Jaunimo nedarbo ir jo pasekmių analizė

21 psl. / 3976 žod.

Ištrauka

Nedarbas – sudėtinga XXI amžiaus ekonominė ir socialinė problema, kuriai spręsti sunku atrasti tinkamiausią metodą. Ši makroekonominė problema yra aktuali beveik visose pasaulio valstybėse, ne išimtis ir Lietuva. Neigiamos nedarbo pasekmės pasireiškia visose gyvenimo srityse, sukeldamos padarinius tiek individui tiek ir valstybei. Daugeliui žmonių darbas yra pagrindinis pajamų šaltinis, kurio netekus susiduriama su finansiniais sunkumais, ribojami žmogaus socialiniai – ekonominiai poreikiai, patiriamas psichologinis diskomfortas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir socialinės padėties, pilnavertiškumo pagrindas. Svarbu pažymėti, kad nedarbas paliečia kiekvieną šalies gyventoją, o ypač pažeidžiami ir jautrūs yra jaunimo grupei priklausantieji.

Pastaruoju metu, sparčiais tempais didėjant jaunimo nedarbo rodikliams, visoje Europoje, susirūpinta šių gyventojų grupės padėtimi darbo rinkoje. Lietuvoje šis reiškinys jau spėjo tapti nuolatiniu politinių ir ekonominių diskusijų objektu, prioritetiniu valstybės klausimu, ieškant jo mažinimo galimybių. Todėl šiuo darbu siekiama atskleisti esamą jaunimo nedarbo padėtį ir įvertinti jo pasekmes.

Tikslas: Apžvelgti Lietuvos jaunimo (15-24 m.) nedarbą teoriniu aspektu bei įvertinti galimas jaunimo nedarbo socialines ir ekonomines pasekmes.

Uždaviniai:

 1. Remiantis moksline literatūra aptarti jaunimo nedarbo sąvoką, išskiriant priežastis ir pasekmes.
 2. Įvertinti Lietuvos jaunimo situaciją darbo rinkoje ES šalių kontekste 2007-2012 m. ir atlikti Lietuvos jaunimo nedarbo dėsningumų 2007-2011 m. analizę.
 3. Ištirti jaunimo nedarbo lygio poveikį ekonominės ir socialinės srities rodikliams.

Tyrimo objektas: Jaunimo nedarbas ir jo pasekmės.

Tyrimo metodika: mokslinės literatūros sisteminė analizė, dinamikos tendenci­jų ir būklės statistinė lyginamoji analizė, koreliacinė rodiklių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. JAUNIMO NEDARBO TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Jaunimo nedarbo sąvoka3
 • 1.2. Jaunimo nedarbo priežastys4
 • 1.3. Jaunimo nedarbo pasekmės5
 • 2. JAUNIMO NEDARBO IR JO PASEKMIŲ ANALIZĖ7
 • 2.1. Lietuvos jaunimo nedarbo padėtis ES šalių kontekste7
 • 2.2. Jaunimo situacija darbo rinkoje Lietuvoje9
 • 2.3 Jaunimo nedarbo lygio poveikio BVP vertinimas10
 • 2.4. Jaunimo nedarbo lygio poveikio emigracijai vertinimas11
 • 2.5. Jaunimo nedarbo lygio poveikio santuokai vertinimas12
 • 2.6. Jaunimo nedarbo lygio poveikio nusikalstamumui vertinimas13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
bastarda
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 14, 2016
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Ekonomika Kursinis darbas baltojipuga
Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais, kuriuos analizuoja makroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, tirianti...

Jaunimo nedarbo ir emigracijos tendencijos

Ekonomika Diplominis darbas 2015 m. karolle02
Temos aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje emigracija yra neišvengiamas procesas. Kiekvienas individas dėl ekonominių, psichologinių, kultūrinių ar asmeninių priežasčių gali priimti sprendimą emigruoti iš savo...

Emigracijos ekonominių pasekmių Lietuvai analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. mokslininkas
Viena iš aktualiausių šiandieninės Lietuvos problemų yra gyventojų emigracija. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje suteikia galimybę ne tik laisvai keliauti Europos Sąjungoje teritorijoje,...