Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

35 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Verslo aplinkoje įmonės finansine būkle gali domėtis ne tik investuotojai ir kreditoriai, bet ir valdžios institucijos, žiniasklaida, konkurentų įmonės ir pan. Todėl norint sėkmingai konkuruoti su kitomis įmonėmis, būtina sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti bei suprasti savo įmonės dabartinę būklę ir perspektyvas. Nuolat tiriant savo įmonės finansinius rezultatus, lyginant rodiklių pasikeitimus, galima iš anksto numatyti gręsiantį įmonės bankrotą. Finansinių ataskaitų analizė pateikia ypač vertingą informaciją apie pagrindinių rodiklių tendencijas ir priklausomybes, įmonės pajamas ir sąnaudas.

Darbo objektas. Uždarosios akcinės bendrovės “Steidas” 2009-2011 metų finansiniai veiklos rodikliai.

Darbo tikslas. Atlikti UAB “Steidas” finansinės būklės analizę 2009-2011 metais.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikti UAB ,,Steidas“ balanso dinaminę ir struktūrinę analizę.

2. Atlikti UAB ,,Steidas“ pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminę ir struktūrinę analizę.

 1. Išanalizuoti bei įvertinti UAB “Steidas” pelningumo rodiklius.
 2. Išanalizuoti bei įvertinti UAB “Steidas” mokumo rodiklius.
 3. Išanalizuoti bei įvertinti UAB “Steidas” veiklos efektyvumo rodiklius.

Tyrimo metodai. Darbe panaudoti vertikaliosios, horizontaliosios ir santykinių rodiklių analizės būdai. Taip pat naudotasi tradiciniais tyrimo būdais, tokiais kaip duomenų lyginimas, grupavimas, detalizavimas ir pan. Finansiniai rodiklių skaičiavimai atlikti remiantis UAB “Steidas” finansinės apskaitos dokumentais – balansu, pelno (nuostolio) ataskaita.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UAB ,,STEIDAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ STARIPSNIŲ DIAMINĖ IR STRUKTŪRINĖ ANALIZĖ4
 • 1.1. UAB ,,STEIDAS“ balanso dinaminė analizė4
 • 1.2. UAB ,,STEIDAS“ balanso struktūrinė analizė5
 • 1.3. UAB ,,STEIDAS“ pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė analizė6
 • 1.4. UAB ,,STEIDAS“ pelno (nuostolio) ataskaitos struktūrinė analizė6
 • 2. UAB ,,STEIDAS“ SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ8
 • 2.1. Pelningumo rodiklių analizė8
 • 2.2. Mokumo rodiklių analizė13
 • 2.3. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė15
 • IŠVADOS20
 • REKOMENDACIJOS22
 • PRIEDAI23

Reziumė

Autorius
bastarda
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 14, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos analizė

Apskaita Referatas 2012 m. linmat
Įmonės veiklos analizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą...

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

AB "Vilkyškių pieninė" veiklos analizė

Apskaita Referatas 2012 m. linmat
Įmonės veiklosanalizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą įvairiais...