Sprendimų priėmimas AB „ŠIAULIŲ BANKAS“

31 psl. / 6598 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Sprendimų priėmimas svarbus visose įmonėse planuojant organizacijos kryptį, organizuojant įmonės veiklą ir personalo darbą, vadovaujant įmonei ir ją kontroliuojant. Nuo tinkamo sprendimo priėmimo priklauso efektyvus ir pelningas įmonės darbas. Savo darbe analizuosime sprendimų priėmimą įmonėje AB[1] „Šiaulių bankas“. Šio banko įmonėje tinkamas sprendimų priėmimas sąlygoja ne tik įmonės sėkmę, bet ir klientų, jų įmonių gerovę.

Darbo objektas. Akcinė bendorvė „Šiaulių bankas“

Darbo tikslas. Ištirti kokie ir kaip priimami sprendimai AB „Šiaulių bankas“.

Darbo uždaviniai :

 • Supažindinti su AB „Šiaulių bankas“, įmonės darbo specifika;
 • Išanalizuoti planavimą ir įvertinti kokie valdymo sprendimai įmonėje priimami planuojant;
 • Aptarti įmonės valdymo struktūrą ir nustatyti, kas kokio pobūdžio sprendimus priima;
 • Atsakyti į klausimą, kaip vyksta vadovavimas AB „Šiaulių bankas“ ir kaip motyvuojami darbuotojai;
 • Atskleisti kaip kontroliuojamas priimtų sprendimų vykdymas;
 • Nurodyti, kokius svarbiausius sprendimus teko priimti įmonėje;
 • Įvertinti įmonės veiklą, remiantis apribojimų teorija.

Tyrimo metodai. Darbe naudojome kokybinius sintezės, klasifikavimo ir sisteminimo metodus, remdamiesi vadovėlių ir paskaitų literatūra. Taip pat medžiagą darbui ėmėme iš apklausos (interviu), kurios metu apklausėme įmonės direktorę ir kitus darbuotojus.

Darbo struktūra. Darbą sudaro 31 puslapis. Išskiriamos 7 pagrindinės dalys, kuriuose pateikiama teorija ir tuo pačiu ji pritaikoma praktiškai apžvelgiant įmonės veiklą. Informacija buvo renkama tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu tipu ir visi faktai, duomenys, informacija buvo sisteminama ir aiškiai aprašyta.


Turinys

 • TURINYS2
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ5
 • 2. PLANAVIMAS7
 • 3. ORGANIZAVIMAS13
 • 4. VADOVAVIMAS18
 • 5. KONTROLĖ21
 • 6. AB „ŠIAULIŲ BANKAS“ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS23
 • 7. ĮMONĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS REMIANTIS APRIBOJIMŲ TEORIJA27
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI30
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Sprendimų priėmimo modeliai

Vadyba Referatas sonata
Įgyvendinant viešąją politiką, sprendimai yra pagrindiniai valstybės valdymo ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų veiklos elementai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kokybiniai parametrai neabejotinai daugiausia...

AB "Šiaulių bankas" socialiniai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Šiais laikais vis daugiau įmonių bando įsitraukti į šalies socialinį gyvenimą. Socialinės atsakomybės supratimas ir diegimas svarbus kiekvienai šiuolaikinei organizacijai. Norint užtikrinti visuomenės...

Sprendimų priėmimas UAB "Rivona"

Vadyba Referatas 2015 m. rramuneaa
Darbo objektas: UAB „Rivona“ sprendimai. Darbo tikslas: Nustatyti UAB „Rivona“ problemą ir pasirinkti optimaliausią sprendimą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti įvairių autorių pateikiamus sprendimų...

Vadybinių sprendimų priėmimas UAB "Robomada"

Vadyba Referatas 2010 m. maslova
Verslo idėjos suformulavimas yra pirmasis žingsnis tikrojo verslo įgyvendinimo link. Labai svarbu pasirinkti tinkamą idėją, priimtiną visiems bendro verslo kūrėjams. Taip pat...

Finansiniai sprendimai: formavimas ir priėmimas

Vadyba Referatas 2004 m. ricike
Finansinė analizė susijusi su apskaita, kontrole, planavimu ir organizavimu. Ji yra ypač aktuali esant ribotiems ištekliams ir neribotoms reikmėms, atskleisdama vidinius ir perspektyvinius...