Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms

23 psl. / 2525 žod.

Ištrauka

Buvo atliktas kiekybinis tyrimas, tema „Švietimo informacinių technologijų panaudojimas suaugusiųjų švietime. Youtube pritaikymas.“. Šis tyrimas skirtas tikslinei respondentų grupei-universitetų studentams, mokymosi procese besinaudojantiems informacinėmis technologijomis. Tyrimo tikslas-išanalizuoti informacinių technologijų panaudojimo galimybes formaliajame suaugusiųjų švietime bei konkrečios internetinės svetainės www.youtube.com pritaikymo mokymosi procese galimybes. Tyrimo uždaviniai:

 • išsiaiškinti, kokia yra IT svarba ir reikšmė mokymosi procese;
 • paanalizuoti besimokančiųjų patirtį, naudojantis IT;
 • išskirti populiariausias IT ir didžiausią jų teikiamą naudą švietime;
 • išskirti nepopuliariausias IT ir mokymosi dalykus, kuriuose IT nepritaikomos;
 • paanalizuoti Youtube.com pritaikomumą švietimo procese;
 • išsiaiškinti, kokios yra stipriosios ir silpnosios svetainės Youtube.com pusės, naudojant ją mokymuisi.

Šiame darbe pateikta išsami tyrimo analizė, diagramos, lentelės, aprašai ir respondentų nuomonių apibendrinimas. Darbo pabaigoje pateiktos išvados, susijusios su IT taikymu suaugusiųjų formaliajame švietimo procese bei svetainės Youtube.com nauda besimokantiesiems.


Turinys

 • ĮVADAS - 2 -
 • I DALIS. TYRIMO METODIKA - 3 -
 • II DALIS. REZULTATAI - 4 -
 • IŠVADOS - 16 -
 • LITERATŪRA - 17 -
 • PRIEDAS. TYRIMO ANKETA - 18 -

Reziumė

Autorius
riuzavaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Informatika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Žalingos programinės įrangos analizė

Informatika Referatas meduolis
Internetas tapo neatskiriama daugelio žmonių kasdieninio gyvenimo dalis. Vis daugiau žmonių pradeda naudoti paslaugas siūlomas internetu. Internetas evoliucionavo nuo paprasto komunikacijos tinklo iki...

Internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas

Informatika Praktikos ataskaita 2016 m. linuxas
Sparčiai plėtojantis informacinėms technologijoms, šiuolaikiniam žmogui svarbu mokėti naudotis internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Internetinių tinklalapių kūrimui yra sukurta daugybė programinių paketų, palengvinančių...

Spalvų reikšmė internetinėje svetainėje

Informatika Prezentacija 2014 m. filomele
Kuriant interneto svetainę, reikėtų iš anksto apsvarstyti: kaip norėtumėte, jog žmonės pasijustų, apsilankę jūsų svetainėje? kokia spalvų paletė atrodytų stilingai ir nevargintų? koks...

Mokymosi ir vertinamų veiklų organizavimas

Informatika Laboratorinis darbas 2018 m. inesa10
Moodle ir ATutor virtualiųjų mokymosi aplinkų (VMA) mokymosi ir (ne)vertinimo veiklų priemonių naudojimas ir funkcionalumas iš skirtingų vartotojų pozicijų. Pateiktos paaiškinamosios iliustracijos.