Tarptautinės finansų institucijos ir Lietuvos dalyvavimas jose

26 psl. / 6595 žod.

Ištrauka

Finansų sektorius šiomis dienomis užima labai reikšmingą pasaulinio ūkio dalį. Tarptautinės finansų institucijos daro nemažą įtaką pasaulinės ekonomikos vystymosi raidai, gyvenimo sąlygų gerinimui. Reikėtų nepamiršti, jog tarptautinių finansinių institucijų įtaka pasaulinei ekonomikai nėra vienoda. Tokios finansinės institucijos, kaip Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio banko grupė užima lyderių pozicijas koordinuojant dvišalius ar daugiašalius valstybių veiksmus, priimant sprendimus, turinčius įtakos pasaulinei finansų sistemai. Tačiau be šių institucijų reiktų nepamiršti ir kitų, kurios nors ir yra mažesnės, tačiau vaidina labai svarbų vaidmenį siekiant ekonominio stabilumo ir socialinės gerovės.

Lietuva, kaip suvereni valstybė, yra Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko, Europos investicijų banko, Šiaurės investicijų banko, Tarptautinis valiutos fondo narė. Dalyvavimas tarptautinių finansų institucijų veikloje padeda Lietuvai pasiekti stabilios ir gerai funkcionuojančios ekonomikos.

Šiomis dienomis, augant tarptautinių finansų institucijų svarbai, ypatingai aktualu susipažinti su pasaulyje veikiančiomis institucijomis, jų veikla, pagrindiniais tikslais ir principais. Taip pat šiame darbe analizuojamas Lietuvos dalyvavimas konkrečiose tarptautinėse finansų institucijose, apibrėžiama partnerystės nauda ir efektyvumas.

Darbo objektas. Tarptautinės finansų institucijos.

Darbo tikslas. Susipažinti su tarptautinėmis finansų institucijomis ir išnagrinėti Lietuvos dalyvavimą jose.

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti bendrą informaciją apie tarptautines finansų institucijas;
 • Išanalizuoti egzistuojančias tarptautines finansų institucijas;
 • Išnagrinėti Lietuvos veiklą tarptautinėse finansų institucijose.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARPTAUTINĖS FINANSŲ INSTITUCIJOS4
 • 1.1. Bendra informacija apie tarptautines finansų institucijas4
 • 1.2. Tarptautinių finansų institucijų veikla5
 • 2. TARPTAUTINĖS FINANSŲ INSTITUCIJOS IR LIETUVA12
 • 2.1. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva12
 • 2.2. Pasaulio banko grupė ir Lietuva16
 • 2.3. Kitos tarptautinės finansinės institucijos ir Lietuva19
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai