandidatai į XI Seimą………………………………………………
 • 4.2. Išrinkti nepriklausomi kandidatai į XI Seimą…………………………………….
 • Išvados
 • 1 priedas
 • 2 priedas
 • 3 priedas
 • 4 priedas
 • 5 priedas
 • 6 priedas
 • 7 priedas
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
kasperugne
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 11, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Kosovo nepriklausomybės klausimas

Politologija Referatas 2011 m. indre
Tyrimo objektas. Kosovas. Tyrimo dalykas. Kosovo nepriklausomybė. Darbo tikslas. Analizuoti Kosovo nepriklausomybės klausimą. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. Aprašyti nepriklausomybės modelius, tarptautinę patirtį,...

Cukriniai sapnai arba Prancūzijos kolonijinė politika

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
Septynerių metų karas vykęs Europoje 1756–1763 metais įtraukė visas galingiausias to meto valstybės. Didžioji Britanija, Prūsija ir kelių smulkių Vokietijos valstybėlių koalicija kovėsi...