Ekonominės aplinkos poveikis apskaitos reglamentavimui

15 psl. / 3466 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investitorių, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje ir atsakomybėje atspindėti įmonių turtą, nuosavybę bei veiklos rezultatus. Kitu atveju akcininkai nežinos, į kurią įmonę tikslingiausia investuoti. Be to visos įmonės, tarptautiniu mastu, įsipareigoja pateikti tik tikslią ir teisingą (neklaidingą) informaciją. Šiuo tikslu sukurti tarptautiniai apskaitos standartai, kurie apibrėžia taisykles ir kuriomis vadovaujasi visos pasaulio šalys.

Problema yra ta, kad visas apibrėžtas taisykles sunku pritaikyti kiekvienai valstybei bei kiekvienu skirtingu atveju, jų nepažeidžiant ar nedarant išimčių. Kiekviena šalis turi savitą aplinką, kuri veikia ne tik papročius, gyvenimo sąlygas ir pan., bet ir apskaitą bei jos reglamentavimą. Apskaitos aplinką apima kultūrinė, politinė (teisinė), ekonominė, įmonės veiklos ir kt. aplinkos, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas ekonominei aplinkai jei jos daromai įtakai apskaitos reglamentavimui.

Ekonominė aplinka, o ypatingai infliacijos lygis šalyje, lemia tarptautinės ir nacionalinės apskaitos reglamentacijos lygį, vadovavimąsi išleistais įstatymais ir tarptautiniais standartais bei, žinoma, informacijos teisingumo atskleidimą. Būtent todėl, svarbu išnagrinėti šios aplinkos daromą įtaką apskaitos reglamentavimui, apibrėžti ekonominės padėties ir apskaitos vedimo skirtumus skirtingose šalyse, atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį. Susipažinus su esminiais skirtumais, lengviau priimami sprendimai ne tik investuotojams, bet ir už apskaitą atsakingi asmenys (buhalteriai) išvengia klaidų, siekiant pavaizduoti tikrus ir teisingus įmonės veiklos rezultatus, pasikeitus ekonominei situacijai.

Nors ši tema yra svarbi ir aktuali, tačiau ją nagrinėjančių asmenų nėra labai daug. Šiame darbe siekiama įvertinti jau atliktus tyrimus ir atskleisti analizuojamos temos ypatumus.

Darbo objektas – ekonominė apskaitos aplinka.

Darbo tikslas – išnagrinėti atliktus tyrimus vertinant ekonominės aplinkos (infliacijos) daromą įtaką apskaitos reglamentavimui.

Darbo uždaviniai:

  • Apibrėžti apskaitos reglamentavimo skirtumus skirtingose šalyse;
  • Išanalizuoti atliktus tyrimus ir įvertinti ekonominės aplinkos (infliacijos) įtaka apskaitos reglamentavimui.

Darbo metodai. Analizuojant ekonominės aplinkos skirtumus skirtingose šalyse buvo naudojama lyginamoji mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas. Vertinant ekonominės aplinkos įtaką apskaitos reglamentavimui atliekama jau atliktų lietuvių ir užsieniečių autorių mokslinių tyrimų analizė.


Turinys

  • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
  • ĮVADAS4
  • EKONOMINĖS APLINKOS POVEIKIS APSKAITOS REGLAMENTAVIMUI5
  • 1.1. Apskaitos reglamentavimas ir jos skirtumai skirtingose šalyse5
  • 1.2. Ekonominės aplinkos (infliacijos) įtaka apskaitos reglamentavimui8
  • IŠVADOS13
  • NAUDOTA LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 13, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...